Je správne automaticky poslať sudcov vo veku 65 rokov do dôchodku? 
 

13 % Určite áno, sú príliš spätí s predchádzajúcim režimom 

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk 
Ak dlhodobo vidíme problém s prieťahmi a na rozhodnutia sa čaká roky, tak to môže byť jedna z možností, ktorá to môže posunúť vpred. 

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 
Žiaľ, v 90-tych rokoch dostali nezávislosť, ktorá bola zneužitá. A už vtedy nenastala radikálna výmena. Možno neskôr by sa dala otvoriť diskusia o predĺžení tejto hranice.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 
Možno tie voľby neboli úplne správne formulované, ja nepovažujem za hlavný dôvod ich odchodu do dôchodku ich spätosť s bývalým režimom, ale ich vek a existujúcu právnu úpravu, ktorú si predchádzajúce vedenie Súdnej rady vrátane Najvyššieho súdu vysvetlili po svojom a namiesto ,,musí", si to interpretovali ako ,,môže". Takže konečne sa táto prax zosúladí s existujúcou právnou úpravou. 

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius 
Chce to novú krv, myslenie a s tým spojené hodnoty.  Je vždy jednoduchšie a rýchlejšie a lacnejšie postaviť nové ako opravovať staré. 

Rastislav Kočan, Managing Partner, Go4insight 
Keď je v nejakom systéme príliš veľa ,,starých harcovníkov", systém nefunguje optimálne. To platí pre všetky oblasti, od futbalových mužstiev, firemné kolektívy aj pre súdnictvo ako také... 

Peter Halász, konateľ, Jaga Group

To ako je súdnictvo vnímane je ,,zásluha" predovšetkým sudcov  samotných. Zásadná personálna obmena je iba jedna z nevyhnutných priorít. Zastavenie rodinkárstva v súdnictve je druhá. Sankcionovanie meškajúcich a nečinných sudcov je tretia. 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble 

29 % Zrejme áno, potrebujeme súdnictvo zmodernizovať 

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou 
Určite jedna z možností je, aby fungoval pre sudcov jednotný systém na základe zákona. V praxi by tak nerozhodovala o sudcoch, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, Súdna rada SR, ale automaticky by im zanikol mandát. Rovnako to má platiť aj pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy, úradníkov či učiteľov.

Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co. S.r.o. 
Slovenské súdnictvo prežíva výraznú krízu, potrebuje nielen generačnú, ale aj hodnotovú obmenu. Veková hranica síce nie je zárukou žiadnej zmeny, no ak existujú pravidlá potom horšie ako plošné uplatňovanie je ich selektívne podľa individuálnych záujmov. Tak sa to dialo aj pri sudcoch po dovŕšení dôchodkového veku, preto vítam zmenu prístupu. 

Filip Vítek, data science director, Teamviewer 
Je to vhodný a prirodzený spôsob obmeny. Otázne je len to, či máme dosť vhodných čakateľov. 

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Akurát by som nechal záverečné rozhodnutie na prezidentku, pretože si viem predstaviť, že niektorí sudcovia aj napriek vyššiemu veku by vedeli fyzicky a morálne vykonávať svoju prácu aj naďalej. 

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s. 
Môj názor je, že súdnictvo potrebuje výrazne, možno až radikálne zmeny. Veľká výmena sudcov z mladšej generácie by mohla pomôcť. Samozrejme, ale len to nezaručí úspech. Musí sa reformovať celý systém. 

Peter Patek, konateľ, Plastix, s.r.o. 
Každý pozná starých štyridsiatnikov, alebo svižných sedemdesiatnikov. Veková hranica pri práci pre spoločnosť by mala byť hranicou ukončujúcou istý druh systematickej činnosti, mala by byť nastavená tak, aby zaručovala ešte stabilný mentálny a fyzický výkon. Po prekročení tohto veku skúsenosti získané praxou je možné využiť v poradných alebo disciplinárnych orgánoch súdnej moci. 

