Brownfieldy majú veľký potenciál

V hlavnom meste je podľa Magdy Ďurdíkovej, spracovateľky urbanistickej štúdie Brownfieldy z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) 131 vybraných lokalít brownfieldov, ktoré zaberajú plochu zhruba 629 hektárov zastavaného územia. Štúdia pomáha pri posúdení nevyužívaných území a možnosti ich následnej transformácie - oživením ekonomických aktivít a zapojením územia do mestskej štruktúry.

Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy i Inštitút urbánneho rozvoja sa zhodujú na tom, že obnova bývalých priemyselných zón je veľkou príležitosťou, ako oživiť mnohé bratislavské lokality. Zároveň súhlasia, že proces revitalizácie a transformácie je komplikovaný a zdĺhavý z viacerých dôvodov.

Na snímke je areál Palmy, jedného z bratislavských brownfieldov.
Zdroj: NORBERT SKALIČAN
Na snímke je areál Palmy, jedného z bratislavských brownfieldov.
Filiálka, Bratislava.
Neprehliadnite

Bratislavské brownfieldy majú podľa kompetentných potenciál