V tomto prípade k dostatočnému posúdeniu týchto funkcií podľa súdu nedošlo. NS tak koncom februára potvrdil rozsudok Krajského súdu v Bratislave, na ktorý aktivisti z BAO v roku 2014 podali žalobu vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia okresného úradu vo veci výrubu stromov na Kollárovom námestí.

„Najvyšší súd, ako aj Krajský súd, konštatoval, že prvostupňový správny orgán nevykonal dokazovanie rozsahu zásahu do práva na priaznivé životné prostredie,“ uviedli aktivisti. Súdu podľa nich nebolo vôbec zrejmé, prečo dal prvostupňový správny orgán prednosť vlastníckemu a užívaciemu právu pred právom občanov na priaznivé životné prostredie.

Iniciatíva BAO bojuje od roku 2009 za zachovanie prirodzeného parku na Kollárovom námestí. Plánovaná podzemná garáž by tam podľa nich zapríčinila výrub 65 stromov a mestskej zelene a vyvolala by vybudovanie aj vjazdov a výjazdov do parkovacieho domu.

Zámer bol podľa aktivistov v rozpore s verejným záujmom a nerešpektoval územný plán a jeho regulatívy. V roku 2012 zástupca spoločnosti Parking House, investora výstavby podzemných garáží, na verejnom prerokovaní zámeru uviedol, že stromy, ktoré stoja v ceste výstavbe, nevyrúbu, ale iba presadia do inej časti námestia.

Mesto v tom čase tvrdilo, že garáž na Kollárovom námestí územný plán umožňuje. Nájomnú zmluvu podpísalo s investorom ešte vedenie mesta na čele s Andrejom Ďurkovským. Pôvodne mala byť garáž pod celým parkom, mesto však vyrokovalo, že bude len v jednej tretine.