Mala by prípravu reformy verejného obstarávania sprevádzať odborná diskusia? 

69 % Rozhodne áno, pravidlá míňania verejných financií sa týkajú všetkých 

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou 
Investičné/ reformné rozpočty pre všetky verejné inštitúcie by mali byť udržiavané na účtoch úplne odčlenených od rozpočtov bežných výdavkov, aby sa verejne zamedzilo možnému „odlevu“ prostriedkov z jednotlivých vládnych a verejných programov na neoptimálne míňanie v podobe zvýšených platov, neefektívnych investícií a iných služieb. A tieto finančné prostriedky v prípade neefektívneho výdaja majú byť znova vráteného do príslušného programu, z ktorého boli čerpané a zodpovedný pracovník/politik má byť trestne aj finančné postihovaný. 

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management 
Štátna správa môže prijímať kvalitné opatrenia len do takej miery, akých odborníkov príjme do rozhodovacieho procesu. Otázkou je ale rovnako aj to, ako vlastne vyzerá celkový rozhodovací proces a koho štát do neho zapája. 

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita, s.r.o., Bratislava 
Verejné obstarávanie predstavuje rámec pravidiel, podľa ktorých sa nakladá s prostriedkami všetkých daňových poplatníkov. Preto by mu mala predchádzať odborná diskusia. Dnes je tento pojem skôr strašiakom a synonymom pre nekonečne zdĺhavý proces, ktorý sa často v dôsledku námietok neúspešných súťažiacich vyhlasuje nanovo. Preto je dôležité tieto pravidlá nastaviť tak, aby verejné obstarávanie bolo transparentné, spravodlivé, ale aj bez zbytočných prieťahov. 

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum 
Určite by sme však pri tejto diskusii nemali zabúdať, že transparentné verejné obstarávanie by nikdy nemalo byť cieľom, ale iba prostriedkom k dosiahnutiu cieľov organizácie. V prípade SNM napríklad ku kvalitnej a trvalej obnove Krásnej Hôrky, Spišského hradu, a ďalších pripravovaných obnov a rekonštrukcii. Nový systém nemôže procesom brániť, ale im pomáhať. 

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora 
Samozrejme. Odborná diskusia - čiže diskusia odborníkov, je vždy prínosom ku každej diskutovanej téme. Ak ich máme, je povinnosťou ich aj osloviť. Ak nie, skúsme sa pozrieť z našej malej slovenskej doliny za kopec... 

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice 
Ľudová múdrosť hovorí: čím viac hláv, tým viac rozumu. No určite by to mali byť špecialisti pre dane verejného obstarávania. 

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak 
Prípravu akejkoľvek reformy musí v demokratickej krajine sprevádzať odborná diskusia. 

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s. 
Určite je potrebná odborná diskusia. Verejné financie budú vždy pod drobnohľadom. Čím väčšia diskusia a následne väčšia zhoda odborníkov a politikov, tým lepšie. Inak to bude stále rozoberané, bude nedôvera, budú obštrukcie a podobne. Výsledkom bude dlhé, neefektívne obstarávanie. 

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 
Samozrejme mala, podobne ako diskusia o každej pripravovanej reforme, čo sa bohužiaľ v súčasnosti vôbec nedeje. 

Ivan Paule, audítor a partner, TPA Slovensko 
Dôkladná analýza súčasného stavu a riešení v zahraničí a následná diskusia skupiny odborníkov plus verejnosti prinesú návrh lepšieho riešenie ako iný postup. 

Boris Lorenc, predseda predstavenstva, Camase, a.s., Bratislava 
Systém verejného obstarávania by sa mal zmeniť v tom, aby cena nebola jediným kritériom uspieť vo výberovom konaní, ale aby bola braná do úvahy povedzme formou koeficienta, aj kvalita. Pri nákupe tovaru pre naše domácnosti sa rozhodujeme medzi pomerom ceny a kvality. Nekupujeme len najlacnejší tovar, pretože ho z vlastnej skúsenosti považujeme za najmenej kvalitný a zaplatené peniaze by boli nerozumnou investíciou. 

