Súčasťou vodičského preukazu je aj kupón, ktorý nie je poškvrnený žiadnou dierkou. Tými totiž vtedajší milicionári ako strážnici zákona vyznačovali vodičove prehrešky a prestupky.

Preukaz bol vydaný na deň 10. decembra 1976, kedy L. Brežnev oslavoval sedemdesiatku. Podľa znalcov išlo o žartovný dar vtedajšieho ministra vnútra Nikolaja Ščelkova pre vodcu sovietskych komunistov.

Vodičský preukaz s kupónom roky ostával v Brežnevovej chate, kým ju v roku 1991 dostal do užívania vtedajší moskovský starosta Gavriil Popov a tak sa pamiatky po L. Brežnevovi dostali na trh.

L. Brežnev, ktorý Sovietskemu zväzu vládol 18 rokov, bol známy ako vášnivý nimrod a motorista, ktorý sa rád nechával obdarovať drahými autami, aby ich v mnohých prípadoch dôkladne zničil. Z dvojice automobilov Rolls-Royce v jeho osobnej zbierke, ktorá mala až 68 áut, sa v kremeľskej garáži zachoval len jeden Silver Shadow.

Pred niekoľkými rokmi kremeľská „Garáž zvláštneho určenia“ vystavovala niektoré svoje exponáty na výstave v Moskve. Dali sa tam zhliadnuť aj unikáty ako napríklad Volga so zvýšeným podvozkom, ktorá slúžila na lovecké výpravy L. Brežneva.

Neskôr sa v doprovode starnúceho vodcu stali nevyhnutnosťou aj ďalšie jedinečné prvky, vrátane pojazdnej reanimačnej jednotky. Situáciu odrážal aj dobový vtip. „Súdruhovia, rozniesla sa fáma, že na zadnom sedadle namiesto mňa vozia figurínu,“ sťažoval sa vraj L. Brežnev na zasadaní. „Nie je to pravda, namiesto figuríny vozia mňa!“

Hovorilo sa, že za sovietskych čias sa vraj politická línia Kremľa dala odhadnúť aj podľa toho, v akom aute sovietsky vodca jazdil. Opancierovaná limuzína veštila zvýšené napätie, auto so sťahovacou strechou zas politický odmäk – pokiaľ teda kabriolet nešiel v čele kolóny tankov.