V Bratislave je 9 800 bilbordov. Na pozemkoch hlavného mesta sa nachádza 4-tisíc bilbordov, z nich 2 800 je v priamej správe mesta, zvyšné sú na pozemkoch mestských častí. Bilbordy, ktoré nie sú na pozemkoch mesta, sú na súkromných pozemkoch. Aby ich podľa primátora mohli odstrániť, pomohla by len zmena zákona.

„Predstavujem si ju tak, že obce na Slovensku by dostali kompetenciu regulovať reklamu na svojom území. Povedať, kde reklama byť môže, nemôže a kde by ju mali obmedziť,“ vysvetlil. Z 2 800 bilbordov, ktoré sú v správe mesta, je bez povolenia 1 031, ostatné povolenia majú.

Tam budú podľa primátora postupovať podľa manuálu verejnej reklamy, ktorý pripravujú a ktorý bude obsahovať jednoznačné kritériá, kde reklama môže a kde nemôže byť. Ako v piatok primátor informoval, mesto nevydáva povolenie na nové reklamy. „Každý, kto tvrdí opak, nehovorí pravdu,“ vyhlásil.

Mesto podalo na stavebné úrady príslušných mestských častí 450 žiadostí o vypratanie bilbordov, ktoré sú na pozemkoch hlavného mesta SR Bratislavy nelegálne, bez označenia vlastníka a bez platnej nájomnej zmluvy. Stavebné úrady totiž definitívne rozhodujú o ich odstránení a hlavné mesto nemôže svojvoľne odstraňovať akékoľvek reklamné zariadenie. Spolupráca so stavebnými úradmi je podľa primátora rôzna, napríklad z Ružinova podľa neho neprišla ani jedna odpoveď.

V novembri I. Nesrovnal uviedol, že náklady na jedno odstránenie sú od 50 do 500 eur, náklady financuje mesto. „Bilbordy skladujeme v Čiernom lese. Keď sa o ne niekto prihlási, za doplatok nájmu a po pripočítaní nákladov mu ich dáme, keď nie, o rok ich odvezieme do zberu a zrecyklujeme,“ pripomenul.