Rok 2020 naplno zasiahla pandémia. Čo v tomto ohľade očakávate od budúceho roka? 

27 % Príde vakcína, pandémia pominie a vrátime sa k rýchlemu rastu 

Martin Kaňa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky a Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky 
Verím, že sa situácia stabilizuje natoľko, aby mohol pokračovať život aspoň z troch štvrtín na pred pandemickej úrovni. Síce budeme musieť do určitej miery dodržiavať protipandemické nariadenia typu, rúško – odstup – ruky, ale ekonomika a chod krajiny sa vrátia do starých koľají, deti sa budú učiť prezenčne, rodičia sa začnú vracať z homeofficu do kancelárií a priestorov firiem, otvoria sa reštaurácie, priemyselné objednávky budú rásť a ekonomika sa bude zotavovať. Návrat do normálu by nám mohla pomôcť zabezpečiť vakcína a verím, že sa dá zaočkovať také percento ľudí, aby kolektívna imunita ochránila celú našu spoločnosť. Avšak na to, aby sa spamätali aj tvrdo zasiahnuté sektory ako je gastro odvetvie, bude musieť vláda výraznejšie posilniť doterajšie kompenzácie. 

Boris Zovčák, COO, BOOTIQ 
Tiež očakávame tlak na ceny zákaziek – niektorí hráči na trhu pristupujú k cenovému dumpingu. Pre nás bude dôležité nepristúpiť na tieto praktiky a udržať si svoju identitu a predovšetkým kvalitu našich dodávok. Tento rok sme výrazne investovali do rozvoja firmy, inovácií a marketingu, v tomto trende plánujeme pokračovať aj v ďalšom roku. Z môjho pohľadu je preto dôležité nepoľaviť z tempa, a hlavne ešte viac rozvíjať firemnú kultúru. Časť firmy je na homeoffice, preto sa tiež potrebujeme venovať motivácii zamestnancov a pripomínať im našu víziu a hodnoty. 

Peter Hrčka 
Prvý polrok nás ešte bude pandémia trápiť s čím sa čiastočne naučíme žiť. Rýchlosť obnovy ekonomiky bude závisieť od rýchlosti vakcinácie, a teda opäť to bude závisieť od ochoty ľudí. Ak budú priaznivo naklonení, tak už leto môže byť takmer v normále. 

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita, s.r.o., Bratislava 
Príchod vakcíny by mal spôsobiť ústup pandémie a postupný návrat k ekonomickému rastu. Štát však musí zabezpečiť potrebnými opatreniami dostatočnú vakcináciu obyvateľstva, aby boli ochránení zodpovední občania, ktorí sa dajú zaočkovať. Inak by pandemická situácia mohla pretrvávať aj ďalšie obdobie. 

Peter Halász, konateľ, Jaga Group 
Okrem vakcíny bude potrebné konsolidovať situáciu v krajine. Negatívna atmosféra, ktorá dnes panuje na Slovensku rozvráti i ekonomiku.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR 
Prajem si, dúfam a pevne verím, že aj zástupcovia médií budú úspešnému popandemickému vývoju naklonené a prispejú k tomu svojim duelom, nie tak ako tomu bolo doteraz.

Tomáš Mezírka, Country Manager, Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
S vakcínou to síce nebude tak rýchle, ale predpokladám celkové ukľudnenie situácie a návrat k rastu. Rizikom je samozrejme počet firiem, ktoré padnú po odznení štátnych opatrení. Takže tak ako v bežnom hospodárskom cykle na ich miesto nastúpia nové firmy a verím, že situácia sa po „ odbrzdení" bude vyvíjať pozitívne. 

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Som optimista, že nakoniec sa ľudia dajú očkovať, a tým pádom vyriešime koronakrízu. Fakt je, že by mal nasledovať  prirodzený negatívny ekonomický dopad, ale ten bude namiesto toho premenený na pozitívny rast vďaka masívnym investíciám do zelených technológií v rámci plánu obnovy EU. Ak si túto šancu na Slovensku nepremrháme, máme, paradoxne vďaka korone, príležitosť zmeniť sa na modernú krajinu. 

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov 
Nič iné si nemôžme želať. Vakcína a nacvičené, dodržiavané hygienické opatrenia vrátia ekonomiku na trajektóriu rastu. 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 
Bude to však závisieť od toho ako ľudia pochopia nutnosť vakcinácie. V tomto boji budú musieť zohrať rozhodujúcu úlohu vedci a aj vláda pri vysvetľovaní nevyhnutnosti a bezpečnosti vakcinácie. 

Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co. s.r.o. 
Rád by som veril, že aj skúsenosť s koronakrízou nás prinúti zamyslieť sa a poučiť z chýb. Slovensko je malé a má čo dobiehať. Naším najväčším nedostatkom je neschopnosť spolupracovať a vzájomne sa počúvať. Ale nie je to nedostatok, ktorý nemožno odstrániť, preto som optimista. 

Branislav Delinčák, konateľ, ARDSYSTÉM, s.r.o. 
Vakcína je v podstate už tu. Medzi ľuďmi cítiť že sú nabudení a pripravení bojovať. Akonáhle dôjde k uvoľneniu obmedzení som presvedčený že ekonomika vystrelí a veľmi rýchlo zmaže straty z roku 2020. Aj keď možno tento rok nešľapala ekonomika ako mala, firmy veľa upratovali, vyvíjali, zlepšovali. To sa naplno ukáže v 2021. Teším sa na budúci rok. 

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava 
Aj keď som si týmto scenárom nie istý, veľmi tomu chcem veriť.

Alexander Šrank, Country Managing Partner, PwC Slovensko, s.r.o., Bratislava 
Je pred nami očividne zlá zima. Som optimista že v novom roku nakoniec Slováci a Európania uveria vede a nie obavám z čipovania 5G a spolu vírus porazíme. Vysoké dlhy verejného sektora z pandémie a množstvo peňazí v bankách sú faktory, ktoré budú tlačiť na infláciu a bublinu na kapitálových trhoch. 

Martin Kostič, riaditeľ, Emark, s.r.o. 
Značnú dávku vplyvu na ekonomickú krízu majú očakávania ľudí, podnikateľov, politikov. Z toho vyplýva, že ak budeme všetci očakávať rýchle zotavenie po koronakríze a rýchly rast, môžeme tomu všetci skutočne veľmi pomôcť. 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble 

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava 

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble 

39 % Aj keď korona oslabne, ekonomika sa bude zotavovať len mierne 

Milan Vrúbel, Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická a.s. 
Dúfam, že v roku 2021 sa šírenie koronavírusu postupne spomalí a eventuálne aj zastaví. Očakávam však, že sa spoločenská aj ekonomická situácia na Slovensku a vo svete bude niesť v duchu liečenia následkov pandémie, ktoré budú ešte veľmi bolestivé. 

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou 
Neistota okolo budúceho vývoja je veľká. Očakávaný scenár rastu predpokladáme ako optimistický. Platí to aj pre budúci rok, pričom práve ohľadom budúceho roku neistota mierne narástla. 

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners 
Pandémia koronavírusu zasiahla v roku 2020 všetky segmenty a obrovské prepady hospodárstva, nezamestnanosti či produkcie. Očakávam, že v 2021 by malo nastať zlepšenie, avšak neistoty a riziká, ktoré pandémia spôsobila, nie sú napraviteľné za rok. Ostávajú omnoho hlbšie a dlhodobé. Jemné napätie a neistotu očakávam v roku 2021 na finančnom trhu. 

Martin Melišek, CFO, Softec 
Optimisticky predpokladám, že nástupom očkovania sa život bude uvoľňovať a s tým bude spojená aj postupná obnova hospodárstva. Viacero  podnikov sa ale nedokáže po kríze pozviechať a skrachujú. Dúfam, že vládna pomoc a peniaze EU na obnovu nebudú rozkradnuté, ale prinesú skutočné zlepšenie Slovenska. 

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia 
Covid-19 poznačí aj značnú časť roka 2021. Kým dôjde k ústupu ochorenia a začnú byť badateľné výsledky vakcinácie, môže uplynúť aj pomerne dlhé obdobie. Je možné, že istá stabilizácia a pozitívny trend nastanú až koncom roka. Veľa priemyselných sektorov sa bude musieť zmeniť a nájsť novú cestu. 

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia 
Rok 2020 v plnej nahote a neľútostne ukázal všetko, čo sme zanedbali a vážne oslabil mnohé hospodárske segmenty a narušil vzdelávací systém. Posilnil tých najlepších, ale ublížil aj nevinným a priniesol falošných vizionárov a pseudolídrov. Preto budúci rok verím v návrat racionálnej argumentácie a silnú spolupatričnosť. 

Ivan Košalko, prezident, Podnikateľská aliancia Slovenska 
Žiaľ, veľa zodpovedných ľudí sa dostane k vakcíne až v štvrtej fáze a ešte viac nezodpovedných ľudí sa zaočkovať nedá. A veľa bude závisieť od toho, ako rýchlo a účinne dokáže vláda pomôcť občanom, ktorých pandémia postihla najviac. 