Peter Augustinič, obchodný a marketingový riaditeľ, QBSW 
Ak chce súčasná vláda naplniť svoj záväzok transparentnosti, mala by všetky dôležité zmeny diskutovať s odbornou verejnosťou. Príkladom, ako sa to nerobí, je napríklad Plán obnovy. Riešený v utajení. 

Juraj Sinay, člen výkonného výboru, Zväz automobilového priemyslu 
Ide o záujem všetkých občanov Slovenskej republiky a nie politické záujmy niekoľkých politických strán. To sa môže za niekoľko rokov zmeniť ale Slovensko tu bude ešte veľmi dlho! 

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia 
Súčasné nastavenie procesu verejného obstarávania nie je efektívne ani operatívne. Je teda naozaj potrebné pristúpiť k jeho reforme. V demokratickej spoločnosti sú témy, ktoré si zasluhujú diskusiu odborníkov aj verejnosti. Tento proces k nim určite patrí. 

Peter Vilem, riaditeľ, Vema, s.r.o., Bratislava 
Verejné obstarávanie je dlhodobým problémom. Určite by sme mali mať dobrý zákon, ktorý ,,postráži" základný rámec, ale bez morálnej roviny sa aj tak nepohneme. Pamätám si výroky z dôb premiéra Vladimíra Mečiara - ,,veď sme všetko urobili podľa litery zákona" - a to hovorilo za všetko.Dokiaľ nebudeme postihovať a verejne pranierovať tých, čo ,,bačujú" s verejným majetkom, tak sa nikam nepohneme. 

Martin Melišek, CFO, Softec 
Navrhované zmeny sú naozaj zásadné, a preto by mala prebehnúť naozaj široká diskusia. Aj keď sa viacerými návrhmi zmien súhlasím, niektoré vytvárajú dojem, že účinná kontrola nebude možná, čo spôsobí bezbrehé plytvanie. 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 
Do legislatívy by sa mali zapracovať odborné pripomienky obstarávateľov, keďže niektoré postupy verejného obstarávania sú na úrovni stredoveku. 

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko 
Ak má mať vláda rešpekt u občanov a odbornej verejnosti, takýto zákon o peniazoch všetkých občanov musí s nimi verejne prediskutovať a presne zdôvodniť. Inak to zas bude ako obyčajne výhodné len pre vyvolených. 

Pavol Draxler, bezpečnostný manažér, Binary Confidence 
Zrušenie pravidiel podlimitného verejného obstarávania je natoľko záväznou zmenou, že bez širokej odbornej diskusie môže dôjsť k veľkým škodám najmä v oblasti čerpania EŠIF. 

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava 
Ide o taký rozsah potencionálnych zmien a vplyvov na spoločnosť, že ju nemožno považovať len za vec na riešenie pre pár jedincov. Ak pôjde o naozajstné reformy, tak niektoré budú trvať niekoľko volebných období (vzdelávanie, inklúzia, dôchodky...). Reformy treba pripraviť tak, aby prežili túto vládu, keďže je isté, že v rovnakom zložení (a asi ani s rovnakým lídrom, ak náhodou do zajtra nedospeje) sa nezopakuje. 

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron 
Každému reformnému zámeru by mala predchádzať odborná diskusia. Neviem si predstaviť jediný argument, prečo by to malo byť inak! 

Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co. s.r.o. 
Zásadné zmeny vo verejnom obstarávaní prichádzajú, aby sme dokázali čerpať peniaze, ktoré nám prídu z Európskej únie. Jedným slovom, prioritou je RÝCHLOSŤ. Ak chceme rýchlosť a kvalitu, nedostaneme dobrú cenu. Ak chceme rýchlosť a cenu, nedostaneme kvalitu. Ak chceme kvalitu a cenu, nedostaneme rýchlosť. Aj keď problémom verejného obstarávania je aj obštrukcia, existujú nástroje a prístupy ako ju eliminovať. Sťažovanie prístupu k opravným prostriedkom, vytváranie nových inštitúcii bez skúsenosti a silové presadzovanie politických riešení, nevytvára predpoklady pre zázračné riešenie. Už iba pohľad na jednu otázku naznačuje budúce problémy: ktorý výklad bude záväzný? Metodologický ÚVO alebo výklad v rozhodnutiach správnych súdov? Že k rozporom nebude dochádzať? Opak je pravdou, dochádza už dnes v rámci jednej inštitúcie. 

