Je reálne pri súčasnom stave realitného trhu, stavebného zákona a povoľovacieho konania naplniť sľuby o desaťtisíce nájomných bytov?

2 % Určite áno, je na tom politická zhoda 

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR 
Predmetná záležitosť je aj v PVV. Situáciu na realitnom trhu netreba zamieňať s potrebou nájomných bytov, práve naopak výstavba sociálnych nájomných bytov môže výrazne napomôcť k zreálneniu cien nehnuteľnosti na Slovensku. 

9 % Snáď áno, spoločnosť nájomné byty nevyhnutne potrebuje 

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s. 
Chcem veriť, že je to reálne. Ak všetci zodpovední nájdu spoločnú reč, tak si myslím, že je to reálne. Na druhej strane mám obavu, že ta spoločná dohoda sa bude tvoriť ťažko a dlho. 

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora 

Alexander Rozin, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Incheba, a.s. 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble 

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

40 % Určite nie, štát na to jednoducho nemá kapacity 

Tomáš Mezírka, Country Manager, Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Toto by predovšetkým mala byť oblasť súkromných investorov- pokiaľ im štát prestane hádzať polená pod nohy, zjednoduší legislatívu (nie iba povolenie výstavby, ale aj možnosť vysťahovať neplatičov a pod.) a prípadne pridá daňovú motiváciu, určite by sa mnoho z nich preorientovalo na výstavbu nájomných bytov.  

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners 
Uvedené by vyžadovalo zmenu, čo by predstavovalo najmä úzku kooperáciu s komunálom a aj zmeny súčasnej právnej úpravy. Čiže podľa môjho názoru to za aktuálneho stavu nie je možné. 

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum 
Systém nájomných bytov za tzv. regulované nájomné by pomohlo mnohým, najmä mladým ľuďom na začiatku kariéry. Veď aj jedným z faktorov nedostatku nových kvalitných zamestnancov štátu sú aj náklady na zabezpečenie bývania. Som však veľmi skeptický k realizácii tohto projektu najmä z časového hľadiska. Samozrejme treba brať do úvahy aj otázku financií. Väčším problémom však bude celková príprava, kúpa pozemkov, schvaľovacie konania, verejné obstarávanie, a pod. Z týchto dôvodov je možné vyjadriť pochybnosť o schopnosti štátu realizovať toto naozaj potrebné zadanie v krátkom čase niekoľkých rokov. Určite je potrebné ho realizovať, len je potrebné zreálniť časové a finančné zadanie. 

Ján Majerský, managing director, Proma 
Takú kvantitu bytov nevieme zvládnuť z dôvodu veľmi dlhej investičnej prípravy, ale aj z dôvodu aktuálnej kapacity decimovaného stavebníctva na Slovensku, čo spôsobili kríza v minulosti a aktuálne nepredvídaný vývoj na stavebnom trhu. 

Peter Halász, konateľ, Jaga Group 
Nielen že štát na to nemá kapacity, na Slovensku nie je dostatok remeselnej , projektovej ani manažérskej pracovnej sily a už vôbec nie výrobných kapacít. Celý rozruch okolo výstavby nájomných bytov je PR konkrétnej politickej strany cielený na elektorát postrádajúci kritické myslenie. 

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, WOOD & Company 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu považujem výstavbu veľkého počtu nájomných bytov v tomto volebnom období za nereálnu. Celospoločensky stojíme pred úplne inými výzvami. Naviac, podľa môjho názoru by úlohou štátu nemala byť samotná výstavba nájomného bývania, ale vytváranie priaznivého prostredia, ktoré by developerov k výstavbe nájomného bývania motivovalo. V opačnom prípade hrozí opakovanie podobných príbehov ako je príbeh nemocnice Rázsochy. 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 
Celkovo je tá myšlienka nezmysel, bol to len predvolebný Kollárov ťah a možno to má aj nejaké podnikateľské pozadie, na čom by mohli určití podnikatelia blízki Kollárovi výhodne zarobiť. 

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia 
Nájomné byty sa dajú postaviť oveľa jednoduchšie ako získať stovky lekárov a sestier pre zdravotníctvo. Napriek tomu majú oba sľuby veľa spoločného: malé pochopenie podstaty problému, veľký záväzok, ktorý dali politici a potenciálne veľké sklamanie ich voličov. 

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 
Treba urýchlene zmeniť stavebný zákon, postavenie stavby je rýchlejšie než získanie desiatok povolení. 

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer 
Ide o nesplniteľný sen a každý, kto to hovorí, klame. Proces povolení, schválení si sám o sebe vyžaduje roky. Ďalšie následné súťaže dodávateľov spolu s výstavbou. Kde je legislatíva, ktorú treba pripraviť a nastaviť? V našich podmienkach a zmenách vládnych garnitúr ide o vzdušný zámok. Ako príklad by mohla slúžiť národná priorita diaľnice do Košíc. 

Ján Palenčár, prezident, Národná asociácia realitných kancelárií 
Súčasný stavebný zákon a rovnako aj  zastarané územné plány, resp. absencia územných plánov v niektorých regiónoch, sú zásadnou brzdou výstavby nájomných bytov.  Bez zásadných legislatívnych zmien štát nenaštartuje rozsiahlu výstavbu nájomných bytov. 

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 
Absolútne nereálne, ale to bolo samozrejme už od momentu, kedy bola táto myšlienka pred voľbami prezentovaná. 

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava 
Som za to, aby bola upravená legislatíva tak, aby tu jednak bolo možné a zároveň malo reálne zmysel podnikať v tejto oblasti - nájomného bývania. Tým podnikateľom by však v žiadnom prípade nemal byť štát, to u nás ešte v žiadnej oblasti nedopadlo dobre. 

