Banková rada Českej národnej banky (ČNB) v stredu rozhodne o nastavení odvodov bánk do rezerv na ochranu úverového trhu, teda o takzvanej sadzbe proticyklickej kapitálovej rezervy.

Aktuálna sadzba je 1,5 percenta, do apríla 2023 by sa mala podľa skorších rozhodnutí bankovej rady postupne zvýšiť na 2,5 percenta. Sadzba platí pre všetky banky, sporiteľné a úverové družstvá aj obchodníkov s cennými papiermi.

Rezervu by mali banky vytvárať v čase rastu úverov. Naopak pri poklese ekonomickej aktivity sprevádzanej rastúcimi úverovými stratami by mala byť využitá bankami na krytie strát. Cieľom je zabrániť prenosu prípadných problémov finančných inštitúcií do ekonomiky. Efektom môže byť spomalenie rastu úverov.

ČNB stanovuje sadzbu tejto rezervy štvrťročne, spravidla s ročným predstihom. Proticyklická kapitálová rezerva je jedným z opatrení smernice EÚ o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o obozretnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami (CRD IV).

Ďalšie dôležité správy

Ruská ambasáda v Prahe
Neprehliadnite

Česi spísali petíciu, chcú odstrihnúť budovy patriace Ruskej federácii od energií