46 % Skôr áno, ale zároveň znížme dane z príjmov a podnikania

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora v SR
Zároveň nás čaká nárast ekologických daní a z dlhodobého hľadiska, vzhľadom na demografiu a rastúce výdavky na zdravotníctvo, sa súčasne nevyhneme ani nárastu daní z príjmov a podnikania.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa
Daň je svojim spôsobom pokuta za to, že sa človek snaží. Preto by sa s ňou malo narábať veľmi opatrne. A príjem občanov Slovenska je zdaňovaný (a zaťažený odvodmi) príliš.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Dôležité je, aby vláda nastavila daňový systém tak, aby podporoval rast ekonomiky, najmä masívnu podporu investícií do inovácií, zelenej ekonomiky a digitalizácie. Musí tiež výrazne zjednodušiť daňový systém.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit
Je potrebné motivovať k iniciatíve, a preto zdaňovanie v SR by malo lákať podnikateľov podnikať na Slovensku. Ale nejde len o sadzbu dane z príjmov, ale o celkové nastavenie daňovo uznaných nákladov či výnosov, hlavne tých, ktoré reálne neboli zaplatené ale napriek tomu ich zdaňujeme. Vyššie dane z majetku zasa motivujú vlastníkov k jeho efektívnemu využívaniu, čo je aj záujmom celej spoločnosti. Spotrebu je potrebné zdaňovať daňou z obratu nie z pridanej hodnoty, ktorá láka podvodníkov.

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT

Majetkové dane v našej rovnostárskej krajine nebudú ľahkou témou. Je ale potrebné sa tejto problematike venovať, nakoľko zdanenie práce máme vysoké a korporátne dane sú v okolitých krajinách tiež nižsie ako na Slovensku. Efektívne nastavenie majetkového zdanenia môže taktiež prispieť k dynamike trhu s nehnuteľnosťami na bývanie.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Myslím si, že štát peniaze, o ktoré sme prišli (a prichádzame) v pandémii, niekde vziať musí. Zároveň by sa však malo myslieť na to, aby sa zničení podnikatelia dokázali postaviť na vlastné nohy. Systém treba premyslieť tak, aby riešenie naozaj pomohlo, nie len naoko.

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal

Nastavenie správneho "daňového mixu" je dôležité, ide však skôr o odbornú a zároveň aj politickú (resp. filozofickú) otázku... Úplne zásadné je však to, aby boli ľudia presvedčení, že „platiť dane sa oplatí“, t.j že dane nebudú finálne "rozkradnuté" a že na ich základe dostanú od štátu/obce adekvátne služby...

Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co.
Podpora aktivity, inovácii a výskumu by mala nájsť vyjadrenie aj v daňových predpisoch. Majetok bez zveľaďovania je záťažou aj pre nevlastníkov, staré zanedbané budovy trápia viaceré mestá.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management
Podporiť podnikateľský sektor je, obzvlášť v čase pandémie, veľmi potrebné. Na to, aby sa Slovenská ekonomika rozhýbala, bude dôležité, aby sme mali zdravé podnikateľské prostredie.

Peter Lang, konateľ, Caarnie
Populistické vlády sa zvyknú obávať názoru svojich voličov na zvýšenie daní. Zmena majetkových daní a vyššie zdaňovanie spotreby ako príjmu, či zisku by sa im však mohlo “predávať” svojim voličom o niečo ľahšie a zároveň o niečo vylepšiť daňový mix a trošku zlepšiť podnikateľské prostredie....

Roman Fila,výkonný riaditeľ, Wisdom Factory
Súhlasím, ak zároveň bude nižšie zdanenie práce a pracovnej aktivity. Taktiež by bolo vhodné zlepšiť podmienky a zaťaženie pre podnikateľov.

Gabriela Homolová, konateľka, Homola
Treba sa vrátiť k rovnej dani z éry Ivana Mikloša. Významne by sa znížila administratíva a absolútny výber dane by bol vyšší. Čo je to daň z podnikania, neviem .

