Bulharská vládna koalícia schválila súbor podporných opatrení na pomoc firmám a nízkopríjmovým domácnostiam, na ktoré dolieha vysoký rast cien energií a potravín spôsobený najmä vplyvmi vojny na Ukrajine. Plán počíta s čiastkou dve miliardy leva, oznámil dnes predseda bulharskej vlády Kiril Petkov. Opatrenia sú ďalšie v rade potom, čo vláda udržala ceny elektriny pre domácnosti od vlaňajšieho júla bez zmeny a kompenzovala podnikom vysoké náklady na energie.

Zvýšenie dôchodkov

Bulharsko chce peniaze poskytnúť okrem iného na zvýšenie dôchodkov v priemere o 20 percent. Chystá sa zrušiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na chlieb, a tiež na rok znížiť daň na kúrenie a zemný plyn pre domácnosti. Plán počíta aj so zvýšením daňového zvýhodnenia pre mladé rodiny s deťmi, uviedla agentúra Reuters.

Vláda tiež od júla do konca roka zavedie zľavu 0,25 leva na liter benzínu, nafty, skvapalneného ropného plynu (LPG) a metánu. Zruší aj spotrebné dane na zemný plyn, elektrinu a metán.

Okamžité opatrenia na kompenzáciu vysokých nákladov na pohonné hmoty požadovali dopravné spoločnosti. Miera inflácie v krajine apríli dosiahla 14,4 percenta, čo bola najvyššia hodnota od roku 2008.

Stimulačné opatrenia

Súbor stimulačných opatrení podľa úradníkov v tomto roku nezvýši cieľ rozpočtového deficitu, ktorý je štyri percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Opatrenie bude podľa nich financované vyššími príjmami z daní. Vláda kvôli nemu aj mimoriadne zdaní zisky energetických firiem, ktoré kvôli rastúcim cenám ropy a plynu zarobili oveľa viac.

„Opatrenia sú príležitosťou na podporu najzraniteľnejších, ktorí sú najviac ohrození dopadmi inflácie... a zvlášť sa zameriavajú na palivá a energiu," povedal Petkov. „Balíček zaručuje, že bude zachovaná životná úroveň všetkých Bulharov," dodal.

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom na konci apríla zastavila dodávky plynu do Bulharska, ktoré z Ruska odoberalo okolo 90 percent suroviny. Gazprom rozhodnutie zdôvodnil tým, že miestny plynárenský podnik Bulgargaz odmietol za plyn platiť v rubľoch. Bulharsko bude od júna odoberať skvapalnený zemný plyn (LNG) zo Spojených štátov, a to za cenu nižšiu, než akú platilo ruskému dodávateľovi. Krajina tiež zvýši dodávky plynu z Azerbajdžanu.

Ďalšie dôležité správy

Dovoz LNG
Neprehliadnite

Bulharsko bude brať skvapalnený plyn z USA za nižšiu cenu, než platilo Gazpromu