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC 

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o. 

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble 

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department, s. r. o. 

Milan Hrbek, advokát, partner, Černejová & Hrbek 

29 % Zrejme nie, Kollár to použil len ako predvolebné lákadlo 

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou 
Najväčšou brzdou je úradnícky spôsob, ako je riešené povoľovanie stavieb, teda samotný stavebný zákon a roztrieštenosť kompetencií. Stavebný zákon má byť všeobecným nástrojom, ktorý by mal určiť základné pravidlá – od vytvorenia parcely, cez plánovanie, povoľovanie až po samotnú realizáciu stavby. Zákon má definovať rolu, práva a povinnosti všetkých účastníkov konania. Práve to posledné nie je v zákone doteraz dobre definované. Sú tam len práva a povinnosti stavebníka, ale nie napríklad úradníka, ani zúčastnených osôb. Zákon nemá byť na niekoho bičom, ale má byť spoločenským konsenzom. Má byť dohodou o tom, za akých okolností a kde sa môže stavba realizovať a aké technické parametre má spĺňať. To znamená, že ak stavebník splní zákon, mal by mať právo stavbu realizovať. Keďže v stavebnom zákone nie sú taxatívne uvedené práva a povinnosti účastníkov konania, môžu sa dlhodobo odvolávať, znemožňovať výstavbu, napádať stavebníka a svojvoľne odďaľovať začiatok výstavby. Stavebné úrady sa tomu niekedy veľmi radi prizerajú. To nielenže predlžuje a znepríjemňuje život stavebníkovi, ale aj celému okoliu stavebníka. 

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s. 
Napriek faktu, že dostupnosť nájomných bytov (za rozumné nájomné) je, najmä pre mladé rodiny a sociálne slabších občanov, mimoriadne potrebná, nemožno očakávať zázraky, a deklarovanú podporu výstavby nájomných bytov chápem viac ako politickú agendu. No napriek tomu verím, že by sa situácia aspoň mohla začať meniť - a nájomné byty pribúdať. 

Filip Vítek, data science director, Teamviewer 
Po spľasnutí Airbnb bubliny je v mnohých mestách prebytok voľných bytov a získať nájomníkov trvá často aj 4-5 mesiacov. Takto nevyzerá trh hladný po nájomných bytoch. 

Ivana Molnárová, generálna riaditeľka, Profesia.sk 
Myslím, že to boli nereálne predvolebné sľuby. 

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Bude veľmi ťažké naštartovať plnenie tohto populistického predvolebného sľubu. Faktom však je, že postupne sa budú musieť takéto byty začať stavať, pretože čochvíľa bude bývanie pre obyčajných ľudí doslova nedostupným luxusom. 

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec 
Je to nezmysel nielen z pohľadu stavebného zákona ale aj pre nedostatok odbornej pracovnej sily a nepripravenosť projektov. Minister Holý má naviac u seba ako poradcu najväčšiu brzdu pri stavebnom procese, ktorou je „podnikateľ" Slávik. 

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava 
Bohužiaľ to nebolo reálne od samého začiatku bez predstavy o finančných zdrojoch, o stavebných kapacitách a hlavne o spôsobe získania pozemkov, kde by mali tieto byty stáť. 

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o. 

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s. 

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko 

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu 

20 % Neviem/ Nevyjadrujem sa /Iné 

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management 
Myslím, že v časoch pandemických opatrení to bude pre vládu naozaj výzva. 

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s. 
A kto v nich bude platiť nájomné? 

Renáta Kiselicová, konateľka, Centire 
Nepoznám detailne všetky kroky, ktoré vedú k naplneniu tohto sľúbenému cieľa, ale vidím jednu veľkú prekážku, ktorú ste neuviedli priamo v otázke, a tou je proces verejného obstarávania. Ak bude trvať len táto fáza dva roky, čo je dnešná bežná prax pri väčších verejných súťažiach, už dnes by musel byť tento proces začatý, aby sa stihol vysúťažiť dodávateľ, a ten mal dostatok času na samotnú stavbu bytov. 

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava 
Je to nereálne. Nie je to ale otázka kapacít štátu. Nie je žiaľ nič pripravené a len príprava legislatívneho procesu  a následne samotných povolení výstavby bytov si vyžiada viac ako tri roky. Čo je koniec tohto volebného obdobia. Je teda možné prehlásiť, že sľub bol pre toto volebné obdobie nereálny. 

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s. 
Niekedy nejde ani tak veľmi o to, či sa to dá, ale či sa s tým začne. 
Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava 
Či je to možné? S politickou podporou a financovaním mimo rozpočtu asi áno. Uvidíme, či sa to stane prioritou vlády a či sa nájdu kapacity na výstavbu. 

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius 
A toto je vážne priorita SR?  EU jasne pomenovala priority na nadchádzajúce obdobie.  Držme sa ich radšej, a nie populizmu SR politikov! 

Peter Vilem, riaditeľ, Vema, s.r.o., Bratislava 
Žijeme síce v digitálnej dobe, ale život okolo nás nie je digitálny, t.j. nemení sa skokovo z nuly na jednotku. Preto aj vývoj v oblasti nájomných bytov bude s najväčšou pravdepodobnosťou pozvoľný, a to aj v prípade, že by sa sľuby o desaťtisícoch nájomných bytov naplnili. Súvisí to okrem stavu vecí spomínaných v otázke aj s dopytom (silný záujem vlastniť byt), cenovou úrovňou a ďalšími sociálnymi aspektami našej spoločnosti. 

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ 

Štefan Vadocz, riaditeľ, Neopublic s.r.o. 

Anna Hudáková, business & HR consultant