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora v SR 
Aj keď pandémia pominie, pripravenosť našej vlády na hlavné výzvy 3. dekády 21. storočia (klimatické zmeny, nové epidémie, starnutie obyvateľstva, digitalizácia, automatizácia, AI, či gig economy) sa skokovo nezlepší. Navyše je naša krajina už dlhšie obdobie v pasci stredného príjmu. 

Věra Výtvarová, Country Managing Partner, PwC Slovensko
Po ukončení podporných vládnych opatrení sa prejaví nová tvár ekonomickej krízy - rozbehne sa naplno problém s likviditou, bude pomerne viac ekonomických subjektov, ktoré budú balansovať na hranici prežitia. 

Martin Fenčák, Managing Director, Peikko Slovakia s.r.o. 
Stavebníctvo môže byť jedným z najpostihnutejších priemyselných odvetví, no pokles príde až s určitým oneskorením. Ako celoeurópsky dodávateľ oceľových komponentov pre pozemné stavby sme aj napriek pandémii nepociťovali výrazné oslabenie dopytu. Budúci rok však mierny pokles očakávame. Na základe predikcií sesterských firiem vo svete vidíme, že projekty s verejným záujmom, ako sú nemocnice a školy pokračovať budú, rezidenčná výstavba závisí od regiónu a komerčné projekty typu hotely či nákupné centrá - tam bude pokles najväčší. Veríme však, že na slovenskom trhu kríza práve urýchli transformáciu v stavebníctve smerom k efektívnejším, udržateľnejším a zeleným postupom a robíme všetko preto, aby sme boli jej súčasťou. 

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva, Privatbanka, a.s. 
V princípe som optimista a verím, že vakcína výrazne pomôže. Na druhej strane je na zamyslenie, prečo sa také vysoké percento Slovákov nechce dať zaočkovať. 

Dennis Fino, CEO, Barney Studio 
Korona vo svete napáchala naozaj veľké škody. Je mimoriadne ťažké predikovať, ako to celé dopadne, ale myslím si, že sa veľa vecí zmení, a to aj v oblastiach, od ktorých by sme to nečakali. Ekonomika sa bude, podľa mňa správať nepredvídateľne. 

Ján Palenčár, prezident, Národná asociácia realitných kancelárií 
Dopady druhej vlny pandémie sa do väčšej miery prejavia až v priebehu roku 2021. V prípade dostupnosti vakcíny v priebehu šiestich mesiacov sa ozdravovanie ekonomiky začne už v priebehu budúceho roka. 

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice 
Žiaľ, druha vlna Covidu-19 dáva ekonomiku na celom svete ešte viac na kolená a už sa približuje tretia vlna. 

Anna Hudáková, business & HR consultant 
Myslím, že nás tento rok mnohému naučil. Popri veľmi boľavým a ťažkým dopadom vidím aj pozitíva, napríklad veľký skok v oblasti digitalizácie, inovácií, ale aj vnímania zdravia ako najdôležitejšej priority. Taktiež vidíme, aká kritická je u nás oblasť vzdelávania, ktorej sa v budúcich rokoch musíme intenzívne venovať. 

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko 
Vakcína môže pomôcť, ale život i podnikanie už budú iné ako pred pandémiu. Či lepšie neviem. 

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava 
Dúfam, že najneskôr počas tretej vlny začne vakcinácia a u významného percenta ľudí zvíťazí zdravý rozum nad všadeprítomným strašením. Skokovú zmenu k lepšiemu to ale asi neprinesie, keďže sektor služieb sa bude zviechať sčasti z krachu, vzhľadom na to, akej pomoci a krízového manažmentu sa mu dostalo. To ovplyvní aj ostatné časti spoločnosti. Snáď nás potiahne aspoň export. 

Anton Scheber, konateľ, Softec, s.r.o. 

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft 

Marián Marek, generálny riaditeľ, PosAm, spol. s.r.o. 

Peter Augustinič, obchodný a marketingový riaditeľ, QBSW 

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky 

Daniel Gašpar, Managing Partner, Crowdberry a.s. 

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co., , s.r.o., Bratislava 

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava 

16 % Časť ľudí odmietne očkovanie a súčasné problémy budú pretrvávať 

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s. 
Myslím si, že pandémie sa len tak rýchlo nezbavíme a dopady budú pokračovať aj v roku 2021. Veľmi by som si želal, aby sme mali kvalitný plán a niekoľko krokov dopredu. Potom by sa aj podnikatelia dokázali lepšie pripraviť, keď by vedeli pravidlá dopredu. Teraz je to veľmi ťažké si vôbec niečo naplánovať, keď pravidlá sa menia v princípe každú chvíľu. Čím lepší budeme mať plán jasných krokov, tým skôr sa začne aj ekonomika dostávať do rastových čísel. 

