Zápasíte s nedostatkom zamestnancov? 

46 % Ľudia nám chýbajú aj napriek vyšším platom a benefitom

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Žiaľ celý sektor trpí akútnym nedostatkom kvalitných ľudských zdrojov. Pridaná hodnota nerastie, skôr naopak a preto je otázne kam ešte môžu stúpnuť platy.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Veľa ľudí stratilo záujem o prácu v retailovej prevádzke, podobne ako v gastre, či ďalších postihnutých sférach.

Peter Augustinič, executive director,  DGT factory, a.s., Bratislava
V našom biznise je obrovská konkurencia v snahe získať zamestnancov. Napriek tomu sa snažíme vytvárať naďalej motivujúce prostredie pre existujúcich a potenciálnych zamestnancov. Zmysluplné projekty a práca sú nevyhnutnou podmienkou.

Martin Melišek, CFO, Softec
Robíme v IT sektore a tu je nedostatok ľudí dlhodobým problémom, ktorý sa v súčasnom období ešte zosilnil. Celý IT sektor hľadá nových ľudí, ich prílev je pomalý a tak len všetky IT firmy „lovia v rovnakom malom rybníku“. A podľa situácie v školstve odhadujem, že to asi zostane trvalým problémom.

Gabriela Fabianová, generálna riaditeľka, RAJA
Rastom e-digital marketingu je ťažké rekrutovať kvalifikovaných pracovníkov so skúsenosťami v tejto oblasti a zároveň obchodných zástupcov, ktorí prinášajú dlhodobú hodnotu rastu pre spoločnosť.

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer
Pociťujeme akútny nedostatok celého spektra kvalifikácie zamestnancov a zároveň zápasíme so všeobecnou neochotou ľudí pracovať. Súčasný blahobyt podporený krokmi vládny v prospech neproporcionálnej ochrany a zdaňovania zamestnancov nám prináša tento fakt a je zásadnou brzdou v rozvoji. Osobne sa domnievam aj budúcej stability našej krajiny.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia
Oblasti, ktoré si vyžadujú prax, skúsenosti v teréne a osobnú interakciu, akými sú obchod, komunikácia či iné formy poradenstva trpia na izoláciou v ostatných rokoch. Ľudia strácajú komunikačné zručnosti a schopnosť porozumenia. Unikajú im jemné odtiene spolupráce, ktoré robia zo štandardného kontraktu vynikajúci vzťah a originálne projekty.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Oblast informačných technológií je už dlho „horúca“. V súčasnosti sa ešte viac zväčšuje rozdiel medzi skutočnou expertízou a finančnými požiadavkami.

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu 
Nie je vôbec ťažké nájsť nových zamestnancov - teda ľudí, ktorí sa chcú zamestnať. Veľmi ťažké je ale nájsť pracovníkov – teda ľudí, ktorí chcú a budú pracovať...

Ján Majerský, managing director, Proma

Nedostatok pracovníkov sa vyrieši vtedy keď bude na Slovensku fungovať pracovný trh. Keď nebudeme musieť neustále robiť nábor pracovníkov ale budeme mať možnosť si robiť výber. Myslím, že pre stavebníctvo kde pracujeme je to len utopia lebo podpora technického vzdelávania už neexistuje a často sa nám na funkcie kde hľadáme projektantov hlásia špecialisti so vzdelaním na "verejnú správu"... Žiaľ všetko čo sme mali v minulosti vybudované v systéme vzdelávania vrátane fungujúceho duálneho systéme najmä v technických profesiách sa nenávratne zničilo a zatiaľ to nikto nedokázal zorganizovať lepšie.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 
Nedostatok ľudí v IT sektore je neustále jedným z najväčších problémov firiem pôsobiacich v tejto oblasti.

Boris Zovčák, COO, BOOTIQ
Náš IT segment dlhodobo trpí nedostatkom ľudí. Pandémia samozrejme spôsobila, že je to ešte viac citeľné, keďže mnohé firmy museli zmeniť svoju stratégiu a presunúť biznis do online sveta, aby prežili. Súčasne veľa firiem začalo digitalizovať svoje procesy a to nie len pre zefektívnenie svojej práce, ale aj ako reakciu na obmedzenia a nové trendy, ktoré boli Covidom naštartované. Posledný rok sme pre nárast práce museli dobre prioritizovať požiadavky, veľmi pozorne strážiť alokáciu teamov a tiež sme samozrejme naberali ľudí na mnohé pozície. Situácia na trhu práce s nedostatkom ľudí súčasne spôsobuje tvrdý konkurenčný boj o získanie kandidáta, kedy niektoré firmy výrazne preplácajú odborníkov, čo má zasa dopad pre koncové ceny zákaziek.

Christiana Serugová, Partner, PwC
Náš business je o ľuďoch - správny výber bol vždy ťažký. Špeciálne ale v tomto období čelíme výzvam spojeným s integráciou nových ľudí do tímu a zvládaním budovania tímového ducha v online priestore.

Pavol Štuller,  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, JAVYS, a.s.
Na Slovensku dochádza vzhľadom na akcelerujúce demografické trendy, neprítomnosť dlhodobých štátnych politík a nastavenia sociálneho systému k trvalému nedostatku pracovných síl, špecificky niektorých pozícií. Bolo by dobre, aby sa tejto situácii naozaj začala venovať zo strany štátu reálna pozornosť a adekvátne sa upravila nielen pracovno- právna legislatíva, ale aj nastavenie školstva a iných oblastí. Ale v prvom rade treba zo Slovenska konečne vytvoriť krajinu kde budú ľudia zostávať a prichádzať do nej, nie kde mladá vzdelaná elita končí v zahraničí ...

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC
Ide najmä o kvalifikovaných pracovníkov v poľnohospodárstve a priemysle, v ich core businesse, nie v obslužných činnostiach.

Dušan Elko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia
Hoci je dostatok kandidátov otvorených zmene, majú tak presne definované parametre nového zamestnania, že je náročné nájsť zhodu. A pokiaľ to skombinujem s nárokom na kvalitu kandidáta, tak je veľmi pracné nájsť match. Ale stále nie nemožné.

Martin Volek, riaditeľ, Volis International
E-commerce rastie a o služby digitálneho marketingu je obrovský dopyt. Na trhu prakticky neexistujú kvalitný špecialisti v tejto oblasti.

Milan Kúdela, konateľ konzultačnej spoločnosti GINALL&ROBINSON s.r.o.,
Dnes chýbajú akýkoľvek zamestnanci v rámci oblasti poradenstva a vedenia účtovníctva. Sme spoločnosť, ktorá poskytuje hneď niekoľko benefitov, ako je napr. platený víkendový wellness pobyt pre zamestnancov, zabezpečenie jazykového vzdelávania ako aj relaxačných masáži na pracovisku. Ale i pri tomto sociálnom balíčku je stále problém nájsť kvalitného zamestnanca. Aj predstavy o finančnom ohodnotení zamestnancov sa mi zdá viac ako mierne nadhodnotené.

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel, a.s.
Ale hlavný problém pre naše odvetvie (Telekomunikácie, informačné technológie - ale asi je to aj v iných odvetviach) je fakt, že síce sa vám prihlásia kandidáti na inzerované a obsadzované pozície, ale ich kvalita, schopnosti a skúsenosti, sú výrazne pod očakávania. Iný, menej častý faktor je, keď prejaví záujem kandidát, ktorý spĺňa kvalifikačné nároky a prax, ale jeho požiadavky sú výrazne prestrelené. Časté je to najmä u kandidátov pracujúcich na kontrakt, nie v zamestnaneckom pomere.

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Daniel Bradáč, CEO, Generations, s.r.o., Bratislava

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Norbert Kuchta, riaditeľ, Trumpf Slovakia

Richard Lady, Co-owner a Managing director, JAS Plastik-Automotive a JP Auto

Slávka Miklošová, generálna riaditeľka a členka predstavenstva, Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

20 % Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o.
Zápasíme najmä s nízkou kvalitou voľných kapacít na trhu práce a nedostatkami aj čo sa týka kvality absolventov pre oblasť komplexných priemyselných ICT riešení, kde je potenciál a motivácia uchádzačov nutnou podmienkou.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management
V našom sektore v ktorom pôsobíme, zápasíme skôr s ich kvalitou.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit
Už dlhodobo pretrváva problém, ktorý sa týka najmä odborných profesií. Tie na Slovensku podporované veľmi nie sú, a tak si firmy musia týchto ľudí vyškoliť sami – v lepšom prípade s pomocou duálneho vzdelávania.

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum
SNM ako verejná inštitúcia je v špecifickej situácii. Aj pred pandémiou nám chýbalo na zabezpečenie optimálnej prevádzky okolo 100 zamestnancov na rôzne pozície. Tento a budúci rok skôr budeme zápasiť ako zaplatiť súčasných.

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ, Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava
S nedostatkom zamestnancov vo všeobecnosti nezápasíme. Digitalizáciou a optimalizáciou procesov nahrádzame potrebu zvyšovania personálneho stavu. Zložitejšia situácia nastáva pri hľadaní náhrady za súčasného zamestnanca, najmä pri obsadzovaní pozícií špecialistov. Pričom problémy sledujeme nie len pri hľadaní kvalifikovaných, skúsených zamestnancov s dlhšou praxou, ale aj pri hľadaní absolventov so špecifickými technickými znalosťami, ktoré však často nemajú dostatočné zo štúdia na školách. Samostatnou, dobrodružnou kapitolou sú pozície, kde okrem odborných znalostí a praxe potrebujeme súčasne aj aktívnu znalosť cudzieho jazyka, či už anglického alebo maďarského. Úspešne obsadzovať takéto pozície kvalifikovanými ľuďmi je skutočnou výzvou.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group
Prichádza celkom dosť záujemcov o prácu. Ich kvalita je často otázna. V realite sa mnoho krát ukáže očakávania zamestnávateľa a zamestnanca sa nestretajú. Isté špecifické pozície v IT, alebo kultivované písmom komunikujúci absolvent Stavebnej fakulty, sú skutočne úzky profil. Potom nehovoríme o výbere ale o nábore. To nie je zdravá situácia.

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners
Podarilo sa nám vybudovať stabilnú advokátsku kanceláriu, v ktorej je minimálna fluktuácia zamestnancov. Tak, ako sa snažíme, aby boli spokojní naši klienti, tak rovnako si dávame záležať na tom, aby naši zamestnanci mali také pracovné prostredie, v ktorom budú radi pracovať, budú spokojní po každej stránke a nebudú nám odchádzať ku konkurencii. Rozhodne nedostatkom zamestnancov netrpíme. Zamestnanci v našej advokátskej kancelárii sú stáli, a aj preto sa nám spoločne podarilo vybudovať pevný základ pre našu spoločnosť.

Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko
Nie, aktuálnu situáciu zvládame. Dočasné výpadky zamestnancov sme dokázali vykryť z interných zdrojov.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava
Nezápasíme s ničím. Nebojujeme s nikým a ničím. Keď bojuješ s niečím alebo proti niečomu, posilňuješ to.  Robíme v našej spoločnosti všetko pre to, aby sme túto dobu prežili so cťou, v  dobrej nálade a v zdraví.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Máme dobrú firemnú kultúru a ku kolegom sa správame tak, ako by sme chceli, aby sa ľudia správali k nám. Preto s „hiringom“ nemáme problém, často sa nám ľudia ozývajú aj sami od seba, bez potreby inzercie pozície.

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt
Mám veľké šťastie, že mám už 31rokov stabilný kolektív. Áno, mám zamestnancov, ktorí vo firme pracujú až 30rokov. Keď musím niekoho nahradiť hlavne kvôli odchodu do dôchodku, mám veľký problém. Tieto remeslá totiž vymierajú...