Miloš Gloznek,projektový manažér, ŽSR
1.  Mal by byť  garantovaný na 100 percent ich výber. 2. Nie je možné aby sme mali napríkjlad pri výbere DPH – prepad vo výbere na úrovni 20 percent – čo činí takmer 2 miliardy €! To je neúnosné – činnosť DÚ a finančnej polície – veľmi zlé zrkadlo pre všetky „zložky“, ktoré do tohto procesu vstupujú. 3. Keďže nevieme zabezpečiť body 1. a 2. vytvára sa dojem, že NIE je priestor na zníženie daňového zaťaženia (napr. DPH-potraviny, lieky a ďaľšie segmenty, čo body 1. a 2. vyvracajú.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
Viacej zdaniť majetok je potrebné , no spotrebu cez DPH nie.

Martin Melišek, CFO, Softec
Vítam takýto prvok v daňovej reforme, pokiaľ pôjde naozaj o reformu a nie len o zvyšovanie daní. Samozrejme je dôležité načasovanie a zhodnotenie celkových dopadov na podnikateľskú sféru a obyvateľstvo. Zatiaľ je okrem zámeru pomerne málo informácií a držím palce, aby to bola konečne s potrebnou odbornou diskusiou pripravená dobrá reforma a nie rýchla zlátanina s výlučne negatívnymi dopadmi.

Marián Bíž, vedúci partner a líder oddelenia daňového a právneho poradenstva, EY Slovensko
Vyššie zdaňovanie aktivity (práce a podnikania) a nižšie zdaňovanie majetku a spotreby, len zväčšuje majetkové rozdiely medzi staršou generáciou (ktorá už nadobudla nejaký majetok) a mladou generáciou (ktorá ešte musí pracovať, resp. môže podnikať). Presunutím daňového zaťaženia na spotrebu (ale nie základných vecí) a majetok umožníme mladej generácii majetok nadobnúť a potom spotrebúvať viac.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen
Vzhľadom na to, že u nás je neproporciálne vysoko zdanená práca, a majetok zase naopak, veľmi nízko, malo by sa pristúpiť k opatrnému doladeniu všetkých daní. A to tak, aby sa na jednej strane zvýšil príjem štátnej pokladne a na druhej strane motivovalo podnikanie, ktoré prinesie viac pracovných a s väčšou pridanou hodnotou zamestnaní.

Dano Gašpar, Managing Partner, Crowdberry
Zníženie zdanenia z aktivity je nutnosť, ak chceme transformovať ekonomiku na vzdelanostnú a inovačnú. No musí byť kompenzované vzhľadom na deficity z pandémie a nutnosti konsolidovania verejných financií.

Rudo Lukačka, konateľ, Relas
Ján Majerský, managing director, Proma
Miloš Vašek,, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia
Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ
Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group 
Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners
Ivan Štefanec
Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex
Stefan Macsadi
Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions
Branislav Rentka, CEO, m:zone

29 % Rozhodne nie, dane sú u nás už aj tak príliš veľmi vysoké

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert
Každá vláda by mala hospodárne nakladať s príjmami, ktoré má, a nie prostredníctvom zvyšovania daní pripraviť obyvateľstvo o ich ďalšie, zaslúžene zarobené, peniaze.

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia
Aktuálna pandémia bude mať veľmi vážne dopady na ekonomiku, ktoré budú dĺžkou jej trvania narastať. Bolo by vhodné podporiť spotrebu a pripraviť pôdu pre rast, nie útlm.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri
Asi sa už opakujem, ale tvrdím, že táto vláda by už radšej nemala nič robiť. Kto nič nerobí, nič nepokazí. Zvyšovanie daní je lacným populistickým nástrojom všetkých neschopných politikov. Súhlasím s férovou a racionálnou distribúciou zdrojov od schopnejších, úspešnejších a šťastnejších k tým, ktorí mali v živote skôr viac smoly a napriek prejavenej vôli jednoducho ťahajú za kratší koniec. To je ale veľké umenie, ktoré určite neovláda každý, najmä nie simplicitný krikľúň, ktorého postihlo to nešťastie, že sa stal premiérom.

Branislav Straka, vrchný riaditeľ pre platby a elektronické kanály, ČSOB
Dám skôr otázku: prečo u nás debata o daniach musí začínať len témou ich zvýšovania? Čo tak sa začať zaoberať znižovaním daňovej záťaže tým, že zoštíhlime štát, zdemokratizujeme ho a zlacníme digitalizáciou a až potom je namieste otázka ďalšieho vývoja... určite sa nevyhneme zvyšovaniu daní, ak budeme chcieť zachovať silnú sociálnu sieť.

