„Urobili sme tak po včerajšom (štvrtkovom) stretnutí s členmi Petičného výboru za zákaz hazardu a členmi pracovnej skupiny zloženej z poslancov mestského zastupiteľstva. Som rád, že prítomní členovia Petičného výboru podanie tohto návrhu podporili. Spoločne robíme všetko pre to, aby vôľa 136-tisíc Bratislavčanov, ktorí podpísali petíciu, ale aj všetkých odporcov hazardu nebola pošliapaná. Zároveň sme sa zhodli na tom, že je potrebné, aby najvyšší súd rozhodol v takom čase, v ktorom predmetné VZN ešte nestratí platnosť,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Hlavné mesto žiada, aby Najvyšší súd SR rozhodol čím skôr a napravil zákonné pochybenia, ktorých sa dopustil krajský súd vo svojom rozhodnutí. Primátor Ivo Nesrovnal zároveň otvoril otázku iniciovania novej petície za zákaz hazardu, k tejto možnosti sa petičný výbor vráti podľa posúdenia odvolania hlavného mesta na Najvyššom súde SR.

„Nevylučujem ani takú možnosť, dnes je však, ako sme sa zhodli s petičným výborom, potrebné urobiť všetko pre to, aby bola jasne rešpektovaná vôľa desiatok tisíc Bratislavčanov z existujúcej petície. Aby najvyšší súd vo veci riadne rozhodol a odstránil evidentné pochybenia obsiahnuté v uznesení krajského súdu v lehote, v ktorej VZN nestratí platnosť,“ dodal I. Nesrovnal.

Hlavné mesto dostalo koncom júna uznesenie Krajského súdu v Bratislave, ktorý rozhodol o nezákonnosti VZN o zákaze hazardu v Bratislave. Rozhodnutím krajského súdu stratilo VZN o zákaze hazardu účinnosť, čo znamená, že mesto bude musieť opäť vydávať licencie na výherné automaty.

VZN je však naďalej platné, a preto mesto bude žiadať Najvyšší súd SR o odklad vykonateľnosti rozhodnutia. Lehota na podanie kasačnej sťažnosti ako riadneho opravného prostriedku je jeden mesiac od doručenia uznesenia Krajského súdu v Bratislave, teda do 28. júla 2018.