„Vzhľadom na to, že české orgány toto opätovné prevzatie stále odmietajú, Komisia posúva záležitosť na Súdny dvor EÚ,“ uviedla v piatok komisia v tlačovej správe. Prípad je súčasťou niekoľkoročného sporu medzi Českom a Poľskom o klasifikácii toho, čo vlastne do Poľska z českej strany doputovalo.

Podľa Česka ide o palivovú zmes, vyrobenú s použitím kalov zo sanácie ostravských lagún. Praha upozorňuje, že spomínaná palivová zmes je registrovaná v Európskej chemickej agentúre v súlade s európskym nariadením Reach o regulácii chemických látok.

Poľsko zásielku, určenú pôvodne pre poľskú energetiku, odmieta prijať a s odvolaním sa na nariadenie o preprave odpadov uvádza, že ide o nebezpečný odpad, ktorý má byť vrátený na miesto pôvodu. EK je rovnakého názoru a v piatok upozornila, že ak sa príslušné orgány v krajine určenia a v krajine pôvodu nemôžu dohodnúť na tom, či je nejaká zásielka odpad, alebo nie je, musí sa s ňou zachádzať ako s odpadom, krajina pôvodu ju teda musí vziať späť.

Premiestnenie odpadu malo byť podľa EK vopred písomne oznámené a odsúhlasené. Zásielky však oznámené neboli, považujú sa tak za „nedovolenú prepravu“ a česká strana by mala podniknúť nevyhnutné kroky, aby bol odpad vrátený, uviedla v piatok únijná exekutíva.

Látka, podľa Bruselu zložená z kyslého dechtu z rafinácie ropy, uhoľného prachu a oxidu vápenatého, bola českým prevádzkovateľom koncom roka 2010 odoslaná do poľských Katovíc. Zmes bola vyrobená s použitím kalov z ostravských lagún, ktorých sanáciu z poverenia štátu a prostredníctvom podniku Diamo uskutočnila firma Geosan. Tá následne výsledný výrobok distribuovala v Česku aj v Poľsku.