Na jednej strane tak budú môcť kraje zachytiť absurdné poplatky. Na druhej strane sa nezabráni tomu, že rovnaké, napríklad administratívne úkony budú môcť byť v každom regióne ocenené inou sumou.

Okrem toho samosprávy nebudú mať dosah na premrštené ceny, ktoré si lekári môžu stanoviť. Vyrovnávať to môže konkurencia lekárov, no táto neexistuje všade. Čím je obec menšia, tým sú aj možnosti výberu lekára limitovanejšie.

Riešením mohlo byť, ak by legislatíva určovala maximálnu možnú výšku poplatkov za niektoré základné úkony, aby boli aspoň chránení sociálne slabší občania.

Asociácia súkromných lekárov sa už ponúkla, že vypracuje vzorový katalóg poplatkov aj s odporúčanými cenami pre celú ambulantnú sféru. Trvá ale na tom, že ich schvaľovanie každým krajom je zbytočná „super regulácia“. „Ak by sme chceli robiť problémy, mohli by sme každý deň žiadať o schvaľovanie nových poplatkov,“ hovorí prezident asociácie Ladislav Pásztor.

Ten za problém považuje skôr to, že novela stanovuje, aby si lekári povinne vyhradzovali čas pre pacientov, ktorí sa budú vopred objednávať. Podľa neho to zbytočne predĺži čakacie lehoty v čakárňach.

Upozorňuje aj na to, že kraje nemajú kapacitu, aby robili dohľad nad 10-tisíc ambulanciami na Slovensku. „Je v kompetencii kraja, aby si ich zabezpečila,“ reaguje hovokyňa rezortu zdravotníctva Martina Šoltésová. Na margo stropu poplatkov hovorí, že ak by tak urobili, všetky ambulancie by si automaticky stanovili presne túto najvyššiu možnú sumu.

Rezort sa zbavil svojej zodpovednosti za reguláciu poplatkov, komentuje analytik INEKO Dušan Zachar. Dodáva, že zákon rieši len veľmi malú časť poplatkov. Rezort totiž zadefinoval, že lekári budú môcť spoplatniť výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami, alebo len čiastočne. V budúcnosti tak budú podľa D. Zachara vznikať naďalej polemiky, či sú tie-ktoré poplatky u lekárov oprávnené, alebo nie. Okrem toho môžu nastať bizarné situácie, keď nejaký poplatok v jednej župe povolia, a v druhej nie.