Ako by mala vláda pristúpiť k tvorbe rozpočtu na rok 2022?

40 % Koalícia musí hľadať kompromis, ak chce niekde pridať, musí inde ubrať

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments
Zodpovedne. Zamerať sa konečne na efektivitu verejnej správy a jej kvalitu, nie kvantitu.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 
Na budúcoročnom štátnom rozpočte mi najviac prekáža poddimenzované financovanie pre zdravotnícky sektor, ktorý je dlhodobo podfinancovaný. Zároveň to zvlášť počas pandemickej doby nie je oblasť, v ktorej by sa malo šetriť.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
Vyrovnaný rozpočet v roku 2024 nie je realistický, keďže ide aj o volebný rok a koalícia si bude chcieť kupovať voličov. Na druhej strane sú v rozpočte možnosti, kde by sa dalo výraznejšie šetriť zrušením resp. zlúčením niektorých úradov.

Marcel Kaščák, člen predstavenstva, Tatra banka, a.s.
Vláda by mala k tvorbe rozpočtu  pristúpiť veľmi zodpovedne. Musí si uvedomiť, že štát nič nevyrába, ale iba prerozdeluje zdroje, vyzbierané od obyvateľstva a firiem. Ak chce rozdeliť viac, musí zabezpečiť zdroje vo forme väčšieho daňového zaťaženia alebo na úkor ďalšieho zadlžovania.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Vláda by k tvorbe rozpočtu mala pristúpiť s rozumom a chladnou hlavou. Nedávajme peniaze do oblastí, kde priamo nepomôžu obyvateľom. Treba si stanoviť priority a peniaze alokovať tam, kde sú najviac potrebné.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
S ohľadom na dianie v okolitých ekonomikách musí vláda pokračovať v stimulácii ekonomiky v oblastiach digitalizácie, ekológii a vzdelávania.

Silvia Hallová, daňová partnerka , Grant Thornton
Rokmi sa nahromadilo veľa oblastí ekonomiky vyžadujúcich reformy, aby sa naša ekonomika pohla napred. A k tomu ešte aj prebiehajúca pandémia a problémy v dodávateľských reťazcoch. Vláda si musí stanoviť priority, aby to nedopadlo tak, že sa trošku urobí všade, ale nič poriadne.

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Myslím si, že pravda je niekde uprostred. Treba podporiť ekonomiku poznačenú covidom-19, ale mať výdavky pod kontrolou.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Hlavná téza po voľbách bola, že sa ušetrí na eliminovaní kradnutia. Nebolo by zle kvantifikovať, koľko peňazí, ktoré by predchádzajúca zostava rozkradla, je k dispozícii na navýšenie výdavkov.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 

Ján Majerský, managing director, Proma

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

21 % Verejné financie nie sú v dobrom stave, je nutná konsolidácia

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora
Proreformne a predvídateľne nastavená poľská ekonomika je dobre rozbehnutá. Možno by stálo za to, dať sa poučiť a využiť aj u nás, čo je použiteľné, nakoľko hospodárske škody rastú každým dňom. A jednoducho: aspoň tých najneschopnejších ministrov urýchlene vymeniť.

Roman Berger, výkonný riaditeľ, Niké
Konsolidácia začať musí. Ak nezačne v roku 2022, tak môže začať aj v roku 2023. Bude však omnoho bolestivejšia a bude mať tvrdšie dopady. V konečnom dôsledku by malo by cieľom každej vlády dokráčať k vyrovnanému rozpočtu čo najskôr.

Ivo Krpelan, CEO, PeWaS
Je potrebné prestať robiť populistické rozhodnutia a sústrediť sa na stabilizáciu verejných financií a znižovanie deficitu. Výstrahou nám môže byť aktuálny stav verejných financií v Českej republike, ktorý sa za posledné roky výrazne zhorsšil a súčasný vývoj je dlhodobo neudržateľný.

Andrej Révay, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Vláda musí razantnejšie pristúpiť k reformám na podporu ekonomického rastu, najmä podporu inovácií v čo najširšom zmysle.

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Slávka Miklošová, generálna riaditeľka a členka predstavenstva, Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

19 % Musí urobiť všetko preto, aby do roku 2024 dosiahla vyrovnaný rozpočet

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava
Žitie na dlh, ktorý sa nevie, či nechce splácať, sa nedá ospravedlňovať akoukoľvek situáciou.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Vláda by mala zastaviť ďalšie a ďalšie zadlžovanie.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Ja pravdepodobne verejným financiám dlhodobo nerozumiem. To nie len, čo sa týka našej krajiny. Mne, ako človeku z biznisu príde nepredstaviteľné, že byť stále v dlhu a ešte ho navyšovať. Žiadna reálna vyhliadka na vyrovnaný rozpočet. Ja nespochybňujem, že je to náročné, ale inak sa hospodári s vlastnými a inak s cudzími peniazmi. Jednoznačne podporujem vyrovnaný rozpočet.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Martina Mundierová, CEO, MST Partners, s.r.o., Bratislava

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu 

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

13 % Ekonomika sa ešte nespamätala, nie je čas šetriť

Michal  Pišoja, CEO , Agel SK
V sektore zdravotníctva čelíme zásadnej personálnej kríze, aktuálny rozpočet nereflektuje na správanie krajín V4, ktoré zdravotníctvo masívne podporili, čo sa prejaví najmä na ich personálnej, prístrojovej a priestorovej saturácii. Ak nebudeme schopní držať krok s okolitými krajinami, hrozí nám kolaps, ktorý ak nastane, nebude zvrátiteľny, a ak, tak za násobne vyššie zdroje.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Slovensko je súčasťou Eurozóny, ale nemalo by doplácať na to, že sa obmedzuje a iné krajiny nemajú sebakontrolu. Verejné financie nie sú v dobrom stave, ale hospodárstvo by malo dostať prednosť. Len fungujúca a konkurencie schoplná ekonomika udrží verejné financie.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava
Podľa mňa je najdoležitejšie dohodnúť sa na prioritách a vízii. A na ne viazať aj najviac finančných prostriedkov.
V prípade, že vláda zníži výšku daní a odvodov, a tiež zjednoduší podmienky pre podnikanie, otvoria sa príležitosti na zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu.
Šetrenie nie je správna cesta, tou je zvýšenie príjmov.

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 

Vladimír Hanes, zakladateľ, Hanes Exeuctive Search

7 % Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com
Rozumne

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s.
Nezodpovedné drancovanie verejných financií aj rekordný zadlžovanie ďalších generácií bude pokračovať nezávisle od toho, čo bude v rozpočte. Hlavným cieľom bude, tak ako doteraz, najmä podporiť a uspokojiť potreby a politické, mocenské a finančné záujmy nových našich ľudí. Nejaké rozumné hospodárenie štátu nehrozí. Ešte väčším nebezpečenstvom je ale postupné obmedzovanie slobody občanov, ohýbanie legislatívy, narušovanie základov demokratického systému a prejavujúce sa totalitnej sklonmi nových mocných, vrátane snahy o masívny politizáciu štátnej správy, polície, prokuratúry aj súdov.

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora v SR
Náš verejný sektor trpí dlhodobým investičným dlhom a slabou výkonnosťou, čo sa prejavuje medzinárodným porovnaním stavom školstva a zdravotníctva a na druhej strane máme veľmi vysoký počet samospráv, úradov ale aj policajtov. Našej krajine chýba spoločenská dohoda na rozsahu a kvalite verejných služieb, čo sa prejavuje aj pri zvládaní súčasnej krízy. Príprava rozpočtu by mala reflektovať takúto dohodu.