(Aktualizované 5.9., 13:30 o oficiálnu reakciu Nadácie F.A. Hayeka a Hayek Consluting)

Úrad vlády predvčerom zverejnil väčšinu zmlúv, ktoré ministerstvá podpísali od júla 2006. Zo štyroch z nich je zrejmé, že ľavicová orientácia kabinetu nebola prekážkou k uzavretiu kontraktov so spoločnosťou, ktorej bývalí spolumajitelia sa nikdy netajili svojimi pravicovo-liberálnymi názormi. Reč je o Martinovi Chrenovi, členovi strany Sloboda a Solidarita a súčasne štátnom tajomníkovi na Ministerstve hospodárstva a Ivanovi Švejnovi, podpredsedovi strany Most-Híd a zároveň štátnom tajomníkovi Ministerstva dopravy.

Miliónové brožúry

Obaja pred vstupom do politiky pracovali v Nadácii F. A. Hayeka a boli i spolumajiteľmi spoločnosti Hayek Consulting od jej založenia v roku 2006. S tou v máji 2007 a v januári 2008 Ministerstvo financií podpísalo dokopy štyri zmluvy po prepočítaní konverzným kurzom spolu za 1,508 milióna eur (45,4 milióna korún). Za časť uvedenej sumy kúpil štát od firmy štátnych tajomníkov štyri brožúry v hrebeňovej väzbe a majetkové práva k ich obsahu. Väčšinu z uvedenej sumy (1,417 milióna eur) štát Hayekovcom zaplatil za pilotnú implementáciu programového rozpočtovania, ktorého tvorbu firma zhrnula v spomenutých materiáloch.   

Predmetom prvej zo zmlúv bol „Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význame pre zlepšenie rozhodovacieho procesu,“ za ktorý mala Hayek Consulting zinkasovať 17,8 tisíca eur. Dokument, ktorého presná podoba sa v zmluve neuvádza, bol určený predovšetkým samosprávam (voleným zástupcom, odborným zamestnancom aj obyvateľom miest a obcí), keďže podľa ministerstva téme programového rozpočtovania venovali málo pozornosti.

Za ďalšie dva dokumenty („Prehľad najlepších príkladov rozpočtovania na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy“ a „Zborník obsahujúci príklady správne a aj nesprávne formulovaných zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov miestnej a regionálnej územnej samosprávy“) štát zaplatil Hayekovcom 35,5 tisíca eur a samospráv sa týkal aj predmet poslednej zmluvy („Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy“) v hodnote 37,5 tisíca eur.

Nezapadli prachom

Všetky spomenuté dokumenty sú zverejnené na stránke rezortu financií. „V rámci daných zadaní bol každý jeden dokument odovzdaný v počte jeden kus v mäkkej hrebeňovej väzbe a na CD Ministerstvu financií,“ spresnil TRENDU konečnú podobu predmetu zmlúv konateľ spoločnosti Hayek Consulting Matúš Pošvanc, na ktorého so žiadosťou o odpovede odkázal v telefonickom rozhovore štátny tajomník M. Chren. Spoločnosť s požiadavkou urobiť cenovú ponuku na predmety zákaziek oslovilo podľa M. Pošvanca priamo Ministerstvo financií.

„Predpokladáme, že sme boli do prieskumu trhu zaradení na základe medializovaných informácií a prezentácie výsledkov projektu implementácie programového rozpočtovania, na ktorom sme pracovali v meste Trenčín,“ myslí si konateľ firmy. Podľa tlačového odboru rezortu financií sa spomenuté štúdie obstarávali v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa Hayek Consulting materiály, ktoré spoločnosť vytvorila, nezapadli prachom kdesi v zásuvke úradníka na ministerstve. Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr je dnes platnou metodikou Ministerstva financií, podľa ktorej by malo zostavovať rozpočet všetkých 2887 slovenských samospráv. Zborník príkladov mal byť v praxi využívanou pomôckou pre samosprávy pri prechode na nový systém rozpočtovania. Po metodike za desaťtisíce eur siahli aj komerčné subjekty. „Dodávatelia softwarových rozpočtových systémov zrealizovali aj na základe daných materiálov zmeny vo svojich riešeniach tak, aby samosprávy mohli bez problémov prejsť na nový systém rozpočtovania a zostaviť si bez problémov programový rozpočet,“ tvrdí Pošvanc.

Bez ideológie

Realizácia zákazky za 1,417 milióna eur na pilotnú implementáciu programového rozpočtovania už bola pridelená cez verejnú súťaž zverejnenú v slovenskom aj európskom vestníku. Koľko spoločností sa jej zúčastnilo, sa TRENDU od ministerstva financií zatiaľ nepodarilo zistiť.

Podľa M. Pošvanca firma Hayek Consulting uspela vďaka tomu, že v danej oblasti mala už skúsenosti. Podobné projekty predtým realizovala pre niekoľko slovenských miest. „Sme pyšní, že sme robili na tomto projekte, keďže výrazne stransparentnil nakladanie s verejnými financiami a občania si vďaka nemu môžu overiť, či sa s ich peniazmi nakladá efektívne a účelne,“ hovorí konateľ Hayek Consultingu, ktorý zmluvu s ministerstvom financií v januári 2008 podpisoval.

Cena za realizáciu projektu bola rozdelená na šesť častí. Najväčšie položky predstavovali vstupné a výstupné dokumenty (spolu 869-tisíc eur), najmenšiu časť z celkovej sumy predstavovalo vytvorenie a aktualizácia internetového portálu (spolu 57-tisíc eur). Podľa M. Pošvanca na projekte pracovalo 23 ľudí non-stop trinásť mesiacov a cena zodpovedá odvedenému výkonu.

V tom, že projekt pre ministerstvo ľavicovej vlády realizovala firma, ktorej majitelia v danom období pracovali aj pre pravicovo-liberálny inštitút, podľa neho nie je žiadny ideologický rozpor ani pokus o získanie si kritikov vlády na svoju stranu. „Programové rozpočtovanie mali vo svojom vládnom programe predchádzajúce dve vlády Mikuláša Dzurindu a mala ho aj vláda Roberta Fica, ktorá musela nájsť niekoho, kto ho uvedie do života samospráv,“ hovorí M. Pošvanc.

Oficiálnu reakciu Nadácie F.A. Hayeka a Hayek Consulting, s.r.o. si môžete prečítať tu.

Foto na titulke - Michal David