V ankete TREND Barometer sme sa spýtali respondentov, či by mala vláda finančne pomáhať firmám zasiahnutým vojnou či mimoriadnou udalosťou. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 23. júna 2022 a pondelkom 27. júna 2022 až 47 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

42,6 % Áno, ale iba v rámci bežnej pomoci poskytovanej v krajinách EÚ 

Martin Melišek, CFO, Softec 
Každá takáto pomoc vždy deformuje podnikateľské prostredie, a preto by sme mali pomáhať v takom rozsahu, ako to robia krajiny EÚ, aby sme si udržali konkurencieschopnosť v prostredí, ktoré je do značnej miery deformované dotáciami a poskytovanou podporou. V štandardnom prostredí si súkromný kapitál musí vytvoriť vlastné rezervy a postupy na prekonanie mimoriadnych udalostí. 

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY 
Pomoc v ťažkostiach neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje. Štát má na takúto pomoc zriadené inštitúcie, napríklad Slovenský investičný holding, Slovenská záručná a rozvojová banka i Eximbanka. Má teda ako pomáhať stovkám malým a stredným podnikom preklenúť náročné obdobie spôsobené krízou prostredníctvom úverov. Prípadne návratných alebo nenávratných dotácií. Tieto dotácie a úvery by mali mať zvýhodnené podmienky a úročenie, aby boli pre klientov rýchle a výhodné. Pre Slovensko je veľmi dôležité mať v kríze dostupné nástroje na výkon rýchlej a účinnej pomoci podnikateľom. 

Dennis Fino, CEO, Barney Studio 
Myslím si, že je potrebné využívať sedliacky rozum a pomáhať primárne tým najviac zasiahnutým sektorom. Helicopter money nemajú význam a nejde o adresnú pomoc. Čím bude systém viac jednoduchý pre podnikateľov a zároveň bude prispievať tam, kde je to potrebné, tým sa celé prostredie zlepší a kompenzácia pôjde presne tam, kam má. 

Radúz Dula, country manager Slovensko, amazingplaces.sk 
Jasné a férové pravidlá adekvátne krajinám v našom okolí a bez korupcie - ako úplný základ. Dôležité je ale aj posúdenie alternatívnych možností. Či je vybrané riešenie makroekonomicky naozaj to najlepšie. 

Peter Lang, konateľ, Caarnie 
Vláda nemá zdroje a ani schopnosti sanovať každý problém, ktorý sa v spoločnosti alebo vo svete vyskytne. V miere obvyklej v krajinách, s ktorými sme v jednom ekonomickom priestore, by však pomáhať mala. Inak negatívnymi vplyvmi postihnuté spoločnosti utrpia ešte ďalšiu ranu, keď ich konkurenti v únii podporu dostanú a oni nie. (ako to je u nás obvyklé posledných 20 rokov) 

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies 
Žijeme v dobe populizmu, kde si všetci vrátane štátu zvykli, že štát má každému pomôcť a vyriešiť všetky problémy. Politici tak získavajú voličov a voliči volia toho, kto im dá najväčšie výhody. Nikto nehľadí na to, či si to štát môže dovoliť. Je logické, že sa takto rútime do katastrofy. Žiaľ, tento problém je celoeurópsky a preto nesmieme na voľnom európskom trhu znevýhodniť domáce podniky. 

Branislav Rentka, CEO, m:zone 

Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko 

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts 

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company 

Ľuboš Vančo, partner, KPMG Slovensko 

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum 

Roman Malček, majiteľ, Redox 

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

Anna Hudáková, business & HR consultant 

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt 

27,7 % Rozhodne áno, štát má vtedy vždy pomáhať ľuďom aj firmám 

Karol Ponesz, Country Manager Slovakia, Mattoni 1873 
Určite áno. Firmy, ktoré postihne nejaká forma mimoriadnej udalosti, za ktorú v žiadnom prípade nemôžu, by mali byť „automaticky“ súčasťou opatrení, ktoré im pomôžu na nevyhnutnú dobu prekonať riziko výraznej ujmy alebo krachu. Je to v konečnom dôsledku úlohou štátu, ktorý by mal mať záujem na zachovaní firiem prinášajúcich hodnoty celej spoločnosti. 