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk 
To, čo bolo v minulosti sa podľa mňa už nevráti a budeme si musieť zvyknúť na novú realitu. 

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 
Je to pesimistická vízia, ale asi reálna. Stále nepovažujeme túto pandémiu za hrozbu. 

Rastislav Kočan, Managing Partner, Go4insight 
Bude to dlhšie a zložitejšie ako si myslíme. Návrat do normálu bude trvať niekoľko rokov. 

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o. 

Vladimír Hanes, zakladateľ, Hanes Exeuctive Search 

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s. 

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava 

5 % Ekonomika pôjde prudko dole a výrazne vzrastie nezamestnanosť 

Filip Vítek, data science director, Teamviewer 
Aj keď vakcína sa môže zdať ako návrat k normálu, v mnohých odvetviach (ako turizmus alebo kultúra) sa straty nedajú vykompenzovať nadspotrebou v 2021. Nezamestnanosť určite porastie. 

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava 
Nevidím veľký záujem zo strany vlády riešiť ekonomiku a hospodárstvo krajiny. Naopak stavia sa k hospodárstvu a jeho podpore veľmi odmerane. Tu nejde o rozdávanie, ale úplne zlyháva aj nastavovanie čerpania podpory zo strany EÚ či vlastné podporné investičné schémy. Tu nestačí, že matka ochráni deti pred vírusom, ale potrebuje im dať aj najesť. 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 

13 % Iné/Nevyjadrujem/Neviem 

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum 
Obávam sa, že optimistický pohľad na rýchly návrat do sveta pred koronou je nerealistický. Určite sa vráti obdobie rastu, ale postupne a pomaly. Obavu mám aj z možného odmietnutia vakcíny časťou obyvateľstva. Čo môže spôsobiť ďalšie problémy ekonomike a rozdeliť spoločnosť.  Budúci rok bude v každom prípade zaujímavý a určite sa nebudeme nudiť. 

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s. 
V súčasnom vládnom chaose je ťažké čokoľvek predpovedať a možno budeme nakoniec prekvapení, že vírus nebol a nie je tým najväčším akútnym ohrozením našej spoločnosti. Prípadné zneužitie situácie politikmi s diktátorskými sklonmi môže našu spoločnosť, demokraciu, slobodu i životy a zdravie zasiahnuť nakoniec ešte ďaleko silnejšie a vážnejšie než vírus samotný. 

Katarína Zavacká, historička práva

Epidémiu -čo iné? 

Emil Macho 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora očakáva, že v budúcom roku dostanú slovenskí poľnohospodári a potravinári finančnú podporu z Plánu obnovy EÚ, vďaka ktorej budú vedieť zmierniť negatívne dopady koronakrízy na agropotravinársky sektor. 

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal, s.r.o., Bratislava 
Vzhľadom na „ katastrofický" rok 2020 to už v budúcom roku (snáď) nemôže byť horšie...Čiže so začiatkom očkovania (a neskôr aj účinným liekom) by sa veci mali postupne dostávať do „ starých koľají", aj keď v mnohých oblastiach pôjde skôr o „ nový normál". 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC 
Pri tomto spôsobe riadenia štátu očakávam ďalšiu eróziu právneho štátu a extrémny nárast etatizmu, so všetkými negatívnymi dôsledkami pre ekonomiku. Spoliehať sa iba na vakcínu a veriť, že korona (úplne) pominie, je bláznivé. 

Marián Christenko, generálny riaditeľ, KOSIT, a.s., Košice 
Ja nič od nikoho neočakávam. Budeme sa mať tak, ako si zaslúžime. 

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company 
Keby sme pred rokom dostali otázku čo bude hlavnou témou roku 2020 odpovedali by sme všetci nesprávne. Budúci rok, aj tie ďalšie budú o možnosti „ nemožného", ktoré sa stane súčasťou našich excelov. Buď príde vakcína, Covid-19 odíde, ale nie hrozba že príde Covid-21, 22, 23... Alebo vakcína nepríde, alebo bude neúčinná a my sa s Covidom-19 naučíme žiť. 

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s. 
Mám chuť napísať niečo negatívne, aby som to akože „ zakríkol" a všetko bolo v poriadku. Ale bojím sa, že to tak nefunguje. Pred rokom sme si nič také ako pandémia nevedeli predstaviť. V lete sme si nevedeli predstaviť druhú vlnu. Pokojne nás môže čakať niečo, čo si nevieme predstaviť - dokonca je vysoko pravdepodobné, že nás čaká niečo, o čom nevieme, že to môže prísť.