Postavenie absolventa vysokej školy je v súčasnosti lepšie ako v minulosti. Záujem firiem o týchto uchádzačov sa zvyšuje. Aj to môže byť jeden z impulzov, prečo absolventom rastú mzdové nároky. Priemerný očakávaný plat absolventa v roku 2017 predstavoval podľa portálu Profesia.sk 995 eur.

Vlani chceli absolventi o 38 eur vyšší plat ako čerstvo doštudovaní uchádzači v predošlom roku. Spomedzi verejných vysokých škôl skončilo nad hranicou tisíc eur hneď šesť. Medzi nimi sú všetky tri technické univerzity.

Okrem škôl v Bratislave, Košiciach a Žiline sú medzi absolventmi s nadpriemernými očakávaniami aj uchádzači zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Platové očakávania ovplyvnili tiež výrazné regionálne rozdiely. V Top 3 sa nachádzajú iba absolventi bratislavských univerzít. V Top 10 informatici, technici a strojári.

Najvyššie platové očakávania prekvapujúco neboli v Bratislave, ale na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Andreja Dubčeka. Absolventi očakávali v roku 2017 nástupný plat takmer 1 400 eur. V porovnaní s celkovým priemerným platom absolventa podľa Platy.sk, ktorý je takmer 1 160 eur v hrubom, je to až o 20 percent viac.

Absolventi, ktorí majú nadpriemerné očakávania, vyštudovali výlučne odbory spojené s technikou, informatikou či strojníctvom. Medzi Top 10 s „najdrahšími“ absolventmi sú fakulty siedmich vysokých škôl. Okrem Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka aj Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Žilinská univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická univerzita a Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Pracovať v kancelárii a starať sa o bežný chod firmy – údaje z portálu Profesia.sk nasvedčujú tomu, že práve o takúto pracovnú činnosť má záujem najväčšia časť absolventov na Slovensku. V prvej päťke najvyhľadávanejších pozícií je pritom väčšina pracovných ponúk vhodná aj pre ľudí so stredoškolským vzdelaním.

Top 5 všeobecne najvyhľadávanejších pozícií výrazne ovplyvňujú absolventi, ktorí nemajú záujem pracovať vo vyštudovanom odbore. Minuloročné štatistiky z pracovného portálu ukazujú, že ide najmä o absolventov pedagogiky, zdravotníctva a prírodných vied.

Pozícia učiteľa skončila v prípade absolventov pedagogiky až na 31. mieste. V prípade absolventov zdravotníctva bola pozícia, ktorá by súvisela s tým, čo vyštudovali, až na 51. priečke ich záujmu. V prípade čerstvo doštudovaných „prírodovedcov“ išlo dokonca až o 56. priečku, na ktorej skončil chemický laborant.