Myslíte si, že má Bratislava potenciál stať sa európskym kongresovým centrom?

25 % Rozhodne áno 

Martin Kaňa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky a Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky 
Áno, má, aj keď dnes svoj potenciál jednoznačne nevyužíva naplno. Napríklad, podľa analýzy medzinárodnej kongresovej asociácie ICCA (International Congress and Convention Association) sa Bratislava umiestnila v rebríčku usporiadaných kongresov na 110. mieste, neďaleká Viedeň bola druhá.  Kým rakúska metropola hostila 172 takýchto podujatí, u nás ich bolo iba 25, čo je obrovský nepomer. Môžeme argumentovať dlhšou tradíciou Viedne ako kongresového centra, ktoré v minulosti netrpelo tým, že sa nachádzalo za železnou oponou, na rozdiel od Bratislavy. No napríklad Praha sa v spomínanom rebríčku umiestnila na 9. priečke s počtom kongresov vyše päťnásobne vyšším než hostila Bratislava. Ide síce o dáta z roku 2018, no tento trend je dlhodobý a je vysoko nepravdepodobné, že v ňom došlo k zásadnejším zmenám. Potenciál nášho hlavného mesta je teda obrovský, len ho treba začať rozvíjať. A nemusíme pri tom čakať na vybudovanie národného kongresového centra, o ktorom sa už dlhšie hovorí. Pandémia Covid-19 totiž obmedzuje konanie veľkých podujatí, na ktoré by sa malo toto centrum vybudované so štátnou podporou, zameriavať. Menšie kongresy môže Bratislava bez problémov hostiť už dnes, zázemie na to máme. Takto si vieme budovať pozíciu, ktorá sa bude dať využiť neskôr po dobudovaní potrebnej infraštruktúry. Preto by bolo vhodné, aby štát pri plánovaní využitia európskeho „antikorona“ balíčka pamätal aj na podporu kongresovej turistiky. 

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners 
Určite áno. Bratislava je jedným z európskych miest, ktoré takéto centrum nemá. Výstavba kongresového centra nie je náklad, ale investícia, ktorá sa prejaví najmä v HDP a zisku na daniach. Mestu by bolo nielen ekonomickým prínosom, ale podporilo by tiež turizmus, ktorý počas pandémie utrpel obrovské straty. Kongresové centrum by malo ideálne geografické umiestnenie, takže si myslím, že túto prestíž by malo mesto využiť. 

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk 
Na začiatku je vždy sen a túžba, prečo nie? Následne nastupuje tvrdá práca, tá ukáže ako a koľko dokážeme pre naplnenie sna urobiť. 

Klaudia Bednárová, managing director, the Bridge 
Ja si myslím, že má veľký potenciál. Okrem výbornej geografickej polohy a blízkosti veľkého medzinárodného letiska, má Bratislava aj výhodu ,,malého - veľkého mesta". 
Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management 
Lokalita Bratislavy je vynikajúca a aktuálne má špičkového primátora, ktorý ju tam svojimi rozhodnutiami vie dostať. Nevýhodou sú väčšinou preferovaná Viedeň a dopravná infraštruktúra, ktorá sa po dokončení nového obchvatu výrazne zlepší. 

Ivana Molnárová, generálna riaditeľka, Profesia.sk 
Bratislava sa stáva zaujímavým mestom, je vnímaná aj z pohľadu zahraničia, vyvíja sa a má potenciál. Otázka je, ako to využijeme. 

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s. 
Určite máme šancu. Moderné a dostatočne veľké kongresové centrum, môže výrazne zvýšiť atraktivitu Bratislavy. Áno, je tu konkurencia Viedeň, Budapešť, ale napriek tomu som presvedčený, že máme veľkú šancu sa stať významným hráčom. Dostupnosť je super, infraštruktúra vhodná, ceny prijateľné tak prečo nie! 

Ján Majerský, managing director, Proma 
Má geograficky veľmi dobrú polohu a veľkosť mesta a jej okolie výborné podmienky. Už len mať kongresové centrum aspoň na európskej úrovni. 

Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co. s.r.o. 
Geografická poloha, dopravné napojenie a hotelová kapacita sú dobré predpoklady na využitie potenciálu. Ale podobne ako pri využití rieky Dunaja, potenciál nestačí. Vízia a konkrétne kroky musia nasledovať. 