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, WOOD & Company 
Pokiaľ ide o „vis major“ situácie, na ktoré sa ťažko pripravuje, tak štátna podpora dáva zmysel. V tomto prípade nejde o krivenie trhu, ale často o jediný nástroj ako firmu a jej podnikanie zachrániť. 

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit 
Ak na to štát má, tak by mal dočasne pomáhať v mimoriadnych situáciách. Je v záujme celej spoločnosti, aby hospodárstvo fungovalo a nebolo mimoriadnou situáciou ohrozené tak, že to spôsobí rúcajúci sa domino efekt v spoločnosti. 

Dávid Takáč, tvorca, Schudni s DaVe 
V čase neistoty by mala práve vláda podať firmám pomocnú ruku, aby krízové obdobie dokázali prežiť. 

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa 
Štát má pomáhať, ale inak, ako to robí v posledných rokoch. To nie je pomoc, ale jej karikatúra. Na čo by sa mal štát zamerať je odstránenie polien, ktoré za tie roky nahádzal pod nohy. 

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park 
Samozrejme, keď je situácia vážna a negatívne dopady naberajú plošný charakter, štát je tu na to, aby zasiahol. Z obdobia pandémie však vieme, že pomoc v domácej réžii je často ťažkopádna či nedostatočná. Nateraz si myslím, že dočasný krízový rámec pre štátnu pomoc firmám, ktorý po vypuknutí vojny prijala Európska komisia, je dostatočným opatrením. 

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners 
Vláda by mala mať vždy aktívny prístup a zabezpečiť firmám také podmienky, aby ekonomika fungovala ďalej, pretože ekonomika a HDP je to, čo tvorí našu konkurencieschopnosť aj voči ostatným krajinám. 

Martin Kostič, riaditeľ, Emark 
Vo viacerých vyspelých krajinách, v ktorých podnikáme, sa vlády snažia pomáhať svojmu podnikateľskému sektoru. Je to z dôvodu zachovania jeho stability a výkonnosti, čo je kritické tiež z pohľadu ekonomickej stability štátu ako takého. Štát by mal byť natoľko efektívny, aby dokázal z daní generovať rezervy pre takéto krízové prípady, ktoré sa, ako vieme z histórie, pravidelne opakujú. 

Ivan Paule, audítor a partner, TPA Slovensko 

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory 

Richard Lady, Co-owner a Managing director, JAS Plastik-Automotive a JP Auto 

Milan Drahoš, country manager, PEPCO SK & CZ 

Jan Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska 

19,1 % Iné 

Peter Michajlov, konateľ a výkonný riaditeľ, Simplea Financial Services 
Každý podobný typ pomoci so sebou nesie určitú mieru kontroverzie, keďže zásahy štátu vždy deformujú citlivé tržné prostredie. Pomoc teda vždy musí byť striktne účelová a musí byť kompenzovaná nárokom štátu na adekvátny spätný benefit po upokojení ekonomickej situácie, keď súkromný sektor začne znovu produkovať zisky. 

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora 
Každá poriadna hospodárska zmluva ma aj „force majeure clause“, čiže tam, kde je štát nejako spoluzodpovedný - áno, má pomôcť, ale pod prísnou objektívnou kontrolou, inak je to opäť len rozkrádačka typu „pre našich ľudí“. 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC 
Myslím, že to bol Ronald Reagan, ktorý povedal bonmot o najstrašnejšej možnej vyhrážke, ktorá znie: „som z vlády a som tu, aby som vám pomohol“. Každú takúto pomoc totiž musí na konci niekto zaplatiť. Vláda žiadne „svoje“ peniaze nemá, vie ich len prerozdeliť, presnejšie niekomu zobrať a inému ich dať. A legitímnosť takéhoto kroku sa musí v každom jednotlivom prípade vážiť na lekárenských váhach, aby sa pomocou nemaskovalo sociálne inžinierstvo. 

