Slovenské farmárske, predtým Slovenské farmárske družstvo (SFD) pripravuje ďalší rast. Päťdesiatpercentný podiel v ňom získava spoločnosť Farma Invest, ktorej majiteľom je Ján Nosko, bývalý vrcholový manažér J&T. Informoval o tom Maroš Sýkora.

„Jána Noska poznám dlhé roky ešte z čias pôsobenia v Poštovej banke, ktorá bola našou financujúcou bankou, ako špičkového odborníka v oblasti korporátnych financií. Aj preto som prišiel s návrhom, aby sme náš vzťah posunuli na inú úroveň. Vážim si, že ponuku prijal. S jeho príchodom získavame vysokú odbornosť, ktorá nám pomôže jednak pri riadení existujúcej spoločnosti, ale ešte výraznejšiu pri riešení a zabezpečení zdrojov financovania nových akvizícií," uviedol Daniel J. Kratky, zakladateľ SFD.

Ilustračné foto.
Neprehliadnite

Fond J&T vstúpil do siete potravín Terno. Finančníci očakávajú jej významný rast

„Poľnohospodárstvo je veľmi perspektívne odvetvie pre investora s dlhodobou víziou, ktorý neočakáva v krátkom čase extrémne výnosy. Navyše, ako máme možnosť vidieť na koronakríze, ide o odvetvie, ktoré je stabilnejšie, odolné voči ekonomickým výkyvom. Za uplynulé roky poznám ekonomiku SFD. Vďaka nezaťaženému pohľadu zvonka vidím možnosti zefektívnenia niektorých činností. Zároveň sa chcem sústrediť aj na ďalšie akvizície, ktoré prinesú ešte väčšie možnosti synergií pri fungovaní podnikov pod jednotným riadením," priblížil zámery Nosko.

Podrobnosti transakcie sa obe strany rozhodli nezverejniť. Nosko bude akvizíciu, aj prípadné nové akvizície financovať prevažne z externých zdrojov. Transakcia ešte podlieha súhlasu Protimonopolného úradu SR.

Grand Hotel Kempinski High Tatras.
Neprehliadnite

Skupina J&T postupne vytláča Arcu zo spoločných biznisov

Nosko je bývalý vrcholový manažér Poštovej banky a skupiny J&T. Pred nástupom do Poštovej banky sa venoval oblasti reštrukturalizácie obchodných spoločností. V Poštovej banke pôsobil od roku 2010. Od roku 2016 je predsedom predstavenstva J&T Private Equity Group Advisory.

Slovenské farmárske, a. s., pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe. Združuje agropodniky po celom Slovensku. Spolu hospodári na viac ako 25-tisíc ha v rôznych podmienkach - od trnavskej tabule, cez krupinskú planinu, až po ekologické liptovské pasienky.