13 % Vláda dokáže minúť všetky peniaze, a to zmysluplne a hodnotne

Elena Kráľovenská, konateľka Keis Media, s.r.o., Bratislava
Som presvedčená, že táto vláda to dokáže. Odporúčam však, aby si nevšímala agendu strany Spolu a nezaoberala sa jej témami (ako napríklad tituly), ktoré v tomto období určite nie sú prioritou.

Juraj Sinay, prezident, Zväz automobilového priemyslu
Za predpokladu, že skutoční odborníci presne stanovia oblasti, do ktorých treba investovať, a nebudú sa zohľadňovať priateľské vzťahy.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava
Pokiaľ v tejto vláde ostane strana SaS a strana Za ľud", predpokladám, že EÚ projekty budú mať pre Slovensko zmysel a budú prínosné pre budúce generácie.

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava
Treba byť optimista.

Jozef Berko, konateľ, Potraviny DELIA

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

21 % Vláda peniaze minie, no množstvo projektov bude opäť sporných

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Vo všetkých meraných ukazovateľoch v rámci zdravotníctva, školstva, vedy, výskumu zaostávame za porovnateľnými európskymi krajinami. A to napriek možnostiam, ktoré nám už vyše pätnásť rokov ponúka členstvo v EÚ. Za celé obdobie sme nedokázali z ponúkanej pomoci využiť ani osemnásť percent. A to preto, že na potencionálneho poberateľa sa úradníci pozerajú ako na zlodeja. Ani nová politická reprezentácia zatiaľ nedokázala  pravidlá zošnurované byrokratmi zmeniť. Zaostávame v digitalizácii, inováciách. Je potrebná výrazná zmena myslenia úradníkov na ministerstvách. Ak to nie je možné, tak ich výmena. Len za týchto predpokladov je možné, aby sa ponúkané príjmy použili na realizáciu reforiem, ktoré zmenia celkovú paradigmu v spoločnosti, a pomoc vyspelých európskych krajín zabezpečí budúce výnosy, z ktorých naše deti budú schopné vrátiť požičané.

Martin Melišek, CFO, Softec
Na čerpanie európskych peňazí máme úplne nevyhovujúcu administratívnu podporu, ktorá vyzerá skôr ako úmyselné administratívne bariéry. Ak si predstavíme, že väčšina úradníkov, ktorí doteraz brzdili využívanie eurofondov, je na pôvodných miestach, mám vážne obavy o funkčnosť celého procesu a o zmysluplnosť projektov. Zmena prístupu a postavenia úradníka „z vládcu, ktorý rozhoduje o poddaných“ na „služobníka pre občana“ je dlhodobá úloha a zatiaľ nevidím ani náznak tejto zmeny. Preto som skeptický k naozaj efektívnemu využívaniu týchto peňazí.

David Arvay, institutional sales, Stonebridge Capital Management
Máme historickú príležitosť, vďaka ktorej vieme Slovensko pretransformovať na nový hospodársky model, uskutočniť strategické reformy a digitalizovať. Pripraviť našu krajinu na nové tisícročie, z čoho môžu profitovať ďalšie generácie. Bola by obrovská škoda ak by sa peniaze využili len na „záplatu dier“ v tom súčasnom systéme. Z doterajších programov v rámci čerpania do roku 2020 sme minuli z 19 miliárd ledva 6 mld., čo z nás robí jednu z najmenej efektívnych krajín z tohto pohľadu. Prepad HDP však bude obrovský, preto veríme, že samotná situácia pomôže akcelerovať procesy, ktoré sú zbytočne dlhé. Bude potrebné konať rýchlo, cielene a efektívne.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Mnoho zmysluplných projektov si vyžaduje čas , odbornosť ale hlavne systematickú prípravu. Je jednoduchšie nakúpiť nové nie až tak potrebné hotové výrobky alebo nie tak potrebné služby či technickú asistenciu.

Štefan Kassay, predseda dozornej rady, I.D.C. Holding
Pochopiteľne, takého génia niet, ktorý by mohol racionálne prehodnotiť oprávnenosť a skutočnú potrebu požadovanej podpory od štátu. Takže rečiam o spravodlivosti rozhodnutia o pomoci konkrétnym subjektom asi ani teraz sa nevyhneme.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Pavol Múdry, dlhoročný člen IPI Slovensko

Štefan Vadocz, riaditeľ, Neopublic s.r.o., Bratislava

Branislav Sepši, konateľ, architekt, Senyka, s.r.o, Bratislava

21 % Vláda nemá kapacitu všetky peniaze minúť, no tie, ktoré minie, minie užitočne

