V prípade prvého scenára, mierny priebeh pandémie, počíta hlavné mesto k 1. aprílu s pravdepodobnosť na úrovni 50 percent. V tomto scenári sa situáciu podľa magistrátu na Slovensku v priebehu apríla podarí stabilizovať.

Obnovenie ekonomickej a spoločenskej aktivity a pohybu obyvateľov možno očakávať od mája. Postupne budú otvárané aj obchody, reštaurácie či iné prevádzky. „Pre Bratislavu by tento scenár znamenal, že počet nových prípadov nákazy bude do desať denne. To by predstavovalo do 200 simultánne chorých ľudí, z ktorých bude do 15 hospitalizovaných, z toho do štyroch si bude vyžadovať intenzívnu starostlivosť a maximálne jedno úmrtie,“ priblížil P. Bubla.

Pohyb obyvateľov, ekonomická a spoločenská aktivita v Bratislave sa bude obnovovať veľmi postupne. Možno očakávať prepad HDP o päť až desať percent na celoročnej báze.

Scenár číslo 2

V prípade druhého scenára, zvládnutá pandémia, počíta hlavného mesto k 1. aprílu s pravdepodobnosťou na úrovni 40 percent. Situácia tu bude dlhodobo vážna, pretože sa nepodarí krivku nákazy zvrátiť, ale podarí sa ju zásadne sploštiť.

„Počet nakazených dosiahne 25 až 30 percent obyvateľstva v priebehu ôsmich až 12 mesiacov, to znamená dve až päť percent (100-tisíc - 200-tisíc) mesačne,“ uviedol P. Bubla s tým, že kritické funkcie štátu aj samosprávy budú zachované, no budú fungovať v rámci dlhodobého vysokého stresu.

Časť verejných zamestnancov, do 25 percent, bude vyradená na základe choroby, karantény či potreby starostlivosti o blízkych. Obnovenie ekonomickej i spoločenskej aktivity a pohybu obyvateľov bude v tomto prípade podľa mesta veľmi pomalé a možno predpokladať dlhodobé obmedzenia základných spoločenských a ekonomických funkcií, a to minimálne do konca roka 2020.

„V prípade Bratislavy znamená tento scenár, že hospitalizovaných mesačne bude 1000 až 1500 obyvateľov, z toho intenzívnu starostlivosť bude potrebovať 300 až 500 ľudí. Zomrie mesačne 150 až 200 jednotlivcov. Pri trvaní takéhoto stavu po dobu osem mesiacov tak zomrie odhadom 1200 až 1600 pacientov,“ priblížil P. Bubla s tým, že prepad HDP sa pri tomto scenári očakáva desať až 20 percent na celoročnej báze.

Scenár číslo 3

V prípade tretieho scenára, nezvládnutá pandémia, počíta hlavného mesto k 1. aprílu s pravdepodobnosťou na úrovni desať percent. Mesto tvrdí, že pri tomto scenári pandémia bude eskalovať za hranice schopností štátu a spoločnosti ich manažovať a možno očakávať simultánnu vysokú nakazenosť obyvateľstva.

„V prípade Bratislavy by išlo o situáciu, že mesačne bude hospitalizovaných 5-tisíc až 10-tisíc obyvateľov, z toho s potrebou intenzívnej starostlivosti 1500 až 3-tisíc obyvateľov. V tomto scenári je vzhľadom na preťaženie kapacít ťažko odhadnúť počet mŕtvych, ale bude niekoľkonásobne vyšší ako v prípade scenára číslo dva,“ upozornil P. Bubla.

Nezvládnutá pandémia pravdepodobne povedie k drastickým opatreniam, ako je úplný zákaz vychádzania. Obnovenie ekonomickej a spoločenskej aktivity a pohybu obyvateľov tu bude podľa odhadov veľmi pomalé. Prepad HDP sa očakáva o 20 až 40 percent celoročne.