V budúcom roku očakáva 12 percent domácností, ktoré využili splátkové moratórium, že nebudú schopné splácať svoje úvery. To je spolu jedno percento z celkového počtu zadlžených domácností a približne 1,5 percenta z celkového objemu retailových úverov. Ukázal to druhý prieskum Národnej banky Slovenska zameraný na zadlženosť domácností, ktorým mapuje vývoj odkladu splátok úverov.

Celkovo k júlu tohto roka požiadalo o odklad splátok 5,4 percenta zadlžených domácností. Ďalších približne 3,8 percenta si vybavilo iné úľavy úverových podmienok kvôli koronakríze, napríklad vo forme refinancovania či poklesu mesačných splátok. Z týchto skupín zadlžených domácností v aktuálnej vlne takmer 12 percent očakávalo, že nebudú schopné splácať svoje záväzky od začiatku budúceho roka. ,,Tento podiel je mierne vyšší ako 9 percent v prvej vlne. Naďalej teda výrazná časť zadlžených domácností s odkladom a inými úpravami úverových podmienok očakáva problémy so splácaním," konštatuje NBS.

TREND: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Neprehliadnite

Ekonomika prepadne odhadom o 8,2 percenta, jej oživenie bude pomalšie

Spomedzi domácností, ktoré si nevybavili odklad splátok alebo iné zmeny úverových podmienok, značná časť očakáva riadne splácanie, či už kvôli zlepšeniu finančnej situácie alebo kvôli tomu, že sa im počas krízy situácia nezhoršila. ,,Iba nepatrná časť týchto domácností odpovedala, že neočakáva návrat svojej finančnej situácie na predkrízové úrovne, ale aj takéto domácnosti by mali byť schopné riadne splácať svoje úvery," priblížila NBS.

Z opýtaných domácností, ktoré si zatiaľ nevybavili odklad či inú zmenu, necelých šesť percent očakáva alebo plánuje zmenu úverových podmienok, v rámci toho si ešte plánuje požiadať o odklad splátok jedno percento domácností.

Výrazný kladný posun nastal v dosahu koronakrízy na finančnú situáciu domácností. Po prvých krízových mesiacoch väčšina zadlžených domácností (90 percent z tých, ktorí si vybavili odklad alebo inú zmenu a 60 percent z ostatných) poukázala na zhoršenie finančnej situácie v porovnaní s predkrízovým obdobím. ,,V auguste bol tento podiel už len tretinový, v oboch skupinách zadlžených domácností. Z toho medzi domácnosťami so zmenou úverových podmienok má zhoršenú finančnú situáciu približne 40 percent domácností s odkladom splátok a 25 percent domácností s inou zmenou," dodala NBS.