Česko: Návrat k opatrnému rastu


Česká ekonomika sa po razantnom prepade opäť vrátila k rastu. Tak ako ju do útlmu dostal zahraničný dopyt, jej aj z recesie pomohol, najmä vďaka veľkorysým podporám v podobe šrotovného v okolitých krajinách. Po počiatočnom výskoku na takmer desať percent sa už začala znižovať aj nezamestnanosť. Nízka inflácia umožnila národnej banke držať kľúčové úrokové sadzby dokonca pod úrovňou Európskej centrálnej banky a vytvárať priaznivejšie menové podmienky pre podniky čeliace pevnejúcej korune. Ani návrat k hospodárskemu rastu však nerieši základný problém českej ekonomiky – deficitné verejné rozpočty.


V područí zahraničia


Hoci to najhoršie má česká ekonomika za sebou, neistota pretrváva. Tak ako v uplynulých dvoch rokoch, i v budúcom roku bude rozhodovať o jej smerovaní vývoj v zahraničí. Na domáci dopyt sa ani v roku 2011 nebude môcť príliš spoliehať. V západnej Európe skončili vládne stimulačné opatrenia, no pomaly sa začína zotavovať súkromný dopyt. Hoci veľkou neznámou ostáva, nakoľko je tento vzo­stup udržateľný.


Po rokoch mimoriadne silný rast nemeckej ekonomiky sa v roku 2011 bude ťažko opakovať. Popri tom český domáci dopyt zasiahnu úspory verejných rozpočtov v podobe zoškrtaných vládnych výdavkov, poklesu miezd vo verejnom sektore a investícií. Nemožno zabudnúť ani na zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb. Viac peňazí minú domácnosti aj za nájomné či energie. Do ich cien totiž v čoraz väčšej miere vstupujú poplatky za obnoviteľné zdroje – solárne elektrárne.


Ani priaznivejší vývoj na trhu práce sa preto nemusí odzrkadliť vo väčšej spotrebe domácností. Úsporne sa nebude správať iba štát, ale zrejme aj firmy. Vzhľadom na očakávané zrýchlenie inflácie tak možno rátať s poklesom reálnych miezd. Spotreba bude ekonomiku skôr brzdiť. Pozitívnejší vývoj možno čakať od podnikových investícií. Po trojročnom útlme by sa mala opäť oživiť investičná aktivita firiem, hoci v dôsledku nevyužitých kapacít nepôjde o žiadny boom.


Rast ekonomiky tak bude naďalej v réžii zahraničného dopytu. No ako naznačujú indikátory nemeckého inštitútu Ifo či vývoj nových priemyselných objednávok v najsilnejších krajinách Európy, vyhliadky českého hospodárstva sú pozitívne.


Pozor na infláciu


Česko: Návrat k opatrnému rastu


Menej priaznivý bude vývoj inflácie. Po rokoch, keď rast spotrebiteľských cien plával pod cieľom Českej národnej banky, teda pod dvoma percentami, treba na čas počítať s vyššou dynamikou. Zaslúžia sa o to najmä ceny spojené s bývaním. Po dvoch rokoch začínajú do inflácie hovoriť čoraz viac aj potraviny. A to nielen v ČR, ale v podstate naprieč celou Európou v dôsledku stúpajúcich cien poľnohospodárskych komodít. Na druhej strane by do inflácie nemali výraznejšie zasiahnuť energetické suroviny, teda ropa a zemný plyn. Česi si tak budú musieť na čas zvyknúť na infláciu nad dvoma percentami, a ak vláda zvýši spodnú sadzbu DPH, tak dokonca nad troma percentami.


S oživením ekonomiky a vyššou infláciou prichádzajú na rad úvahy o udržateľnosti nízkych kľúčových úrokov. Doba extrémne uvoľnenej menovej politiky sa chýli ku koncu. Napriek tomu to nemusí automaticky znamenať výrazné zdražovanie úverov. Centrálna banka bude postupovať veľmi obozretne, s ohľadom na krehké oživenie ekonomiky a riziko posilnenia domácej meny. To by sa malo prejaviť aj na úverovom trhu, ktorý v prípade korporátnych úverov zotrváva vo fáze poklesu.


Fiškálna výzva


Najväčšou domácou výzvou zostáva reforma verejných financií. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2011 ráta síce so skresaním deficitu verejných financií na 174 miliárd korún (-4,6 % HDP), no aj tak pôjde o jeden z najväčších schodkov v českej histórii.


Budúci rok sa bude niesť v znamení príprav a schvaľovania zásadných reforiem, ktoré by nastolili jednoznačný smer k vyrovnanému rozpočtu v horizonte zhruba piatich rokov. Vládna koalícia, ktorá vznikla po májových parlamentných voľbách, disponuje najsilnejšou podporou v dolnej komore parlamentu a má dostatočnú silu uviesť tieto reformy do života. Na stole sú nateraz iba škrty vo výdavkoch a zvyšovanie daní. Ale na rad musia prísť zásadné zmeny v dôchodkoch, zdravotníctve, školstve či štátnej administratíve.


Minulá recesia poukázala na pružnosť českého hospodárstva. Tunajšie firmy boli schopné vo veľmi krátkom čase reagovať na miznúci dopyt a poväčšine toto nepriaznivé obdobie bez väčšej ujmy prežili. Oživenie podporované štátnymi stimulačnými balíčkami už nabralo na sile a umožnilo z veľkej časti vymazať predchádzajúce prepady v mnohých odvetviach. Rok 2011 by sa tak mal niesť v znamení pokračujúceho postupného rastu ekonomiky, ktorá však zostane naďalej krehká a takmer celá v područí zahraničného dopytu.


Autor je analytik ČSOB, a.s., Praha

Foto - Profimedia.cz

Článok vyšiel v ročenke Slovensko a svet v roku 2011, ktorá vyšla ako príloha TRENDU č. 47.