Alica Orda Oravcová, prezidentka, Daňové fórum Slovenska 
Disponuje strategickou polohou medzi Viedňou a Budapešťou vrátane blízkosti vlastného letiska a letiska Schwechat. Bratislava je s ohľadom na jej minulosť akýmsi priesečníkom maďarskej, rakúskej a slovenskej kultúry. Jej neveľké centrum v porovnaní s inými metropolami umožňuje dosiahnuť množstvo historických, kultúrnych a gastronomických zážitkov v rámci príjemnej prechádzky. Okrem toho disponuje modernou kongresovou infraštruktúrou. 

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 
Návrh na novú budovu je veľmi pekný a je tým daný predpoklad nového elegantného centra. 

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava 
Má vhodnú centrálnu polohu. Letisko na dosah a dobré dopravné napojenie v rámci susedných krajín z EÚ.  Je však potrebné dobudovať kongresové priestory a pomôcť investorom s povoleniami pri vstupe investícii do Bratislavy. To bude, žiaľ, najzložitejšie. 

Pavol Benčík, CEO, Bencik Culinary Group 
Projekty ako je napríklad Istropolis má šancu byť EU unikát a môže zásadne zmeniť úroveň kongresov.  
Vladimír Hanes, zakladateľ, Hanes Exeuctive Search 

Štefan Vadocz, riaditeľ, Neopublic s.r.o. 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department, s. r. o. 

24 % Skôr áno 

Milan Vrúbel, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spol. UNIPHARMA-1.
slovenská lekárnická a.s.
Potenciál Bratislava má. Projekt Istropolis by do hlavného mesta priniesol kapacity, ktoré nám dlhodobo chýbajú, keď chceme hostiť väčšie podujatia či už kultúrneho alebo kongresového charakteru. Pozitíva vidím aj v podpore cestovného ruchu a miestnych služieb, v zlepšení infraštruktúry a mestskej hromadnej dopravy, ktorú považujem pri realizácií takéhoto projektu za nevyhnutnosť. Otáznik mi visí len nad tým, či sa budúcnosť kongresového cestovného ruchu (ne)bude pomaly pretvárať do inej podoby a či sa pod vplyvom pandémie nepresunie hlavne do online priestoru. 

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora v SR 
Bratislava má v boji o kongresovú turistiku dve zásadné výhody, ale aj nevýhody. Blízkosť viedenského letiska a relatívna exotickosť ako destinácie predstavujú výhody. Absencia špičkového kongresového centra a ,,ušmudlanosť" verejných priestranstiev nás diskvalifikujú z prvej ligy. Je na vedení mesta ale aj vlády, či dokážu premeniť tieto nedostatky na silnú stránku nášho mesta. 

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita, s.r.o., Bratislava 
Bratislava so svojou polohou v centre Európy, má skvelé predpoklady stať sa kongresovým centrom.  Do mesta je výborná dostupnosť vďaka Dunaju, diaľniciam a dvom letiskám. Výhodou je aj vysoká bezpečnosť a ,,neopozeranosť” mesta a krajiny. Ak by sa vybudovali veľké kongresové haly a popracovalo na marketingu mesta, rozvoj tohto druhu turistiky by priniesol mnoho benefitov obyvateľom mesta. 

Tomáš Hegedűš, výkonný riaditeľ, CBRE Slovensko 
Ak sa ktorékoľvek mesto chce presadiť v medzinárodnej konkurencii v nejakej oblasti, musí investovať a investícia do infraštruktúry je základným predpokladom. Pre dlhodobý úspech a udržanie si konkurencieschopnosti je však dôležité mať premyslený a vybudovaný celkový ekosystém, ktorý zahŕňa talentovaných ľudí, marketing, inovácie, legislatívu, čiže širší spoločenský záber. Myslím si, že platforma Globsecu je dôkazom toho, že aj v malej krajine dokážu ľudia robiť veľké veci s medzinárodným dosahom, kvalitou aj kreditom. 

Peter Paška, primátor, mesto Galanta 
Pomer ceny a kvality, umiestnenie v strede Európy, kvalita služieb.. Krátka a jednoduchá cesta to však rozhodne nebude. 

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co., , s.r.o., Bratislava 
Tento potenciál Bratislavy umocní viac priamych letov. 

