Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave zrealizuje skúšky v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 dištančne. Potvrdil to hovorca STU Juraj Rybanský. Na Ekonomickej univerzite (EU) v Bratislave to bude výhradne online formou, poznamenal vedúci centra komunikácie EU v Bratislave Miroslav Horňák.

Podľa Petra Kimijana z mediálneho odboru Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislavy k rozhodnutiu o forme skúškového obdobia by malo prísť v najbližších dňoch na kolégiách dekanov. Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity trvá skúškové obdobie od 4. januára do 5. februára 2021. „Dištančná forma ústnych skúšok sa bude realizovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Ukončovanie predmetu formou testu sa bude realizovať a vyhodnocovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Forms," priblížil . V prípade prezenčnej formy sa skúšky uskutočnia len za podmienky prísneho dodržania všetkých hygienických opatrení a dodržania maximálneho počtu povolených osôb v miestnosti, teda piatich študentov a jedného skúšajúceho.

Branislav Gröhling
Neprehliadnite

Niektoré školy sa cez víkend zapoja do pilotného testovania

Skúšky v bakalárskom, magisterskom a spojenom stupni štúdia v zimnom semestri na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave sa uskutočnia dištančne. Na základe odporúčania permanentného krízového štábu UK o tom rozhodol rektor univerzity Marek Števček.

Internáty sú naďalej v obmedzenom režime

Prevádzka internátov UK by mala aj v januári pokračovať v obmedzenom režime. Platí to aj pre ubytovaných študentov na internátoch STU. „Študenti môžu využívať možnosť ubytovania v študentských domovoch len vo veľmi obmedzenej miere," poznamenal Rybanský.

Až do skončenia skúškového obdobia v zimnom semestri, teda do 5. februára 2021, budú študentské domovy ekonomickej univerzity v rovnakom režime, ako sú teraz. „Následne sa bude režim v študentských domovoch prehodnocovať podľa vývoja situácie s výskytom a šírením ochorenia Covid-19," dodal predstaviteľ Ekonomickej univerzity. Aj internáty pre študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave budú do konca januára fungovať v obmedzenom režime.

Výučba na univerzitách sa v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 realizuje dištančne a prostredníctvom online formy. Dôvodom je situácia spojená s pandémiou koronavírusu.