V čase zákazu vychádzania - od 24. októbra do 1. novembra - sa pozastavia aj verejné slávenia bohoslužieb. Potvrdil to predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský. „Vzhľadom na uznesenie vlády SR z 22. októbra, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra do 1. novembra, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na šesť osôb," povedal Zvolenský. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Farský kostol sv. Don Bosca (Trnávka, saleziáni).
Neprehliadnite

Na svätých omšiach môže byť len šesť ľudí, vrátane kňaza

„Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili, ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe," podotkol predseda KBS. Ohľadom otázky súkromnej modlitby jednotlivcov Zvolenský podotkol, že úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, avšak spoločné podujatia sa konať nemôžu.

KBS prosí kňazov o aplikovanie pastoračnej múdrosti s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. „Ak by sa v konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec nemožno pre zákaz vychádzania robiť takým spôsobom, pre aký sa kňaz rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijať upozornenie poriadkových zložiek, vysvetliť dobrý úmysel konania, a následne sa zariadiť podľa ich pokynov," uzavrel Zvolenský.