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska
Daň z majetku je vlastne troj- a viacnásobné zdanenie toho istého príjmu. Príjem je najskôr zdanený daňou z príjmu. Potom je už takto raz redukovaný príjem druhýkrát zaťažený pri ľubovoľnom nákupe majetku spotrebnou daňou. A následne bude ešte každoročne zaťažený daňou z majetku. To, že to majú na západe, neznamená automaticky, že je to dobré. Západná Európa je už desaťročia najpomalšie sa rozvíjajúcim regiónom sveta (možno by bolo správnejšie povedať, že upadajúcim). Skoro určite práve aj pre obrovské daňové zaťaženie a socialistický rozsah prerozdeľovania a bez preháňania šialenú byrokraciu a preregulovanosť.

Peter Augustinič, obchodný a marketingový riaditeľ, QBSW
Daňové a odvodové zaťaženie je extrémne vysoké, štát sa musí sústrediť na boj proti daňovým podvodom a na efektívne riadenie a hospodárenie. Zvyšovanie zaťaženia občanov a firiem je cesta do pekla.

Marek Polic, garant projektov, KROS
Osobne nie som za zvyšovanie, akýchkoľvek daní. Som presvedčený, že je potrebné ísť cestou podpory podnikania, podpora zamestnanosti, slušné platy, menej byrokracie a viac čestnosti. Ak sa bude finančne dariť firmám, bude sa dariť ich zamestnancom a bude stúpať aj spotreba. Preferujem túto cestu a skôr znižovanie daní, ako ich zvyšovanie.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 
Je to veľmi citlivá otázka. Obnovenie post-covidovej spotreby bude vyžadovať vhodnú stimuláciu, vyššie zdanenie je v tomto momente kontraproduktívne. Úprimne – každá daňová reforma vedie na Slovensku skôr k zvýšeniu daňovej záťaže. Inak to nebude ani v tomto prípade.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY
Napríklad luxus u auta nie je definovateľný cez objem motora. Keď už mať nejaký číselný základ pre výpočet dane, tak je podľa mňa spravodlivejšie vyrubovať ju podľa  výkonu auta.  EU totiž automobilky núti do znižovania emisií. Automobilky vyrábajú výkonné motory s čoraz nižším objemom, silu im dodávajú turbá. Príkladom je luxusné terénne vozidlo Mercedes GLB s objemom motora len 1,33 litra, ktorý však má výkon, ako mali staršie dvojlitrové motory – teda okolo 163 koní.

Karolína Topolová, generálna riaditeľka AAA AUTO
Po překonání pandemie koronaviru bude ekonomika potřebovat nový start. Bude lepší nechat peníze v rukou spotřebitelů, kteří svými útratami celý systém znovu rozběhnou.

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum 
Určite nie. Dane a poplatky sú u nás už dosť vysoké. Najprv sa zamyslime, na čo a ako míňame súčasné dane. Často nehorázne.

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool
V súčasnej dobe, kedy nevieme, dokedy bude trvať Covid to nie je najšťastnejšie riešenie. Nik nevie teraz povedať, ako sa bude vyvíjať pracovný trh..

Ivo Krpelan, CEO, PeWaS
Vláda by sa mala predovšetkým sústrediť na efekívne riešenie koronakrizy a elimináciu jej ekonomických dopadov. Následne by mala hľadať spúsob ako podporiť malé a stredné podnikanie a tiež veľké podniky tak, aby sa hospodárstvo dostalo čo najrýchlejšie späť do kondície Uvalovanie ďalších daní na už aj tak krízou zdecimované podniky by viedlo k ďalšiemu prehlbovaniu závažnej hospodárskej krízy.

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita
Vláda sľubovala, že dane sa zvyšovať nebudú a teraz v čase krízy chce ešte viac zaťažiť rôznymi daňami už aj tak dosť krízou zmietané obyvateľstvo. Je zjavné, že napriek pravicovému charakteru vlády, bude dochádzať k zvyšovaniu daňového a byrokratického zaťaženia.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company 
Zvyšujme výkon ekonomiky a efektivitu nakladania z verejnými zdrojmi, nie dane.