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s. 
Samozrejme do diskusie by sa mali zapojiť najmä relevantní zástupcovia, ktorí sú obstarávateľmi, resp. ktorí majú zabezpečiť transparentnosť a kontrolu celého procesu. 

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group 
Aby to bola skutočne revolúcia ako hovorí premiér a nie ,,demolácia" verejného obstarávania, je k tejto zmene nevyhnutná široká diskusia, ako aj ochota poučiť sa z minulých chýb. 

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava 
Konštruktívna a efektívna diskusia je vždy prínosná. 

Miloš Milanovič, riaditeľ, PS Stavby 
Hranica medzi odbornou diskusiou a laickým úsudkom sa úplne vymazala. Keď počujem, že do závažných odborných tém sa má zapájať verejnosť, že každý si môže povedať svoj názor a vyberieme to najlepšie, tak je mi na zaplakanie. Do odborných diskusií sa vnáša populizmus, amaterizmus, ba až tmárstvo, čoho výsledkom je polarizácia spoločnosti a rozvrat jej poriadku. 

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava 
Hlavne by sa malo diskutovať o tom, ako proces zjednodušiť, zrýchliť a urobiť ho transparentným. 

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia 
Prípravu zákonov, vyhlášok a reforiem by mala vždy sprevádzať odborná diskusia, ktorá reflektuje skúsenosti z praxe a trendy občianskej spoločnosti. A na druhej strane by mala byť oprostená od emócii a zdĺhavého vysvetľovania. 

Branislav Polák, Chief Inovation Officer, STARMEDIA Co., s.r.o. 
Je smutné, že v našej krajine existuje táto otázka pravidelne a nie je odborná diskusia k akejkoľvek téme samozrejmosťou. 

Darina Huttová, generálna tajomníčka, Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) 
Odborná diskusia je základom pre prijímanie racionálnych rozhodnutí vlády. Záujmy spoločnosti a potreby občanov sa mnohokrát líšili od mocenských záujmov, ktoré sa na úkor kvality a charakteru občianskej spoločnosti uplatnili. 

Katarína Čechová, managing partner, Čechová & Partners 
Veľmi závažná a špecifická téma, pri ktorej je odborná diskusia a jej dôsledné vyhodnotenie nevyhnutné. 

Elena Kráľovenská, konateľka, Akzent Media, spol. s r.o. 

Maroš Ďurik, CEO, Across Private Investments 

Peter Krúpa, generálny riaditeľ, Hubert J.E. 

Ján Kutan, partner, Kutan & Partners 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava 

Jana Venhartová, riaditeľka, Potravinárska komora Slovenska 

Slávka Miklošová, generálna riaditeľka a členka predstavenstva, Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť 

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co., , s.r.o., Bratislava 

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o. 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC 

Peter Gažík, generálny riaditeľ, O2 Slovakia 

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble 

Alexander Rozin, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Incheba, a.s. 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble 

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia, Union poisťovňa, a.s. 

17 % Skôr áno, malo by sa hovoriť aspoň o nosných tézach 

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal, s.r.o., Bratislava 
Súčasťou prípravy každej reformy by automaticky mala byť odborná diskusia (rešpektujúc fakt, že každá reforma má aj svoj ,,politický rozmer", ktorý sa riadi aj inými kritériami ako odbornosťou...) 

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft 
V posledných rokoch sme boli svedkami hneď niekoľkých zmien predmetného zákona. Všetky mali priniesť efektivitu a transparentnosť. Zdá sa, že ani ta aktuálna nebude brať ohľad na doterajšie skúsenosti a reálne potreby obstarávateľov a dodávateľov, čo je veľká škoda. 

