Projekt Čerešne v Dúbravke.
Zdroj: ITB Development

Čerešne fine living

S výstavbou projektu Čerešne fine living začal developer ITB Development v bratislavskej Dúbravke v roku 2016. Prvá fáza je už plne zabývaná. Druhá fáza rezidenčného projektu sa blíži k dokončeniu. Takmer všetkých 239 bytov a apartmánov je už predaných.  

Zaujímavosťou je to, že architekti z kancelárie Architekti Šebo Lichý využili vo svojom riešení mierne sa zvažujúci terén v prospech modelovania spoločných priestorov, ale aj pre kočíkovacie dráhy či spoločné terasy, ktoré prepájajú jednotlivé bloky a budú podnecovať k intenzívnejšiemu kontaktu medzi susedmi v komplexe.