Časti zákona o azyle týkajúce sa posudzovania udelenia azylu a poskytnutia doplnkovej ochrany sú v rozpore s Ústavou SR. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd SR. Ide o ustanovenia, podľa ktorých sú podstatné stanoviská Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva obsahujúce len súhlas alebo nesúhlas s udelením azylu alebo poskytnutím doplnkovej ochrany.

Podľa Ústavného súdu SR ustanovenia porušujú ústavné právo na súdnu a inú právnu ochranu. O rozhodnutí z neverejného zasadnutia pléna Ústavného súdu SR informovala hovorkyňa súdu Martina Ferencová.

Časti zákona napadol ešte v roku 2019 Najvyšší súd SR.      

„Napadnuté ustanovenia zákona o azyle sa podľa Najvyššieho súdu javia ako neprijateľné a v rozpore so všetkými doterajšími normami právnej istoty, že rozhodnutie správneho orgánu, ktorým rozhoduje o azyle, resp. doplnkovej ochrane žiadateľa staršieho ako 14 rokov, je založené na stanovisku spravodajských služieb, ktorého pôvod, zdroje, a hlavne dôvody súd nepozná, a teda ani nemôže preskúmať," uviedol Najvyšší súd SR v podaní.

Najvyšší súd SR vychádzal z konkrétneho prípadu pri nepredĺžení doplnkovej ochrany sťažovateľa, ktorý sa na súde domáhal preskúmania zákonnosti takéhoto rozhodnutia. Ustanovenia zákona podľa názoru súdu popierajú princíp rovnosti účastníkov súdneho konania, ktorý je podporovaný aj zákazom diskriminácie.

Ďalšie dôležité správy