Štefan Vadocz, riaditeľ, Neopublic s.r.o. 
Prijatie reforiem a ich ideových princípov je vždy lepšie, ak sa zapojí verejnosť do diskusie. Jej absencia môže naopak znamenať vyššiu mieru rezistencie pri ich prijímaní. Existuje množstvo efektívnych participantových metód a foriem verejnej konzultácie, ktoré mohli byť využité, či už prostredníctvom mimovládnych organizácií alebo online. 

Štefan Kassay, predseda dozornej rady, I.D.C. Holding 
Je potrebné poskytnúť základné informácie a v rámci výkonných špecifík podľa vlastnej potreby a spoločenského poslania uplatniť aj moderné metódy získavania informácií.

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava 
Je už veľa skúseností so zneužívaním verejného obstarávania, tak by príprava reformy nemusela trvať dlho. 

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt 

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ 

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o. 

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska 

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava 

Daniel Gašpar, Managing Partner, Crowdberry a.s. 
 

8 % Skôr nie, diskutovať možno v rámci medzirezortného pripomienkového konania 

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 
Hlavne nech sa VO urýchlia a odbúra byrokracia. 

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s. 
Všetci, ktorých sa to týka, vedia, o čo ide. S verejnosťou táto téma súvisí len na úrovni verejnej kontroly. Ak vláda bude mať v tíme praktikov z každej úrovne verejného obstarávania, netreba s nových pravidiel robiť jadrovú fyziku. 

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer 
Prizvanie verejnosti obyčajne býva nápomocné, akokoľvek by som v tomto prípade povolal len odbornú verejnosť, resp. komunitu, ktorá to rieši na dennej báze. Stav procesu VO u nás je žalostný a je to podľa mňa jeden z dôvodov prečo nenapredujú projekty a krok za krokom sa o výzvy nemá kto uchádzať. Pre-byrokratizácia je kolosálna. 

Marcel Kaščák, člen predstavenstva, Tatra banka, a.s. 
Problematika verejného obstarávania je veľmi odborná téma, ktorá si vyžaduje významnú reformu. Je neakceptovateľné, aby sa každý kúsok diaľnice súťažil 4 roky. Nemyslím si ale, že by široká verejná diskusia, vzhľadom na špecifickosť problematiky, priniesla výraznejšiu pridanú hodnotu. 

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava 
Ak má vláda jasnú predstavu čo a ako chce zmeniť tak to má dať do medzirezortného pripomienkového konania a tiež presadiť svoj názor, ak je presvedčená o svojej pravde. Dlhá všeobecná diskusia obyčajne nevedie k výsledku, dokonca sa zvyknú mnohé veci skomplikovať. Ale ak si vláda nie celkom istá, treba si nechať samozrejme poradiť. Rozhodne VO treba zásadne novelizovať a ÚVO by som aj zrušil pokladám ho nadbytočný a zbytočný orgán, ktorý proces iba zdržuje a spory aj tak končia na súdoch. 

Pavel Smetana, člen predstavenstva, Universal maklérsky dom, a.s., Bratislava 

3 % Rozhodne nie, vláda má mandát postaviť verejnosť pred hotovú vec 

Peter Halász, konateľ, Jaga Group 
A nominanti vlády majú mať právo obstarávať stavby za 5 mil € ( áno to je 150 miliónov korún ) bez verejného obstarávania. A áno rozhodne z procesu treba vylúčiť UVO. Lebo prečo by Úrad pre verejné obstarávanie, zriadený a platený štátom mal mať dohľad nad verejnými obstarávaniami  štátu. Logické, nie ? 

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava 
 
 

3 % Neviem/ Nevyjadrujem sa /Iné 

Filip Vítek, data science director, Teamviewer 
Reformu verejného obstarávania by mal urobiť zahraničný tím z krajín, ktoré majú najvyššiu efektivitu kontrahovania eurofondov. Inak to bude opäť polovičaté. 

Alica Orda Oravcová, prezidentka, Daňové fórum Slovenska 
Ide o politické rozhodnutie, za ktoré vystavia politikom účet ich voliči vo voľbách. Verejná diskusia aspoň k nosným témam by bola prínosom k vylepšeniu celého procesu obstarávania, keďže odborná verejnosť vie upozorniť na praktické nedostatky, prípadne skúsenosti z iných štátov.