Biskupi pritvrdili. Kritizujú štát za daňové a odvodové výpalné a za korupciu

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP

Podľa Baránka s obsahom pastierskeho listu možno len súhlasiť, lebo opisuje reálne problémy ľudí. „Ale pokiaľ biskupi správne tvrdia, že v súčasnosti sa ‚nemožno ubrániť dojmu, že na spoločnom dobre má účasť len úzka skupina ľudí‘, chýba mi aj pomenovanie jednej z príčin. Tou je korupcia v politike,“ zdôraznil Ján Baránek.

„Pokiaľ biskupi nabrali odvahu a svojím listom vstúpili do istej miery aj do sociálno-politického diania, mali svoju odvahu zavŕšiť konkrétnym pomenovaním korupcie ako dôvodu, ktorý na Slovensku najviac znižuje životnú úroveň a vytvára sociálnu nerovnosť. Napriek tomu však v slovenských kostoloch zaznie odkaz, ktorý je prejavom zdravého rozumu a pravdy,“ konštatuje politický analytik.

„Hoci v liste nezaznieva nič nové, dôležité je, kto to hovorí. Slovenskí cirkevní predstavitelia, ktorí sa všeobecne neradi vyjadrujú k politike, v duchu sociálnej náuky cirkvi pomenovali zásadné problémy a po dlhom čase doslova spomenuli aj neúplné rodiny, čo osobne považujem práve za vplyv pápeža Františka,“ reaguje ďalej Baránek.

Za „malý prelom“ v komunikácii slovenských biskupov označuje Baránek aj ich vyjadrenie sa k ekonomickej nespravodlivosti a slepote štátu. „Konkrétne k tomu, že štát vymáha odvody a dane aj v situácii, keď sa v mnohých prípadoch zadržiava mzda alebo odmena za prácu.“

Biskupi „správne, hoci to explicitne nepomenovali, de facto konštatujú, že štát nemá populačnú politiku“. Podmienky, ktoré štát vytvára mladým, ich nemotivujú na zakladanie rodín. „V tomto zmysle mi v liste chýba priama výzva pre štát, aby vytvoril prorodinnú populačnú politiku, keďže Slovensko, podobne ako väčšina krajín EÚ, vymiera, resp. v najlepšom prípade starne.

Na druhej strane je pozitívne, že biskupi odmietli až libertariánske vnímanie trhových mechanizmov a konštatujú, že ‚že zodpovednosť za vytváranie podmienok pre spoločné dobro je predovšetkým povinnosťou štátu‘,“ dodal pre SITA Baránek.

Katolícki biskupi spolu s kňazmi so znepokojením vnímajú sociálnu situáciu na Slovensku, najmä postavenie rodín, ktorým chcú venovať osobitnú pozornosť. Ako napísali biskupi v pastierskom liste, stále viac a viac sa ocitajú v sociálnej neistote úplné, ale aj neúplné rodiny.

Medzi najpálčivejšie problémy podľa katolíckej cirkvi patrí nedostatok pracovných príležitostí a nezamestnanosť v regiónoch. V mnohých rodinách sa mzdy pohybujú okolo zákonného minima, nepostačujú na pokrytie bežných výdavkov v rodine. K tomu sa pridružuje zadržiavanie mzdy alebo dohodnutej odmeny za prácu, na čo najviac doplácajú najmä živnostníci, ale aj mnohí zamestnávatelia. „Štát však aj v takejto situácii od nich vymáha odvody a dane a krivda dopadá výlučne na nich,“ upozornili biskupi medzi iným.

V liste veriacim pripomínajú, že zodpovednosť za vytváranie podmienok pre spoločné dobro je predovšetkým povinnosťou štátu. „V súčasnosti sa však nemožno ubrániť dojmu, že na spoločnom dobre má účasť len úzka skupina ľudí, kým mnohí sa ocitajú na hranici chudoby napriek tomu, že celý život poctivo pracovali a platili dane,“ vyhlásili biskupi s tým, že to poznačuje vzťahy v rodinách.