Milan Mandák, konateľ, MASAM, s.r.o., Vráble
História ukazuje, že sme nedokázali vyčerpať ani rádovo nižšie sumy. Administratívna náročnosť, prísne špecifikácie neodrážajúce aktuálne potreby podnikateľov, dlhý proces schvaľovania, nedostatok hodnotiteľov, strach vedúcich podnikov z možnosti, že urobia chybu... Toto všetko vedie k stavu radšej neurobiť nič a nepokaziť, než riskovať a niečo pokaziť. Ak sa nezmení celý systém, je otázne, či táto vláda bude úspešnejšia než predošlé.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management
Žiaľ, ostávam skôr skeptický a osobne sa obávam, že bude v danom využití peňazí veľa netransparentnosti, množstvo sporných kšeftov a otázok, na čo sa reálne použili. Jedine, že by sa naša vláda rozhodla inak a všetky údaje sprístupnila.

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava
Obávam sa, že vzhľadom na to, že sa personálna kvalita obsadenia postov v štátnej správe nezlepšila, zatiaľ hrozí len pribúdanie ďalších politicky lojálnych, ale nekompetentných pracovníkov. K tomu si musíme pridať manažérsku neskúsenosť šéfov viacerých rezortov a výsledok sa kreslí sám... Hlavne však chýba vízia, predstava, kam chceme ísť a akou cestou. Bez toho budeme skákať z priority na prioritu ako splašená koza. Prednosť bude mať politický výtlak pred dlhodobým spoločenským prospechom. To nie je kritika vládnej koalície, myšlienková vyprahnutosť vládne ešte silnejšie v opozícii. Tá má iba natrénovanú techniku riadenia štátu, mala na to príležitosť.

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s.
Peniaze, ktorých míňanie vás nebolí, nemáte motiváciu minúť užitočne. Vláda už nepociťuje žiadnu bolesť, naopak, rozhádzať taký objem jej umožní kdekoho skorumpovať, aby jej ešte lepšie zabezpečil prežitie. A to ani nespomínam príležitosti na individuálne zlyhania jej členov.

Alexander Šrank, country managing partner, PwC Slovensko, s.r.o., Bratislava
Obávam sa, že momentálne nám chýba kvalitná personálna kapacita a digitálna infraštruktúra štátu na zvládnutie tohto novodobého Marshallovho plánu. Podľa mňa potrebujeme 2000-3000 vysoko kvalitných ľudí do štátnej správy a transformáciu štátu, to dnes znamená digitálnu transformáciu štátu. Tento Marshallov plán nám nikto nezakáže.  Írom sa podarilo z EU prostriedkov vybudovať krajinu. Nedostatok peňazí pre kvalitných ľudí, keď štát zamestnáva viac ako 400 tis. ľudí bez pokusu o reštrukturalizáciu štátnej správy, bude o 4 roky znieť ako výhovorka.  Držím novej vláde palce aby sa im to podarilo najlepšie ako budú vedieť pre túto krajinu.

Filip Vítek, data science director, Teamviewer
Takto masívny rozpočtový prídel by znamenal infláciu cien tovarov a služieb, ktoré vlády štandardne nakupujú v EU projektoch.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Prechádzajúca vláda bola veľmi láskavá a nechala latku položenú veľmi nízko, nie je žiadnym optimizmom veriť, že to bude lepšie. Polien pod nohami budú mať všetci zodpovední veľa, určite sa vyrojí množstvo poradcov s dobrými úmyslami, na ktorých si nebude jednoduché dať pozor, ale nádej na pokrok zomiera posledná.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR
Ide o objem financií, ktorý pri súčasnom nastavení legislatívnych procesov SR nie je možné "bezproblémovo minúť". Chýba nám dlhodobá kontinuálna stratégia vo všetkých oblastiach - sférach národného hospodárstva, čo je zle. Aj vašim  ek. týždenníkom položená otázka vraví o míňaní, pričom ide o potenciálne najvýznamnejšiu investičnú akciu v novodobých dejinách SR. Takže, pls, nemíňajme, ale racionálne investujme.

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava
Bude záležať na nastavení podmienok, na pripravenosti firiem a hlavne na ochote a odbornosti štátneho aparátu a jeho administratívy.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava
S eurofondami sa dlhodobo spája veľa byrokracie, ktorá zbytočne komplikuje samotné čerpanie. Bolo by vhodné systém zjednodušiť a ich čerpanie konzultovať s odborníkmi, aby boli finančné prostriedky využité efektívne a v čo možno najvyššej možnej miere.

Roman Malček, majiteľ, Redox, s.r.o.
Najväčším nepriateľom míňania europeňazí je čas. Jednotlivé procesy sú mimoriadne komplikované a umožňujú úradníkom brzdiť čokoľvek pod akoukoľvek zámienkou.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu

Vladimír Hanes, zakladateľ, Hanes Exeuctive Search

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

30 %  Neviem/iné/nevyjadrujem sa

Branislav Panis
Minúť 30 miliárd eur za osem rokov bude veľká výzva nielen z pohľadu transparentnosti, ale aj z pohľadu zabezpečenia celého chodu projektov. Bude treba premyslieť celý byrokratický systém, ktorý je v súčasnosti skôr brzdou ako pomocou. Osobne očakávam, že súčasťou bude aj obnova národných kultúrnych pamiatok.

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich
Neviem, ale dúfam, že vláda dokáže pridelené peniaze zmysluplne minúť na projekty, ktoré nám zabezpečia dlhodobú prosperitu a konkurencieschopnosť. Obávam sa, že je to naša posledná šanca, aby sme sa udržali v spoločnosti vyspelých európskych krajín.

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
Rozumnejšie by bolo minúť len to toľko, koľko bude dávať zmysel, a tak, aby to nedeformovalo trh. O korupcii ani nehovoriac. Každý dlh totiž skôr či neskôr treba splatiť. A peniaze z EÚ nie sú ničím iným ako dlhom.

Boris Lorenc, predseda predstavenstva, Camase, a.s., Bratislava
Vláda peniaze určite nestihne použiť. Treba sa zaoberať tým, ako sa použili eurofondy v minulosti, ale popritom už včera bolo treba pracovať na tom, aby Slovensko vyčerpalo čo najviac z aktuálnej pomoci od EÚ, možno aj za cenu, že efektívne sa použije povedzme 80 až 90 percent peňazí. Ak Slovensko fond nevyčerpá, bude zaostávať za krajinami, ktoré ho vyčerpajú. Bude to súťaž rýchlosti a kapacít, ktoré veľké krajiny rozhodne majú. Zároveň bude fond pomoci zdrojom nezhôd v koalícii, ako aj veľkým lákadlom, prečo súčasnú vládu nahradiť novou.

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
Mám pocit, že všetci tie peniaze berú ako nejaký dar pre Slovensko. Ale veď Únia si všetky tie peniaze len požičia (ona ich nemá) a my a naše deti ich budeme musieť vrátiť. A zdá sa mi absurdné najskôr si požičať a až potom začať rozmýšľať, na čo a ako rýchlo to dokážem minúť. Mám odlišnú predstavu o tom, čo je rozumné a zodpovedné hospodárenie.

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak
Chcem veriť, že sa vláde podarí zmysluplne finančné prostriedky využiť, avšak na základe doterajších skúseností som značne skeptická.

Ivan Košalko, prezident, Podnikateľská aliancia Slovenska
Všetko bude záležať od toho, ako otvorená bude využitiu všetkých kvalitných a dostupných intelektuálnych zdrojov, interných aj externých, domácich aj zahraničných a ako si osvojí prioritu poskytnúť hodnotu za tieto peniaze tým, ktorým má slúžiť, t.j. všetkým občanom.

Katarína Zavacká, historička práva 
Neviem. Ale za pokus by to určite stálo!

Martin Wiedermann, generálny riaditeľ, Centrálny depozitár cenných papierov SR
Verím, že vláda mine väčšinu peňazí efektívne  a zmysluplne, napriek tomu, že niektoré projekty budú možno sporné. Nevyhnutným predpokladom bude odstránenie zbytočnej byrokracie a nastavenie procesov pre žiadateľov a tých, ktorý budú zdroje čerpať, ktoré budú dostatočne transparentné. Ak to preženieme s regulatívou, nedokážeme takýto objem umiestniť.

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Myslím si, že stále nevieme efektívne čerpať EU prostriedky. Administratívne zaťaženie je enormné a viacstupňové kontroly pomalé a neefektívne. Je nutná zásadná zmena procesov.

Peter Vilem, riaditeľ, Vema, s.r.o., Bratislava
Predpokladám, že vláda sa bude snažiť peniaze minúť. Bojím sa však toho, že skĺzne do štandardných "koľají" predchádzajúcich vlád a zostane len pri míňaní. Cieľom by nemalo byť minúť všetky peniaze, ale cieľom by mali byť projekty, ktoré niečo prinesú občanom Slovenska, a tým nemyslím helikoptérové peniaze (rozdávanie), ale prínos v podobe rozvoja krajiny, zefektívnenia štátnej správy, posunu zdravotníctva k službe občanom a posunu Slovenska medzi moderné efektívne krajiny, kde sa dobre žije.

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia
Vláda by tie peniaze nemala minúť. Mala by ich rozumne investovať do budúcnosti Slovenska. Na projekty, ktoré nebudú riešiť len krátkodobé problémy ale pomôžu budovať víziu Slovenska ako zdravého, moderného, ekologického a veľmi technologicky silného štátu. Je otázne, či už máme takú víziu.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava

Lýdia Eckhardtová, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt