V správe je zahrnutých 45 európskych miest, ktoré sú hodnotené z hľadiska 56 indikátorov. Dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja si bude podľa autorov správy vyžadovať na lokálnej úrovni rozsiahle zmeny v oblasti dopravy, energetiky a mestského plánovania a nové prístupy k riešeniu problémov chudoby a nerovnosti v prístupe ku kľúčovým verejným službám, vrátane zdravotníctva a vzdelania.

SDSN odhaduje, že približne dve tretiny (65 percent) zo 169 podcieľov zahrnutých v 17 cieľoch udržateľného rozvoja nie je možné dosiahnuť bez primeranej angažovanosti a koordinácie s lokálnymi a regionálnymi vládami.

Sú tri dôvody, prečo sú ciele udržateľného rozvoja dôležité pre európske mestá. Prvým z nich je, že dve tretiny občanov Európskej únie (EÚ) žijú v mestských oblastiach a okolo 85 percent z hrubého domáceho produktu (HDP) sa generuje v mestách.

Druhým dôvodom je, že aktuálne fakty signalizujú, že Európa zatiaľ nesmeruje k splneniu SDGs do roku 2030. To znamená, že je potrebné prijať ďalšie opatrenia na všetkých vládnych úrovniach. A posledným dôvodom je, že európske regióny a mestá majú dostatočné politické a investičné páky na to, aby viedli nevyhnutnú transformáciu smerom k udržateľnému rozvoju.

Najvyššie sa v tabuľke zostavenej na základe SDG indexu umiestnili severské mestá. Prvé je Oslo so 74,8 bodu, za ktorým nasledujú Štokholm (74,2), Helsinki (71,3) a Kodaň (68,7). Na piatom mieste je Zürich (67,5), nasledovaný Lyonom (64,9), Parížom (64,7), Mníchovom (64,2), Haagom (63,7) a prvú desiatku uzatvára Eindhoven (63,5).

Bratislava (60,2) sa umiestnila na 26. mieste, pred Prahou (60,1) a Madridom (59,7). Viedeň (62,5) skončila na 16. mieste a Londýn (62) bol devätnásty.

Správa ukázala, že žiadne európske hlavné mesto alebo veľká metropolitná oblasť aktuálne úplne neplnia SDGs. Najbližšie k týmto cieľom sú, ako bolo uvedené, severské mestá.