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri 
Vláda by hlavne nemala škodiť. Vláda spravidla škodí spoločnosti už tým, že nerozvážne rozdáva peniaze získané „na dlh“, ktorý budú musieť splácať budúce generácie. Zadlžiť sa nie je a priori zlé, ak sa získané prostriedky použijú ako investícia, ktorá sa v budúcnosti vráti v podobe novej hodnoty, vďaka ktorej sa dlh splatí a výsledok je kladný (nie nevyhnutne v ekonomickom zmysle). 

Marek Polic, garant projektov, KROS 
Ja si myslím a dlhodobo hovorím, že štát má vytvárať prostredie, v ktorom je radosť podnikať. To má byť jeho prvoradá povinnosť voči súkromnému sektoru. Samozrejme, v extrémnych situáciách akou vojna je, je fajn pomôcť i finančne, pokiaľ štát má na to zdroje. 

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin 
Ak má politické rozhodnutie vlády zásadný vplyv na chod celej ekonomiky a tak previazane na chod firiem, je to jej povinnosť. Vieme zmeniť všetko pod sebou len so zmenami zhora sa musíme naučiť žiť. V prípade našej vlády platí: Čím menej tým viac! A teda teraz, kedy je enormne aktívna, deklaratívna, meniaca a podporujúca nám to mení fundamentálne zásady funkčného systému a plánov. Zneisťuje a čo je najhoršie, nevie a netuší, čo jej kroky môžu priniesť resp. prinesú. Plus kedy vopred konzultovala svoje kroky a reflektovala ich do svojich rozhodnutí? 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia 
Akákoľvek forma nezdravej súťaže nie je v poriadku. Teda si myslím, že štát by nemal dotovať, podporovať firmy. Ak je firma zdravá, pomôže si sama. 

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com 
Určite áno, ale treba citlivo zvažovať kde, komu a ko%lko tak, aby sme nedeformovali trh. 

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media 
V prípade, že by boli nastavené štandardné podmienky pre fungovanie firiem a živnostníkov a zavedená na najbližšie dva roky jednotná daň 10 percent a výrazne znížené odvody, nebolo by treba nikomu (okrem rodičov, ktorí sú na rodičovskej dovolenke, chorých a seniorov) pomáhať. Odporúčam tiež bez veľkých debát okamžite zdvihnúť platy o minimálne 30 percent všetkým pracovníkom v zdravotníctve a školstve. Nepotrebujeme vládu, ktorá nám chce pomáhať, jej povinnosťou je vytvoriť nám priaznivé podmienky pre podnikanie a riadne oceniť pracovníkov v školstve a zdravotníctve. 

8,5 % Výnimočne, aj to len s výhradným odobrením vlády 

Pavel Nechala, advokát, WISE3 
Na jednej strane máme potrebu zachovania zamestnanosti, prevádzky podnikateľských subjektov a ich perspektívy, na druhej strane opakované zlyhávanie štátu pri poskytovaní dotácii, nejasné ciele a zneužívanie systému. Ak pomoc, tak cielená, odôvodnená a transparentná. 

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron 
Všade tam, kde sa nedá použiť komerčné poistenie, by mala vláda zvážiť dopad a prípadnú pomoc. Tam, kde existuje poistenie, by sa práve naopak, mala pomoci vyhnúť. 

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen 
Mám pocit, že čoraz viac a častejšie chceme od štátu, aby všetkým len pomáhal a vyťahoval z „bryndy“. Ale to sa nedá ťahať donekonečna. Spoliehať sa na štátnu záchrannú sieť nesmie byť v súkromnom sektore štandardom. 

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex 

2,1 % Nikdy, vláda nemá dôvod pomáhať súkromnému kapitálu  

Silvia Hallová, partnerka, Grant Thornton 
Bolo by nekoncepčné a riskantné pre štátne financie, ak by vláda intervenovala pri každej kríze. Dnešná situácia je príležitosťou pre vládu vytvoriť podmienky pre efektívne podnikanie na Slovensku, to znamená najmä znížiť administratívnu záťaž a vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce. 

Ďalšie dôležité správy

Stocks
Neprehliadnite

Barometer: Ako si chránite svoj finančný majetok po poslednom prepade na finančných trhoch?