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Bratislava potenciál stať sa kongresovým centrom v Strednej Európe asi má, ale vzhľadom na súčasnú pandémiu je otázne, či a kedy sa začnú opäť organizovať veľké masové podujatia. Môj názor je taký, že tak skoro sa toho nedočkáme, a preto investovať do takéhoto projektu bude veľmi riskantné. 

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s. 
Vyžaduje to však potrebnú infraštruktúru- nové moderné kongresové centrum s flexibilnými priestormi, vybavenie, podporné služby, ale aj dopravu a ubytovacie služby. Časťou tejto infraštruktúry Bratislava disponuje, ale to nové kongresové centrum je nutnosťou, hotelové kongresové kapacity zďaleka nepostačujú. A priestor na zlepšenie je samozrejme aj v ďalších službách. 

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 
Vzhľadom na lokalitu, cenovú dostupnosť a fakt, že tu má pobočku viacero medzinárodných spoločností, disponuje Bratislava značným potenciálom pre kongresové centrum Európy. Pre najväčšie firmy môže byť problémom nedostatok priestorov s vysokou kapacitou. 

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s. 
Kedy sa zase začnú organizovať kongresy? Ako budú vyzerať? Ako by malo vyzerať centrum on-line kongresov? 

Anna Hudáková, personálny riaditeľ (HREO) , sanofi-aventis Slovakia s.r.o. 
Možno nie Európskym, ale snáď stredoeurópskym by sa mohla stať vďaka svojej centrálnej polohe a blízkosti Viedne, Prahy, Budapešti, ale chcelo by to jednak poriadne investície, dobrý projekt a výborný marketing. 

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o. 

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava 

35 % Skôr nie 

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal, s.r.o., Bratislava 
Bez dostatočných kongresových kapacít (ktoré zatiaľ chýbajú) je táto vízia ťažko realizovateľná. 

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum 
Naše hlavné mesto má potenciál rozvíjať sa aj týmto smerom. Ale pokiaľ nebude vytvorená kompletná infraštruktúra od hotelov, kultúry, fungujúcej dopravy, tak to nevidím pozitívne. Otvorenou otázkou je skôr, ako bude kongresová turistika vyzerať po pandémii koronavírusu. Či sa nevyužije a nerozvinie skôr potenciál online konferencií. Takže je možné, že sa európskym kongresovým centrom stane nakoniec internet. 

Joseph M. Burza, prezident, Kanadská obchodná komora v Slovenskej republike 
Bratislava má veľmi malý potenciál stať sa európskym kongresovým centrom. Abstrahujem od šesťmesačného obdobia, kedy bola Slovenska republika predsedajúcou krajinou rady EÚ. Dôvody sú nasledovné: 1. Slovensku v prvom rade chýba tradícia kongresového centra 2. Blízkosť Viedne, jedného zo svetových kongresových centier. 

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s. 
Celá rozpútaná diskusia na túto tému je asi hlavne o tej štátnej dotácií na nové kongresové centrum vo výške 60 mil. Eur. O tu je evidentne záujem, a to už stojí za to zapojiť novinárov a rozvíriť tému v médiách. Trošku to vyzerá na schému typu Aeromobil, len vo väčšom. Tam hrali pri získavaní dotácií a PR tiež kľúčovú rolu.  

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia 
Veľké a významné kongresy dnes vyžadujú rozľahlé a dobre vybavené kongresové priestory, ktoré dokážu poskytnúť vynikajúce technické a priestorové zázemie stovkám až tisíckam účastníkov. Takéto centrum musí byť podporené dostatočnou kapacitou hotelov a ostatných pridružených podporných aktivít, ktoré robia z centier kongresov atraktívne destinácie. 

Pavel Smetana, člen predstavenstva, Universal maklérsky dom, a.s., Bratislava 
Možno, keby to bola jedna z vládnych priorít na použitie prostriedkov z balíka obnovy. Musela by sa dobudovať významná časť infraštruktúry, vrátane letiska kongresového centra a dnešnej kolabujúcej dopravy.  

Dušan Elko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia 
Mesto Bratislava by si malo dávať reálnejšie ambície. V súčasnej situácii je to bezpredmetná otázka. A z dlhodobého hľadiska tiež. Už len vzhľadom na priamu dostupnosť nemá zmysel konkurovať Viedni. A to ešte neprihliadame na atraktivitu miest. 

