Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) SR a Národný centrálny depozitár cenných papierov (NCDCP) spolu uzatvorili zmluvu o prevode aktív klientov z NCDCP na CDCP. Uzatvorenie zmluvy je pokračovaním procesu vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku, proces jeho vytvorenia tak naberá reálne kontúry.

NCDCP v tejto súvislosti predložil koncom minulého roka Národnej banke Slovenska oznámenie o úmysle vzdať sa povolenia na činnosť centrálneho depozitára. Cieľom transakcie je vytvorenie jedného moderného centrálneho depozitára cenných papierov, ktorý bude poskytovať služby efektívne a na vysoko profesionálnej úrovni. Na Slovensku bude teda pôsobiť a poskytovať služby jeden centrálny depozitár cenných papierov - CDCP - s ambíciou aj naďalej napĺňať požiadavky európskej legislatívy a medzinárodných štandardov.

„Prevod aktív klientov NCDCP nebude mať žiadny dosah na existujúcich klientov CDCP, či už hovoríme o účastníkoch, emitentoch alebo majiteľoch účtov. Rovnako sa to nijako nedotkne ani služieb, ktoré im náš centrálny depozitár poskytuje,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CDCP Martin Wiedermann.

Robinhood
Neprehliadnite

Robinhood smeruje na burzu. Očakáva ohodnotenie na 35 miliárd dolárov

O plánovanom prevode aktív na CDCP bude NCDCP informovať všetkých svojich klientov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb centrálneho depozitára. ,,Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že NCDCP si bude aj naďalej, do okamihu migrácie aktív, plniť všetky svoje záväzky a poskytovať Vám profesionálny servis tak, ako tomu bolo doposiaľ. Od klientov NCDCP sa v súvislosti s touto transakciou nebudú vyžadovať žiadne aktívne kroky," skonštatoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NCDCP Ľubor Jenis.

,,Urobili sme ďalší zásadný krok k tomu, aby sa sfinalizoval projekt vytvorenia jediného centrálneho depozitára na Slovensku," komentoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, ktorá je jediným akcionárom NCDCP, Peter Dávid. V súvislosti s prevodom aktív sa CDCP ako preberajúci centrálny depozitár odo dňa prevodu aktív zaväzuje plniť povinnosti centrálneho depozitára vo vzťahu ku klientom NCDCP, ktorých aktíva budú prevedené na CDCP.

Špecifické informácie a podmienky, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie služieb po prevode aktív, bude CDCP komunikovať priamo s klientmi NCDCP v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou prevodu aktív. Oba depozitáre začali v súčasnosti pracovať na technickej príprave migrácie aktív klientov. Konkrétny termín realizácie prevodu aktív by mal byť dohodnutý do troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Depozitáre predpokladajú, že to bude vo štvrtom štvrťroku tohto roka.