Sedemnásť českých prevádzkovateľov reštaurácií napísalo otvorený list predsedovi Vlády ČR. Upozorňujú, že štát má povinnosť uhradiť všetky škody spôsobené súčasnými krízovými opatreniami. Tie sú v Českej republike veľmi podobné ako na Slovensku.

Záruky, ktoré dáva vláda podnikateľom, považujú za úplne nedostatočné: „V zákone o krízovom riadení je jasne uvedené, že štát je povinný nahradiť škodu spôsobenú právnickým a fyzickým osobám v príčinnej súvislosti s krízovými opatreniami. Je evidentné, že náhradou škody nemožno rozumieť napríklad poskytnutie záruk pri bezúročných pôžičiek, pozdržania platby daní ani čiastočnú náhradu miezd,“ píšu okrem iného českí podnikatelia v gastronómii. List prinášame v plnom znení.

Pán predseda vlády, vážená vláda, obraciame sa na vás ako prevádzkovatelia reštaurácií a kaviarní. Väčšina z nás zasvätila celý svoj profesijný život rozvoju gastronómie v Českej republike. Za tie roky dobre vieme, že podniky poskytujúce gastronomické služby sú krehkým organizmom. Niektorým sa darí lepšie, iným horšie.

Máme skúsenosť aj s podnikmi, ktoré sme museli zatvoriť. Ale za celý čas sme nikdy nenechali žiadne dlhy u našich zamestnancoch, prenajímateľoch, dodávateľoch ani partneroch a nikdy sme nemali žiadne pohľadávky voči štátu. Správame sa ako riadni gazdovia. Nechávame si rezervu, aby sme pokryli výkyvy sezón aj popularity, havárie, opravy, renovácie a nepredvídateľné udalosti. Všetky reštaurácie máme za nemalé čiastky poistené.

Proti vplyvu nariadenia, ktoré vláda vyhlásila v rámci boja proti ochoreniu COVID-19, sa však poistiť nedá. Na takto náhle zastavenie tržieb nie je a ani nemohol byť nikto z nás pripravený. Väčšina gastronomických podnikov v Českej republike je tak dnes vo vážnom ohrození.

Podľa analýzy právnych kancelárií na túto situáciu pamätá zákon 240/2000 Zb. - Zákon o krízovom riadení a o zmene niektorých zákonov (krízový zákon). Je v ňom jasne uvedené, že štát je povinný nahradiť škodu spôsobenú právnickým a fyzickým osobám v príčinnej súvislosti s krízovými opatreniami. Je evidentné, že náhradou škody nemožno rozumieť napríklad poskytnutie záruk pri bezúročných pôžičiek, pozdržanie platby daní ani čiastočnú náhradu miezd.

Nikto z nás nechce dlhodobo zadĺžiť svoje podniky, ktoré v blízkej budúcnosti zrejme nebudú prosperovať. Profesíjna česť a zdravý podnikateľský rozum nám nedovoľujú vstúpiť s našimi spoločnosťami do tak neistej situácie s dlhmi.

Nesieme zodpovednosť za budúcnosť niekoľko tisíc zamestnancov - a tímy našich ľudí sú to najcennejšie, čo máme. Snažíme sa o solidaritu a aj v týchto dňoch naďalej varíme jedlo všetkým, ktorí sú na stravovanie v gastronómii odkázaní, aj napriek tomu, že takáto prevádzka je podnikateľsky veľmi stratová. Považujeme to za svoju povinnosť.

Aj keď je jasné, že súčasnou prioritou vlády je ochrana zdravia občanov, v dôsledku opatrení, ktoré súvisia s vyhlásením núdzového stavu, je situácia všetkých podnikateľov v gastronómii neudržateľná.

Bez včasnej, jasne formulovanej záruky priamej finančnej pomoci krajine nebude môcť väčšina prevádzkovateľov reštaurácií pokračovať v podnikaní. Pokiaľ pomoc vlády nebude rýchla, budú naše štatutárne orgány podľa súčasnej legislatívy povinné vyhlásiť insolvenciu. Nielen my, ale hlavne naši zamestnanci a celý dodávateľský reťazec sa tak ocitne vo vážnej životnej neistote.

Pod list sa podpísali:

Jan Boroš (500 zamestnancov, 26 reštaurácií Potrefená husa), Miloš Hodan a František Koutal (107 zamestnancov, reťazec Grosseto), Tomáš Karpíšek a Daniel Krondák, (1100 zamestnancov, Pizza Nuova, Café Savoy, Eska, La Degustation Bohême Bourgeoise, Bokovka, Kantýna, Naše maso, Lokály, Kuchyň, Myšák…), Lubomír Osuský (150 zamestnancov, Červený jelen, Šenk a restaurace Lékárna, Kozlovna Doubravka, Potrefená husa Plzeň…), Radek Kašpárek (29 zamestnancov, Field), David Petřík (400 zamestnancov, Vinohradský Parlament, Bruxx, SIA, Potrefená husa Hybernská, Cukrář Skála, Vinohradský Parlament, Sisters…), Zdeněk Pohlreich (105 zamestnancov, Next Door, Imperial, Divinis), Jan Punčochář (32 zamestnancov, U Matěje), Ondřej Rákosník a Riccardo Lucque (200 zamestnancov, Aromi, La Finestra, Amano, reťazec La Bottega…), Emanuele Ridi (20 zamestnancov, Manu Risto, Manu Praga), Sylvio Spohr (80 zamestnancov, prevádzkovateľ Café Louvre), Ladislav Starka (800 zamestnancov, La Bodeguita del Medio, La Republica, La Casa Argentina, Dutch Pub, Asia Temple, U Císařů…), Libor Vedral (120 zamestnancov, Mincovna, Tiskárna, Potrefená husa Národní), Václav Vojíř (110 zamestnancov, Bugsy’s bar, Špejle, Phenomen, F&B Catering, Potrefená husa Na Verandách, Potrefená husa Albertov).