„V porovnaní s predchádzajúcou predikciou dochádza k výraznejšiemu prehodnoteniu makroekonomického výhľadu,“ hodnotí samotná NBS. Zmena očakávaní prichádza spolu s nižším zahraničným dopytom a prehodnotením časového nábehu a rozsahu výroby v automobilovom priemysle.

Očakávania nižšieho rastu o 0,6 a 0,2 percentuálneho bodu banka zverejnila aj pre roky 2020 a 2021. „Po doznení pôsobenia efektu nových výrobných kapacít v automobilovom priemysle by sa rast hospodárstva mal spomaliť na 2,8 percenta,“ píšu o prognóze na záver trojročného horizontu.

Zmierniť by sa mal aj rast zamestnanosti a miezd. „Napriek tomu bude rast disponibilného príjmu vytvárať priestor pre relatívne rýchlu dynamiku spotreby obyvateľstva,“ predpovedá NBS. Priemerná mzda by totiž stále mala v tomto roku narásť o silných 6,6 percenta na 1 080 eur mesačne.

Brzdíme: NBS výrazne znížila očakávanie rastu slovenskej ekonomiky

Štvorpercentný rast je preč Zdroj: Eurostat, NBS

Riziká predpovede národnej banky sú koncentrované skôr smerom k ešte nižšiemu rastu. „Rizikom pomalšieho rastu HDP sú predovšetkým externé faktory ako brexit a ďalšie spomalenie globálnej ekonomiky,“ píše NBS.

Portál now-casting.com z vývoja aktuálnych ekonomických ukazovateľov napríklad očakáva pre eurozónu v prvom a druhom štvrťroku minimálny hospodársky rast až pokles. Medziročný rast HDP v menovej únii by sa tak do druhého kvartálu mohlo spomaliť k úrovni 0,3 percenta.

Brzdíme: NBS výrazne znížila očakávanie rastu slovenskej ekonomiky

Najviac prehodnotili prínos automobiliek Zdroj: NBS

Národná banka zároveň napriek schválenému vyrovnanému rozpočtu na tento rok očakáva bilanciu verejných financií znovu v deficite. Schodok má dosiahnuť 0,7 percenta HDP, teda podobnú hodnotu, akú očakáva aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Od roku 2017, kedy deficit klesol na 0,8 percenta HDP, sa tak už nijako výraznejšie neznižuje.