V roku 2012 zaviedlo zľavy z najazdených kilometrov ministerstvo dopravy na podnet profesionálnych dopravcov združených v Česmade Bohemia. Ich výška závisí od počtu najazdených kilometrov na kamión.

Na 5-percentnú zľavu má nárok dopravca, ktorý ročne na mýtnom zaplatí za kamión najmenej 75-tisíc Kč (necelých 3-tisíc eur). Maximálnu 13-percentnú zľavu dostanú tí dopravcovia, ktorí ročne zaplatia mýtny poplatok na kamión viac ako 300-tisíc Kč (11,7-tisíc eur).

Medzi najnižším a najvyšším zľavovým pásmom sú ešte dve pásma. V roku 2007 sa na zaplatenom mýte podieľali 61 percent českí dopravcovia. Druhí boli slovenskí s takmer 15 percentami. V tohtoročnom prvom polroku sa po prvýkrát podľa štatistiky správcu mýtneho systému, ktorým je spoločnosť Kapsch, vybralo viac peňazí od zahraničných dopravcov než domácich. Podiel českých dopravcov klesol na 49,46 percent.

Suma vybraného mýta za slovenské kamióny klesla na 10 percent. Medzi nimi sa na druhé miesto dostali Poliaci. Celková suma vybraných ročných poplatkov za jazdu po českých diaľniciach vytrvalo rastie.

Kým v roku 2007 dosiahla 5,57 miliardy Kč, v roku 2012 stúpla na 8,68 miliardy a vlani bola 10,49 miliardy Kč (409 miliónov eur). Česká vláda chce v blízkej budúcnosti spoplatniť aj niektoré úseky ciest prvej triedy. Tým hodlá dosiahnuť, aby sa diaľniciam prestali vyhýbať nákladné vozidlá diaľkovej dopravy.