Tomáš Mezírka, Country Manager, Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Cenovo by asi konkurovať mohla, ale pokiaľ tu nebude dobrá dostupnosť (letecky) a kvalita kongresových priestorov a ubytovania na úrovni približujúcej sa Viedni, tak je to skôr len nerozumná vízia.  

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora 
Konkurencia blízkej Viedne je radovo väčšia. A nebude sa zmenšovať. 

Tomáš Rybár, partner, Čechová & Partners 
Keď sa kongresový biznis vyhrabe z krízy, preferované budú top svetové metropoly a destinácie, samozrejme ak budú v epidemiologicky dobrom stave. Objavovanie nových destinácií je vecou pokojných období, kedy je tu už určité nasýtenie tými klasickými a zároveň opadajú obavy z neznámeho. Bratislave sa bude pri skúsenosti so zatváraním hraníc ťažko propagovať VIE ako svoje letisko. A existujúca kongresová infraštruktúra sa musí z niečoho splácať, takže top destinácie budú dávať také ponuky, voči ktorým bude nováčik len ťažko konkurencieschopný. 

Milan Michalík, obchodný riaditeľ, International BEZ Group 

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou 

Maroš Ďurik, CEO, Across Private Investments 

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft 

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak 

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky 

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratilava 

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s. 

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska 

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s. 

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava 

9 % Rozhodne nie 

Peter Halász, konateľ, Jaga Group 
Nikto na svete dnes s istotu nevie ako koronakríza zmení kongresový biznis. Osobne som toho názoru, že sa významne zmenši. Musíme byť realisti, Bratislava môže súperiť so Záhrebom alebo Ľubľanou či Rigou. Nikdy ale nebude hrať jednu ligu s Viedňou, Budapešťou, Prahou, alebo Mníchovom. Rozumiem ale, že vidina 60 miliónového darčeka je silné afrodiziakum. 

Branislav Delinčák, konateľ, ARDSYSTÉM, s.r.o. 
V rámci Slovenska má Bratislava svoje výnimočné postavenie, ale na európskej úrovni nedorovnáva okolité metropoly - Viedeň, Praha, Budapešť. Sú iné európske mestá ktoré majú dávno našliapnuté. Majú cveng, meno a samozrejme vysoko rozvinutú prislúchajúcu infraštruktúru. Im Bratislava nevie konkurovať. Najmä s prihliadnutím na fakt, že konferencie nie sú otázkou ceny, ale prestíže a zabehnutých vzťahov. 

Rastislav Kočan, Managing Partner, Go4insight 
...a ako by reálne chcela Bratislava konkurovať okolitým mestám ako Viedeň, Praha alebo Budapešť? Žiaľ, Bratislava bude vždy len v konferenčnej ,,druhej lige". 

Katarína Čechová, managing partner, Čechová & Partners 
Vybudovanie len kongresového centra na takú ambíciu nestačí. Potrebné sú i rôzne varianty priestorov pre vedľajšie spoločenské udalosti schopné pojať i niekoľko tisíc účastníkov kongresov, pružná hromadná doprava, sieť kvalitných reštaurácií a atraktívnych možností pre menšie networkingové eventy. Nad takými rozsiahlymi investíciami teraz naviac visí obrovský otáznik, či vôbec a v akom formáte budú môcť byť realizované kongresy v časoch pandemických hrozieb. 
Ivan Paule, partner, TPA Audit.

7 % Iné/Nevyjadrujem sa/Neviem 

Pavel Mík, obchodný riaditeľ, ABB 
Geografická poloha a vhodné kongresové priestory sú síce dobrým východzím bodom, ak narážame na výstavbu nových priestorov. Ale nutná je aj kvalitná sprievodná infraštruktúra, služby a znalosť angličtiny, resp. jazyková výbava. 

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron 
Nemyslím si, že rozhodujúci je ,,potenciál". Rozhodujúce je, či to niekto zadefinuje ako cieľ ,nájde dostatočne silnú záujmovú skupinu, ktorá bude schopná vykonávať kroky k naplneniu tohoto cieľa. Na základe množstva predchádzajúcich podobných ,,projektov" ktoré sa nepodarili, som však skôr skeptický. Ale budem veľmi rád, ak tá oja skepsa sa ukáže ako neoprávnená. 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC 
Európskym asi nie, no regionálnym určite áno.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble