Hodnota majetku stovky najbohatších Slovákov a Čechov po rokoch nepretržitého rastu po prvý raz klesla. Ako zasiahla koronakríza váš biznis?

13 % Veľmi intenzívne, podnikáme v najpostihnutejších sektoroch

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Nakoľko podnikáme v trojkonzorciách poľských, českých a slovenských subjektov na tretích trhoch v oblasti projektového inžinieringu, momentálne silne stagnujeme.

Vladimír Hanes, zakladateľ, Hanes Exeuctive Search

Ďalšie mesiace udržíme pracovné miesta najmä vďaka prispôsobeniu našich biznis modelov situácii a vďaka úsporám z predchádzajúcich rokov.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava

Maloobchod (okrem potravín) zaznamenal výrazný pokles spotreby. Na jar v prvej vlne boli predajne zatvorené, nasledovalo leto s podpriemernými tržbami a na jeseň sa zákaz vychádzania počas druhej vlny podpísal na ďalšom rapídnom poklese. Nákupné centrá zaznamenali až -80 percent návštevnosť a toto číslo sa len veľmi veľmi pomaly upravuje. Je to boj o prežitie, ktorý už mnohé obchody prehrali.

Pavol Benčík, CEO, Bencik Culinary Group

Gastro je deväť mesiacov devastované.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

58 % Len mierne, firmu to zásadne neohrozí

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou

Hodnota majetku na rozdiel od najbohatších Slovákov nám neklesla, ale našim obchodným partnerom, ktorí podnikajú v najpostihnutejších sektoroch, áno. Z týchto dôvodov sme museli prijať opatrenia, aby to firmu zásadne neohrozilo. Preto sme straty začali vyvažovať úsporami a hľadali sme rezervy v efektivite.

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners

Koronakríza zasiahla každého z nás, ale správny manažér musí počítať aj s krízou a byť na ňu pripravený. V našej advokátskej kancelárii sme stabilizovali pracovné miesta aj platy zamestnancom, aby sme zabezpečili plnú funkčnosť a plynulosť právneho poradenstva pre našich klientov. Vďaka tomu firma neutrpela straty a krízový režim nepocítili ani dlhoroční klienti.

Roland Dvořák, generálny riaditeľ, FinGO.sk

Dopyt po hypotékach rástol celoslovenským trhom, ľudia si začínajú čoraz viac uvedomovať potrebu poistenia, zvlášť v týchto časoch. Biznis nám rastie medziročne o 30-40 percent. Samozrejme s pokorou pozorujeme vývoj slovenskej ekonomiky, lebo dopad corona následkov, môže dobehnúť zotrvačnosťou a naplno sa prejaví pravdepodobne v novom roku.

Marián Christenko, generálny riaditeľ, KOSIT, a.s., Košice

Kríza zasiahla našu spoločnosť zrejme rovnako ako všetky ostatné. Evidujeme signifikantný pokles tržieb hlavne v prípade priemyselného odpadu, navyše zatiaľ s neistým výhľadom do budúcnosti. Obmedzenia spojené s krízou nás spomalili hádam vo všetkých procesoch, vrátane riešenia elementárnych prevádzkových otázok. Podporu zo strany štátu vnímame pozitívne. Ako investor by sme zároveň uvítali, ak by vláda našla riešenie na plynulejší priebeh procesov, ktoré boli doteraz založené na prezenčnej účasti zainteresovaných strán a je ich zrejme možné riešiť aj inak, napríklad elektronicky. Ide napríklad o konania v rámci procesov EIA (posudzovania vplyvov na životné prostredie), ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou realizácie nových investičných projektov.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava

Kríza sa dotkne všetkých sektorov ekonomiky a bude to mať ďalekosiahle následky. Rozhodne sa zmení štruktúra ekonomiky aj kultúra spoločnosti. Aj stavebníctvo, ktoré má istú zotrvačnosť, kríza v plnej sile zasiahne v ďalšom roku. Investičné akcie sa nepripravujú a investori čakajú ako sa kríza utrasie. Nie je to kríza finančného sektora, a preto len pumpovanie likvidity nestačí, naopak znásobuje to nerovnosti v spoločnosti.

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s.

Keďže telekomunikačné služby poskytujeme širokému okruhu biznis aj rezidenčných zákazníkov, ich snahu o nákladovú efektívnosť, ale aj v zmeny požiadaviek na služby, sme samozrejme premietli do ponuky a podmienok poskytovania služieb tak, aby odrážali aktuálne požiadavky. Mierny pokles evidujeme len v porovnaní s „ predcovidovým“ obchodným plánom, celkovo naše tržby majú naďalej mierne rastúci trend. Samozrejme aj vďaka faktu, že veľmi hospodárne narábame s vlastnými nákladmi a zameriavame sa na služby, kde je dopyt - zvyšovanie prenosových rýchlostí, rozširovanie obsahu služieb pri televíznej ponuke, VPN riešenia pre home working, doplnkové bezpečnostné služby, videokonferencie, Cloud služby a komplexné riešenia. Je to skutočne široká téma.

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ, Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava

Samozrejme, koronakríza zasiahla aj náš segment poisťovníctva. Museli sme reagovať a prispôsobiť sa komunikácii s klientmi i obchodnými partnermi v online svete a snažiť sa nachádzať cesty kompenzácie osobného kontaktu, ktorý je v našom biznise mimoriadne dôležitý. Viacerým projektom v oblasti inovácií sme dali väčšiu prioritu a vďaka realokácií zdrojov sme ich stihli zrealizovať už v priebehu roka. Z hľadiska biznisu sme dokonale využili flexibilitu plynúcu z našej veľkosti a dokázali pokračovať v rastúcom trende v segmente retailového aj korporátneho poistenia. Najmä vďaka výnimočnému nasadeniu kolegov v nových podmienkach, dobre nastavenému hospodáreniu a stratégii diverzifikácie portfólia sa nám darí zatiaľ zvládať túto krízu bez väčšej ujmy.

Juraj Jurčík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Generali Poisťovňa

Koronakríza zasiahla aj naše odvetvie a krátkodobo nás spomalila, najmä na začiatku I. vlny, čo bolo spôsobené neistotou v súvislosti s ďalším vývojom pandémie. Rýchlo sa nám však podarilo na novovzniknutú situáciu zareagovať, priniesť na trh potrebné inovácie a prehodnotiť naše priority, vďaka čomu bol dopad na náš biznis len mierny.

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava

Sektor technológií aj IT samotné sú jednou z najmenej postihnutých oblastí. Napriek tomu evidujeme výpadok tržieb doma aj v zahraničí.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava

Vzhľadom na odvetvie, v ktorom podnikáme (vývoj software), sa nás kríza nedotkla až tak výrazne, ako napríklad hotelov či reštaurácií. Mierny pokles zákaziek pociťujeme iba z najviac postihnutých sektorov.

Dušan Elko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia

Posledných desať rokov vývoja hospodárstva som považoval za dlhodobo neudržateľný. Súčasná doba prispieva k jeho zreálneniu a nájdeniu novej rovnováhy, od ktorej sa môže opakovane odraziť.

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

My to zistime až budúci rok, keď budeme porovnávať, ale určite máme pokles odbytu a veľa žiadostí o splátkové kalendáre.

Peter Augustinič, obchodný a marketingový riaditeľ, QBSW

Najciteľnejší bol zásah koncom prvého a v druhom kvartáli, naši zákazníci z rôznych sektorov boli krízou zasiahnutí, a tým pádom sa to dotklo aj našich projektov. Ale verím, že od začiatku lete sme späť na správnej ceste a v 21. roku fungovania našej spoločnosti budeme naďalej dlhodobo úspešní. Bol to ťažký rok a poučný. Ale vďaka skvelým kolegom vo firme pevne kráčame dopredu.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.

Celá pandémia mala u nás dopad, hlavne marec a apríl. Vtedy bol výrazný pokles. Bol spôsobený hlavne veľkou neistotou, čo sa bude diať. Museli sme sa jednoducho prispôsobiť situácií a hľadať nové spôsoby, ako udržať rast nášho biznisu. Pokračovali sme v našej ceste byť tu pre zákazníka a pomáhať mu. Len sme našli nové spôsoby. Momentálne je situácia stabilná.

Ivana Molnárová, generálna riaditeľka, Profesia.sk

To ako sa dari ekonomike, ovplyvňuje trh práce a tvorbu nových pracovných miest. Niektoré segmenty klesli skoro o 100 percent, napr. celý segment Horeca, event business a pod. Trh začal spomaľovať už v roku 2019 a Covid kríza to len zrýchlila. V jarných mesiacoch bol prepad celkového trhu až o 70 percent, po uvoľnení opatrení sa tvorba pracovných ponúk začala obnovovať a niektoré segmenty v septembri prevýšili rok 2019, napr. výroba. Pri druhej vlne opät vidíme spomalenie, aj keď nie v takej miere ako pri prvej vlne. Profesia je veľmi jemný barometer toho, čo sa na pracovnom trhu deje.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Zavreli sme kamenné kiná aj kaviareň, ale otvorili virtuálne kinosály a online videotéku. Každá kríza niečo ničí a niečo prináša. Predvčerom bola kríza politická, včera kríza finančná, dnes je vírusovú a zajtra bude environmentálna. Náš job, je riešiť ich.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.

Otázke trochu chýba širší kontext. Vplyv na tohtoročné výsledky bude mierny, ale dôsledky budú v celom našom (knižnom) obore citeľné ešte dlhý čas. Z pohľadu udržateľnosti ekosystému vydavatelia-kníhkupci budú tieto Vianoce veľmi zásadné.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Je to ale hlavne vďaka vertikálnej integrácii časti aktivít a širšiemu portfóliu aktivít. Sú aj spoločnosti, ktoré to postihlo významne, ako aj také, pre ktoré je kríza využitou príležitosťou pre rast.

