Národný register zdravotníckych pracovníkov sa má rozšíriť o ďalšie údaje a zároveň sa má vytvoriť Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v pondelok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novou legislatívou sa tiež určuje kompetencia Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vydávať digitálny Covid preukaz EÚ.

Právna úprava, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR 22. júna, má docieliť, aby údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní boli súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého údaje spravuje a prevádzkuje NCZI. „Keďže NCZI dlhodobo vedie údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému, súčasťou ktorej je aj Národný register zdravotníckych pracovníkov obsahujúci údaje o zdravotníckych pracovníkoch, nejaví sa oddelené vedenie údajov z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní na MZ SR ako systémové," vysvetlilo v materiáli Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

...
Neprehliadnite

Digitálny Covid preukaz EÚ nájdu ľudia od soboty v prvej aplikácii

Súčasťou novely je aj vytvorenie Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Rezort to odôvodnil tým, že v praxi chýba dostatočné oddelenie administratívnych údajov pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti od zdravotných údajov pacienta obsiahnutých v elektronickej zdravotnej knižke. „To v praxi predstavuje vyňatie administratívnych údajov prijímateľa zdravotnej starostlivosti z elektronickej zdravotnej knižky a spracúvanie týchto údajov v rovnakom prostredí, ako sa spracúvajú ďalšie údaje v národných zdravotníckych administratívnych registroch Národného zdravotníckeho informačného systému," spresnil.

Elektronická zdravotná knižka má tak naďalej obsahovať administratívne údaje pacienta, tie však majú byť do elektronickej zdravotnej knižky poskytované z Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako údajovej základne.

Novou legislatívou sa tiež určuje kompetencia NCZI vydávať digitálny Covid preukaz EÚ v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Zavádza sa tiež kompetencia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR poskytovať NCZI údaje v súvislosti s vydávaním digitálneho Covid preukazu EÚ. Novelou sa tiež určuje oprávnenie NCZI zasielať osobe na základe jej žiadosti v elektronickej forme certifikát o vykonanom očkovaní proti chorobe covid-19 v slovenskom a anglickom jazyku. Na účely overovania digitálneho Covid preukazu EÚ bude môcť tiež NCZI sprístupniť údaje Ministerstvu vnútra SR a ÚVZ „na zabezpečenie ich činnosti v aplikačnej praxi, teda vykonávania reálnej kontroly digitálnych Covid preukazov EÚ v teréne".

WA 10 Brusel - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ukazuje na mobilnom telefóne svoj digitálny covid pas, ktorý má uľahčiť bezpečný voľný pohyb v Európskej únii počas tlačovej konferencie o novom digitálnom COVID-19 cestovnom certifikáte v sídle Európskej komisie v Bruseli v stredu 16. júna 2021. FOTO TASR/AP

 

European Commission President Ursula von der Leyen shows a phone, as she gives a press statement on the new COVID-19 digital travel certificate at the European Commis
Neprehliadnite

NCZI začína s generovaním digitálnych Covid preukazov EÚ

NCZI má podľa novely po novom obsahovať aj informácie týkajúce sa ordinačných a doplnkových hodín lekárov. V súčasnosti podľa navrhovateľov chýba zákonná úprava pre poskytovanie týchto údajov. „NCZI zároveň zabezpečí aj poskytnutie údajov o ordinačných hodinách a doplnkových hodinách, ktoré už boli schválené pred účinnosťou novej právnej úpravy," dodalo ministerstvo. Novela tiež presadzuje novú povinnosť pre zdravotné poisťovne, aby poskytovali NCZI údaje o uzavretom zmluvnom vzťahu medzi zdravotnou poisťovňou a poistencom.

Legislatíva má tiež upraviť postup v osobitných situáciách, keď SR využíva pri výkone testovania aj prácu osôb, ktoré nie sú poistencami verejného zdravotného poistenia a nie sú preto ani v Centrálnom registri poistencov. Legislatívnou zmenou sa zároveň vytvára priestor zobrazovať poistencovi v elektronickej pobočke alebo mobilnej aplikácii jeho vlastné osobné údaje o zdraví, ktoré spracúva NCZI.

Nová legislatíva má nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2021 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 30. júna 2022.