L. Bašternákovi môže výrazne pomôcť inštitút účinnej ľútosti, ktorý sa vzťahuje aj na trestný čin neodvedenia dane. Upozornila na to Miriam Galandová z PRK Partners (spresnené o 16:23). Ak daň subjekt doplatí aj deň potom, čo sa oboznámi s výsledkami vyšetrovania, de facto sa vyviní.

Účinnú ľútosť prijal Smer od roku 2013, keď prijímal aj prvé zákony proti daňovým podvodom. Ako upozorňuje daňová poradkyňa Renáta Blahová, partnerka BMB Leitner, ak by ho obvinili z daňového podvodu, tak inštitút účinnej ľútosti by využiť nemohol.

(1) Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin

e) skrátenia dane a poistného podľa § 276, neodvedenia dane a poistného podľa § 277 alebo nezaplatenia dane a poistného podľa § 278, ak splatná daň a jej príslušenstvo alebo poistné boli dodatočne zaplatené najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení jeho vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami,

Viac o kauze Bašternák, ktorú TREND a Denník N otvorili pred rokom, si môžete prečítať v tomto článku.