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava

Marián Marek, generálny riaditeľ, PosAm, spol. s.r.o.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Štefan Vadocz, riaditeľ, Neopublic s.r.o.

9 % Vôbec, straty sme vyvážili úsporami

Martin Melišek, CFO, Softec

Robíme IT a tento sektor bol vo všeobecnosti zasiahnutý pomerne málo.

Ján Majerský, managing director, Proma

Každý rozumný podnikateľ si odkladá financie v lepších časoch. To nám pomohlo v tomto roku, ale rezervy sú vždy obmedzené, a to platí aj v našom prípade. Stavebníctvo je sektor, kde je pomerne veľká zotrvačnosť práce a kontrakty, ktoré sa realizujú aj viac rokov. Preto očakávame, že kríza sa v stavebníctve výrazne prejaví až najbližšie roky. Tento fakt je však príležitosť pre štát, ktorý je rozhodujúci investor hlavne v dopravenej infraštruktúre, aby investoval do prípravy inžinierskych stavieb, ktorá ma na Slovensku neprimerane veľkú časovú náročnosť.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava

Aj napriek tomu, že podnikáme v automobilovom priemysle, ktorý bol silne zasiahnutý koronakrízou, tak nám sa podarilo obstáť bez nejakej veľkej ujmy, vzhľadom na dobrú finančnú pripravenosť a finančnú nezávislosť a taktiež vďaka solidarite a lojálnosti našich zamestnancov a manažérov s našou firmou.

7 % Polepšilo sa nám, vďaka kríze sme našli rezervy v efektivite

Wilfried Serles, managing director, Grant Thornton Slovensko

Vďaka kvalitnému tímu sa nám podarilo využiť prechod na homeoffice na zvýšenie výkonnosti firmy. Navyše sme spustili sériu webinárov, v ktorých sme radili slovenským firmám, ako vyriešiť prekážky a získať štátnu pomoc.

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer

Aktuálna situácia je pre nás obrovskou výzvou. Vďaka mentálnej zmene prístupu mojich kolegov sme našli kapacity a rezervy o ktorých sme doteraz netušili. Ľudia pochopili, že budúcnosť spoločnosti je v ich rukách.

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

13 % Intenzívne rastieme, v kríze sa nám otvorili nové možnosti

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management

Prvá vlna zasiahla azda takmer každý sektor, a to platilo aj pre nás. Mohlo sa zdať, že počas 2-3 mesiacov na trhu neexistovalo tzv. Žiadne ,,safe heaven”. Dobré rozhodnutia a výber sektorov za posledne roky do ktorých sme zainvestovali nám však potvrdili, že sme urobili správne. Dosiahnuté výsledky nám pomohli k ešte väčšiemu rastu nových klientov a objemu pod správou, ako aj k novým inováciám a riešeniam, ktoré ponúkame. Táto situácia nás otestovala, my sme sa úspešne adaptovali a hodnotíme ju tak veľmi pozitívne.

Jaroslav Havel, riadiaci partner, Havel & Partners, s.r.o.

Kríza nás zastihla pripravených, nakoľko sme ju očakávali, i keď v inej podobe. Zamerali sme sa na zvýšenie efektivity práce, rozšírili služby i technológie a tvorili finančné rezervy. Vďaka manažérskemu riadeniu, pozitívnemu prístupu kolegov, firemnej kultúre, enormnému úsiliu a v neposlednom rade tiež vďaka našej špičkovej právnej a daňovej expertíze sme pružne reagovali na všetky zmeny v spoločnosti, potreby trhu a požiadavky našich klientov. Kancelária i počas krízy obratovo a ziskovo rástla prvý polrok a to viac než 11 percent. Podobný vývoj očakávame aj ku koncu roka.

Martin Volek, riaditeľ, Volis International

Rast e-commerce a koncentrácia firiem na digitálnu transformáciu v roku 2020 pozitívne ovplyvnila segment digitálnych agentúr v segmente B2C a najmä v B2B. Záujem o vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností taktiež stúpa.

Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co. s.r.o.

Aby sme objavili nové príležitosti, inovatívne nástroje a lepšie riešenia, tak pre nás ako aj našich klientov, potrebovali sme sa odstrihnúť od každodennej rutiny a zamyslieť. Krízu sme teda intenzívne využili na kompletné prebudovanie spôsobu práce a vytvorenie nového konceptu, ktorý predstavíme v týchto dňoch.

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk

Nová situácia = nové možnosti. Vedeli sme sa prispôsobiť a zatiaľ nám to pomohlo.

Filip Vítek, data science director, Teamviewer

Ako nástroj na prácu na diaľku sme zažili enormne silný rast. Vnímame to však iba ako akceleráciu trendu, ktorý by prišiel tak či tak neskôr.

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Rastieme vďaka rastu našich zákazníkov a ich digitalizačných projektov, hlavne vo finančnom segmente, e-commerce a logistike.