TREND sa k materiálu dostal vďaka dvom zdrojom v rezorte školstva. Zmeny smerujú k posilneniu úlohy štátu, školskej inšpekcie a pokračujú v trende proti súkromným školám. „Začali sa diskusie so ZMOS, SK8, Úniou miest. Ďalej bude rezort školstva pokračovať so zástupcami cirkevných a súkromných zriaďovateľov, odborovým zväzom,“ uviedol k návrhom tlačový odbor. Nasledovať bude paragrafové znenie zákonov.

Po novom by mala štátna školská inšpekcia kontrolovať rodiny, ktoré sa rozhodnú pre domáce vzdelávanie. „Inšpekcia bude vykonávať kontrolu úrovne vzdelávania len pri tomto spôsobe vzdelávania,“ uvádza návrh zásad školského zákona.

Doteraz vedomosti takýchto žiakov preverovala kmeňová škola. Slovensko má pritom už teraz jednu z najprísnejších úprav domáceho vzdelávania. Uskutočňovať ho môže len rodič, ktorý je vyštudovaný pedagóg, a výlučne na prvom stupni základnej školy.

Kontroverzne vyznieva návrh, ktorým chce ministerstvo v podstate uzákoniť nedostatok miest v materských škôlkach. Upozornila na to vo svojom blogu na TREND.sk už skôr poslankyňa Jana Žitňanská (NOVA).

Rodičia, ktorí chcú dať svoje dieťa do škôlky, ale riaditeľ alebo riaditeľka im oznámi, že nemá miesto, budú mať po novom smolu. Vzhľadom na demografickú krivku ministerskí úradníci konštatujú, že dopyt „výrazne prevyšuje existujúce kapacitné možnosti, a preto sa navrhuje explicitne ustanoviť, že prijímanie detí je limitované“. Týmto opatrením „sa chce predísť riešeniu mnohých sťažností rodičov“. V preklade to znamená, že namiesto podpory rodiny a zriadenia nových škôlok štát znemožní rodičom sťažovať sa.

Podľa materiálu, ktorý má TREND k dispozícii, sa má upraviť financovanie cirkevných a súkromných škôl, ktoré v súčasnosti dostávajú rovnaké normatívy (príspevky na žiaka, pozn. TREND) ako verejné školy. Nové znenie zákona umožní poskytnúť súkromným školám zo štátneho rozpočtu len finančný príspevok, nie plné krytie nákladov.

Podľa Saskie Repčíkovej z Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska sa z nejasných formulácií dá vytušiť, že štát bude uprednostňovať stredné odborné školy pred gymnáziami. „Je protiústavné, aby krátili príspevky vybranej skupine študentov,“ myslí si S. Repčíková.

Návrhy, ktoré prenikli z ministerstva, sú zatiaľ najväčšie zmeny, ktoré vypracovalo pod vedením D. Čaploviča. V Smere-SD sa intenzívne debatuje o výmene na poste ministra školstva, agentúra SITA píše, že ho po sobotňajšom sneme strany nahradí štátny tajomník ministerstva financií Peter Pellegrini. Realizácia zámerov tak bude na ňom. Je však pravdepodobné, že D. Čaploviča prežijú a do parlamentu sa dostanú už na jeseň.

Viac si prečítajte v téme Čaplovičova normalizácia v TRENDE 25/2014, ktorý na stánkoch vyjde už vo štvrtok