Mesto Bratislava vyhlásilo verejnú súťaž na vybudovanie predĺženia električkovej trate v mestskej časti Petržalka v úseku od Bosákovej po Janíkov dvor. Ukončenie tendra je naplánované do septembra 2021 v predpokladanej hodnote zákazky 90 miliónov eur. Keďže chce hlavné mesto na projekt využiť eurofondy, električky by mali v úseku začať premávať najneskôr v decembri 2023.

„Predpokladaná hodnota zákazky je 90 567 150 eur bez DPH, pričom väčšina finančných prostriedkov na jej realizáciu bude mestu poskytnutá z fondov Európskej únie v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Predpokladaná lehota výstavby je 27 mesiacov," informovala o tom TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

rekonštrukcia Karloveskej radiály v Bratislave
Neprehliadnite

Od pondelka obnovia premávku električiek do Karlovej Vsi a Dúbravky

Budúca električková trať v Petržalke bude nadväzovať na jej prvú etapu Jesenského - Jungmannova. Trasa je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke zhruba 4,2 kilometra a je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou zákazky je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky všetkých vedení a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.

„Trať má navrhnutých sedem zastávok s pracovnými názvami Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor," spresnila Rajčanová. Magistrát deklaruje, že kládol maximálny dôraz na to, aby sa nová električková trať stala súčasťou verejného priestoru. Nemá teda plniť len dopravnú funkciu, ale aj vytvárať priestor na iné doplnkové funkcie. „Súčasťou návrhu sú plochy zelene mimo samotného telesa električky a taktiež v priestore nástupísk. Doplnkové funkcie môžu tvoriť napríklad malé objekty na občerstvenie. Mobiliár plôch okolo nástupísk umožní zastavenie a oddych ľudí v bezprostrednej blízkosti trate," uviedla hovorkyňa.

Tunel Bôrik
Neprehliadnite

Rozvoj dopravy na Slovensku je prioritný, dôležitá je verejná doprava

Súbežne s električkovou traťou sa vybuduje aj segregovaná cyklotrasa a tiež pešie i cyklistické prepojenia vrátane lávok pre peších cez Chorvátske rameno. Na tieto bude vyhlásená samostatná súťaž. Trať je navrhnutá ako zelená trať s použitím výsadby rozchodníkov. V návrhu sa ráta aj s výsadbou ďalšej zelene i s trvalkovými záhonmi. Súčasťou stavby sú štyri mostné objekty, a to električkový most (premostenie Chorvátskeho ramena), združený most pre električkovú cestnú dopravu (na Rusovskej ceste), cestný most (na Kutlíkovej ulici) a rekonštrukcia jestvujúceho mosta tak, aby sa na ňom umiestnili nové zastávky MHD (na Panónskej ceste). Okrem týchto mostov sa zhotoví aj jedna lávka pre peších cez Chorvátske rameno.

Pilotný parkovací systém v Peržalke
Neprehliadnite

Bratislava potvrdila, že spustenie parkovacej politiky pripravuje na jeseň 2021

Električka bude obsluhovať Petržalku priamejšie a rýchlejšie než v súčasnosti autobusy MHD. Pomôže tomu aj preferencia na križovatkách. Z konca Lúk na Šafárikovo námestie sa cestujúci dostanú za približne desať minút. Mesto predpokladá, že v roku 2030 denne električku v Petržalke využije v každom smere 30-tisíc cestujúcich.