Londýn chce, aby sa obe strany najneskôr do konca prechodného obdobia (31. decembra 2020) dohodli na vzťahoch, ktoré budú vychádzať „z priateľskej spolupráce rovného s rovným“.

Zároveň upozorňuje, že nebude súhlasiť s tým, aby sa britské zákony prispôsobovali pravidlám EÚ alebo aby akékoľvek inštitúcie EÚ vrátane Európskeho súdneho dvora mali nad Britániou jurisdikciu.

Navyše, ako sa v dokumente uvádza, ak vyjednávači nebudú mať koncom júna aspoň „hrubý náčrt dohody“, je možné, že Londýn nebude v rokovaniach pokračovať. Ako vláda uvádza, v takom prípade v júni rozhodne, „či by Británia nemala s rokovaniami skončiť a pokračovať s prípravami na riadené ukončenie prechodného obdobia“.

V rámci svojho vyjednávacieho mandátu EÚ trvá na dodržiavaní svojich noriem Britániou aj po prechodnom období, ak chce Londýn pokračovať v doterajšom obchode s EÚ. Podľa Londýna by však v takom prípade celý brexit stratil zmysel a Británia radšej pristúpi na obchodné bariéry, než sa vzdať pôvodného cieľa „opätovne získať kontrolu“.

Brusel má však vlastné argumenty. Podľa Európskej komisie blízkosť britského trhu a úzke hospodárske vzťahy sú po zhruba 50-ročnom členstve Británie v EÚ dostatočným dôvodom na to, aby od Londýna požadovala dodržiavanie európskych noriem.

Brusel sa obáva, že v prípade ústupu Británie od európskych štandardov v pracovnej a environmentálnej oblasti by firmy z EÚ začali ekonomicky strácať. EÚ okrem toho trvá na tom, aby v Británii naďalej platili aj európske normy v oblasti štátnej pomoci, čo Londýn okamžite odmietol.

„Máme záujem o konkurenčné prostredie do budúcnosti, to však musí byť spravodlivé,“ povedal tento týždeň v Európskom parlamente hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier. Podľa neho by pre Britániu nemal byť problém dohodnúť sa na základných pravidlách.

Jednou z citlivých tém bude rybolov a požiadavka EÚ, aby lode z členských štátov mohli aj v budúcnosti loviť v britských vodách. Brusel varoval, že nedohoda v tejto oblasti môže ohroziť ďalšie rokovania.

Londýn však tvrdí, že od januára budúceho roka bude nezávislým štátom a nemieni spájať právo na prístup krajín EÚ do svojich vôd s právom na prístup Británie na trh EÚ. Namiesto toho navrhuje Bruselu, aby sa o prípadnom výlove rozhodovalo na ročnej báze.