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Peter Krúpa, generálny riaditeľ, Hubert J.E.
Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media
Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

12 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Peter Halász, konateľ, Jaga Group
Akýkoľvek výber daní, ľubovoľne vysokých, by mal byť opretý o trasparantné, zodpovedné a efektívne hospodárenie a riadenie. Ak budú ľudia presvedčení o tom, že štát im poskytuje jeho služby- zdravotníctvo , školstvo , bezpečnosť, obrana, doprava, veda , kultúra ...- na úrovni  21. storočia potom som presvedčený, že budú za ne platiť ochotnejšie. Keď budú tieto služby poskytované nekvalitne, zle a predražene, potom za ne bude mať štát problém inkasovať stále vyššiu a vyššiu cenu.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Daňová reforma by mala byť robená v kontexte financovania očakávaných služieb štátu občanom. Pred tým, ako  ju začneme, by som rád videl diskusiu o tom, čo v akej miere a akej kvalite sa má financovať zo štátneho rozpočtu. Skladba daní je už potom technikalita, ktorú rád prenechám navrhnúť odborníkom, aby sa dosiahol čo najférovejší a najefektívnejší výber daní. A prihováram sa za jednoduchosť!

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko
Měla by hlavně výrazně snížit daň a odvodové zatížení příjmů aby podpořila aktivitu podnikatelů i zaměstnanců a zbytečně jí nebrzdila. Nižším a férovým daním se plátci budou méně vyhýbat a nakonec to přinese růst daňového příjmu. Vedle toho je samozřejmě celkem jednoduché ušetřit minimálně vysoké stovky milionů EUR zeštíhlením státní správy a zrušením zbytečného přerozdělování a dotací. Na tom není nic složitého, jen musí politici chtít (ale oni většinou nechtějí).

Milan Vrúbel, generálny riaditeľ, Unipharma
Moja vízia daňového systému na Slovensku je o spravodlivosti a efektivite, aby bola prioritou rovnosť šancí v spoločnosti. Zvýšenie dane spotreby a nehnuteľností nezapadá do tejto definície, skôr je to trest za snahu a úspech. Tieto financie by sa mali v našej spoločnosti využívať na inú ekonomickú aktivitu, ako napríklad investovanie alebo inovovanie.

Ivan Harant, konateľ, MIP
Najlepším riešením pre SR bude demisia súčasnej vlády.

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions
Najprv, nech vláda ponúkne tovar a služby, ktoré bude štát poskytovať, potom môžeme dílovať cenu, aj ako ju zaplatíme. Nemám predstavu, čo mi vlastne ponúkajú.

Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko
V daňovom systéme je  kľúčová vyváženosť všetkých opatrení. Väčšie zdanenie majetku môže byť efektívne, ale malo by byť postavené  na transparentných pravidlách. Súčasne by malo byť kompenzované  menším zdanením práce, čo na druhej strane môže prispieť k väčšej motivácii  ľudí pracovať.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora 
Zvýšime plošné dane ? Ešte zvýšime dane z príjmov a z podnikania ? Všetko zlé, bez ekonomickej vízie, bez stratégie dlhodobého rozvoja moderného štátu. So stratégiou účtovníka – počtára.

10 % Skôr nie, lepšia ako plošné zvýšenie by bola daň z luxusu

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN
Aj keď daňové zaťaženie je nástroj, s ktorým treba narábať veľmi opatrne, a až potom, keď sa vyčerpajú všetky možnosti pre efektívny výber už zavedených daní, úspory v štátnej správe a zefektívnenie jej činností a čerpanie dostupných zdrojov EÚ bez ich rozdávania spriazneným subjektom a osobám.

Filip Vítek, data science director, Teamviewer 
Nižšia daň z príjmu a vyššia daň za spotrebu a majetok je falošná ponuka. Akú výhodu naozaj získa zamestnanec, keď to, čo ušetril na dani z príjmu, mu štát ihneď dodaní na majetku a spotrebe?

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

3 % Rozhodne áno, treba vykryť straty v rozpočte

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners 
Áno, mala. Daňový systém potreboval veľkú reformu už dávno. Jeho úlohou je v súčasnosti podporiť ekonomický rast, investície, aj trh práce. Každé A sprevádza aj B. Preto si treba uvedomiť, že súčasné problémy ľudí iba samotná daňová reforma, akokoľvek dobre pripravená, nevyrieši. Treba preto hľadať ďalšie nástroje, ktoré budú efektívne pôsobiť na ekonomiku, ako aj na trh práce.

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk
Je to pravdepodobne najobjektívnejší spôsob zdanenia. Veľký príjem = veľká spotreba = vyššie dane. Základný príjem = malá spotreba = nízka daň. Vítam túto iniciatívu.