V bratislavskom Ružinove má vzniknúť polyfunkčný súbor. Postaviť sa má bytový dom, hotel i garáže. Predpokladané investičné náklady sú približne 20 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor - spoločnosť YIT Slovakia - predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Komplex by sa mal stavať na Hraničnej ulici, na mieste, ktoré je aktuálne súčasťou rozsiahlejšieho priemyselného areálu. Pre výstavbu sa preto ráta aj s odstránením niektorých existujúcich stavieb.

Polyfunkčný súbor je rozdelený na štyri samostatné objekty. Tvoriť ho majú bytový dom, hotel a dve podzemné garáže. Bytový dom a hotel je v zámere riešený so siedmimi nadzemnými podlažiami. Predpokladá sa 92 bytov a 72 hotelových izieb. Pribudnúť má aj celkovo 176 parkovacích miest.

„Lokalita má v širšom kontexte potenciál skvalitňovania prostredia pre jej súčasných i budúcich obyvateľov, disponuje prirodzeným potenciálom rozvoja uzla občianskej vybavenosti so zázemím pre pracovné príležitosti s dobrou dopravnou obsluhou,“ uviedol investor v dokumentácii.

Zámer je predkladaný v dvoch variantných riešeniach, odlišujú sa v spôsobe zásobovania teplom. „Urbanistické, architektonické riešenie a stavebno-technické a konštrukčné riešenie stavby je inak v zásade rovnaké,“ podotkol v zámere.

Ďalšie dôležité správy

Coronavirus - contact tracing in Hamburg
Neprehliadnite

Takmer 122-tisíc pracujúcich v Bratislavskom kraji má bydlisko v inej časti Slovenska