16 % Nemáme problém nahradiť chýbajúcich

Ivan Slíž, výkonný riaditeľ, ISMONT, s.r.o., Trnava
Vzhľadom na to, že sa v developmente a vo výstavbe pokračuje aj napriek pandémii, núdza o prácu u nás nie je. Snažíme sa udržiavať dobré pracovné podmienky a našu spoločnosť tvoria lojálni zamestnanci, na ktorých sa dá spoľahnúť. Aj z tohto dôvodu s nedostatkom zamestnancov momentálne nezápasíme. Na druhej strane, z dlhodobého hľadiska sa v stavebnom sektore vo všeobecnosti pociťuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, či už ide o deficit remeselníkov alebo o odborne vyškolený personál s praxou.

Martin Fenčák, managing director, Peikko
Problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily je dlhodobý a zrejme tak skoro neskončí. My sa však dlhodobo snažíme ľudí motivovať dobrou, rodinnou atmosférou v spoločnosti, zaujímavou prácou a rozumne nastavenou politikou odmeňovania a benefitov (mzdy upravujeme každoročne min. o mieru inflácie a vývoja miezd na trhu práce v našom regióne). Aj keď to bolo čo sa týka náboru náročnejšie než po iné roky, podarilo sa nám v priebehu roka udržať nízku fluktuáciu a rozšíriť naše rady o takmer 50 nových kolegov ako vo výrobe, tak aj administratíve na aktuálny stav cca 430 ľudí

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Máme to šťastie, že v našom obore chcú a môžu pracovať skoro všetci!

Kristína Čambalová, Managing Director , Kharisma
Keďže sme získali nových klientov, budeme s veľkou pravdepodobnosťou v novom roku riešiť personálne otázky a rozširovať náš tím o nových kolegov.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Je to určite výrazne ťažšie, ako to bolo dva roky dozadu. Hlavne v pozícií vývojár. Vďaka tomu, že sme vnímaní viac než len spoľahlivý zamestnávateľ sa nám pozície darí dopĺňať. Nie je to len o peniazoch v tejto dobe, ale aj o firemnej kultúre, ako sa k ľuďom správať.

Marián Christenko, generálny riaditeľ, KOSIT, a.s., Košice
Aktuálne nepociťujeme zásadný nedostatok zamestnancov. Počet uchádzačov o prácu máme porovnateľný s minulými rokmi. Pripisujeme to tomu, že ponúkame stabilné prostredie s možnosťou rastu aj pre základné pracovné profesie. Zásadným atribútom našej zamestnaneckej politiky je zamestnávanie Rómov, ktorí tvoria stabilný základ nášho tímu. Akokoľvek, ponuka v oblastiach, kde vyžadujeme vzdelanie s technickým zameraním, sa nám javí ako výrazne podpriemerná.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

12 % Áno, ani si už nemôžeme dovoliť zvyšovať platy

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Problém je odbornosť. Chýbajú vyštudovaní ľudia. Vyberať môžete len z absolventov bezpečnostného manažmentu, masmediálnej komunikácie a verejnej správy, ktorých nepotrebujeme. Problémom je aj neustále zvyšovanie minimálnej mzdy a teda rozdiel medzi triedami sa zmenšuje a odborníci chcú väčší rozdiel v odmeňovaní.

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com
Platové požiadavky najmä mladších zamestnancov sú odtrhnuté od reality. Je ťažšie ako kedykoľvek predtým nájsť šikovného človeka za spravodlivú odplatu.

Radúz Dula, country manager Slovensko, amazingplaces.sk
Najviac utrpeli a naďalej pandémiou trpia cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia a služby všeobecne. Zamestnávatelia čo prežili a ak ešte prežijú, nemôžu konkurovať ponukám z iných príbuzných sektorov, či home office, alebo vyššími mzdami. Všeobecne si musíme povedať, že na trhu prakticky nemáme voľných ľudí.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice

Martina Mundierová, CEO, MST Partners, s.r.o., Bratislava

6 % Nie, ale museli sme zvýšiť platy a odmeny

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.