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec 
Určite áno, aj keď niektorí budú kopať,  brániť sa a podávať žaloby. Môžu si za to ale sami. Ako vrstva občanov s prakticky nekontrolovateľnou mocou, túto zneužili a výrazne prispeli k úpadku štátu. Niektorí len ako mlčiaca väčšina, iní ako páchatelia zločinov. 

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron 
Nejde ani tak o vek, ako o potrebnú obmenu. Určite by bolo vhodnejšie hľadať iné kritériá, ale to by bol zásah do nezávislosti súdnictva. V každom prípade potrebujeme na súdy prísun nových ľudí a takýmto spôsobom im vytvoríme priestor. Pre mňa tentokrát účel svätí prostriedky a súhlasím s takýmto postupom. 

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť 
Pozrime sa len na dĺžku konaní pred súdom. Pri najlepšom je to päť až  šesť rokov, ale bežne je sedem až desať rokov. Myslím si, že je to aj tým, že na výkonnosť starších ľudí už nie je taká samozrejmá a veľkú váhu má aj rutina. Teda počkáme a ono sa to nejako utrasie, a tak bežia roky. Najdôležitejšie v našom štáte je konečne obnoviť vymožiteľnosť práva. Súdnictvo musí kmitať. Sudcovia musia mat výkony a podľa toho by mali byť odmeňovaní. Zaťaženosť súdov znížime len tým, že ukončime čo najviac súdnych sporov, a teda potrebujeme výkonných ľudí. Možno nepotrebujeme veľa sudcov, ale šikovných a výkonných. 

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group 

Roland Dvořák, generálny riaditeľ, FinGO.sk 

Anna Hudáková, personálny riaditeľ (HREO) , sanofi-aventis Slovakia s.r.o. 

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ 

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble 

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o. 

Peter Krúpa, generálny riaditeľ, Hubert J.E. 
 

3 % Asi nie, sudcov je málo a nebude ich mať kto nahradiť

 Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal, s.r.o., Bratislava 
Nemalo by to byť úplne automaticky, resp. s ohľadom na situáciu na danom súde by malo byť možné odchod na určitý čas pozastaviť. A navyše pri sudcoch vyšších súdov by veková hranica mohla byť pokojne aj vyššia... 

Juraj Sinay, člen výkonného výboru, Zväz automobilového priemyslu 
Konštatuje sa, že súdne procesy trvajú dlho a že nemáme dostatok sudcov. Takže ich asi máme dosť, keď sa uvažuje o ich odchode do dôchodku. 
 

42 % Určite nie, treba nájsť iné kritérium merania ich kvality 

Tomislav Jurik, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Unipharma 
Kvalita výkonu povolania sudcu iste nie je priamo závislá od jeho veku. Pri nútenom odchode sudcu do dôchodku vo veku 65 rokov určite stratíme veľa čestných, odborne a morálne zdatných sudcov.  A medzi tých čestných, ktorých odchod by bol týmto spôsobom vynútený, určite radím aj viacerých sudcov z NV SR, vrátane sudcu Štefana Michalíka. Na druhej strane, z osobnej skúsenosti poznám viacerých sudcov v mladšom a strednom veku, pre ktorých by NAKA mala zorganizovať akciu BÚRKA v lokálnych podmienkach. 

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management 
Ideálnym a krásnym príkladom je fenomenálna nedávno zosnulá sudkyňa Ruth Bader Ginsburg, ktorá mala aj vo svojom vysokom veku čistú myseľ a správny úsudok pre spravodlivosť. Pokiaľ by vedeli naši sudcovia držať krok s dobou, neustále na sebe pracovať a boli by pýchou spravodlivosti, prečo nie. Slovensko by sudcov s charakterom a vedomosťami potrebovalo ako soľ. 

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri 
Každá právna úprava má svoj účel (cieľ). To jej dáva zmysel, opodstatnenie. Nevidím však zmysel v tom, aby právnik, ktorý je po desaťročiach zbierania skúseností a odbornom raste možno práve na vrchole svojich schopností, skončil nútene s výkonom profesie. Medicínsky je zrejme opodstatnený záver, že človeku v tomto veku sa spravidla už znižuje fyzická aj psychická kondícia, avšak sudca nepotrebuje mať napr. reakčný čas pilota lietadla (kde je teda takéto opatrenie naopak opodstatnené v záujme bezpečnosti leteckej prevádzky); sudca potrebuje mať skúsenosti a byť rozvážny. Okrem toho, mnohí duševne pracujúci ľudia sú veľmi výkonní, a teda aj spoločensky prospešní, aj v osemdesiatke. Takže plošný, a treba povedať že nie celkom jasne formulovaný, príkaz zákona posielať sudcov v tomto veku do dôchodku, nemá rozumné odôvodnenie. 

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s. 
Úloha sudcu je veľmi špecifická a v spoločnosti nezastupiteľná a mimoriadne dôležitá. Vek 65 rokov určite nie je kritériom, na základe ktorého by bolo vhodné, spoločensky prospešné a aj praktické, sudcu posielať do dôchodku. Na druhej strane čelíme etickej a morálnej kríze u viacerých sudcov, a pre očistenie dobrého mena súdnictva budú potrebné systémové a premyslené kroky. Ale najnešťastnejšie by bolo ich paušálne posudzovanie podľa veku. 

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava 
Všetky radikálne rozhodnutia však vytvoria nesystémové postupy a napätie v spoločnosti. Je potrebné to dať len do odbornej roviny. 

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava 
Je málo sudcov a aj tých skúsenejších. Kritériom by mali byť nepochybenie v rozhodnutiach, morálka a nulová tolerancia na podozrenia s prepojením na záujmové skupiny. 

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s. 
Ktosi na otázku, čo treba urobiť po revolúcii ako prvé, odpovedal: ,,Zastreľte sudcov!". Komunistický režim urobil z prvorepublikových sudcov PTP-akov, asi vedel prečo. Udržovali by morálny étos a nebolo by možné inscenovať monštruózne procesy s nepriateľmi režimu. My sme nechali tých režimistických sudcov rozhodovať nad našimi životmi. Či v 65-tke do dôchodku? Každý sudca zanechal po sebe nezmazateľnú stopu v podobe svojich rozhodnutí a ich odôvodnení. Je ľahké ich preskúmať, hoc aj strojovou inteligenciou. Nie, nechcem sudcov strieľať, malo by ale existovať prepustenie bez pocty, ako vojakov, čo sa spreneveria svojmu poslaniu. Rovnako, ako by mali mať pocty tí sudcovia, čo čestne, s najlepším vedomím a svedomím aj za cenu vlastného rizika bránili zákon a spravodlivosť. 

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia 
Podobne ako v medicíne sa dá aj v súdnictve určiť ako podmienka výkonu povolania sudcu zdravotná spôsobilosť doplnená napr. kritériami výkonnosti. V jednom aj druhom povolaní je mimoriadne dôležitý kritický pohľad samotného človeka na svoju prácu - od istého veku je vhodné aby lekár (a rovnako sudca) skôr odovzdával skúsenosti, konzultoval a radil ako by mal byť vo výkone povolania. Určite v justícii je podobne veľa stavov, s ktorými sa stretne sudca raz alebo niekoľko krát za život, ako je tomu v medicíne v prípade lekára. Práve tam je dôležitá seniorita a skúsenosť, ktorú vedia dať starší kolegovia. 

Štefan Kassay, predseda dozornej rady, I.D.C. Holding 
Nie podľa veku, ale podľa charakteru treba ľudí posudzovať... 

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava 
Je to také typické pre dnešnú dobu  - všetko zjednodušovať a rozhodovať bez akýchkoľvek rozumných argumentov. Nestačím sa čudovať. Nerozumiem zadaniu pri kritériu veku pri sudcoch. 

Roman Oroš, finančný riaditeľ, PEPCO SK & CZ 
V USA sme mali príklad toho, že sudcom môže byť aj 86 ročný človek. Ak má sudca zdravý úsudok, podstupuje celoživotné vzdelávania, tak prečo by mal byť obmedzením výkonu jeho funkcie vek? Určite existujú iné nástroje ako identifikovať a vyradiť sudcov, ktorí svoju prácu nezvládajú. 

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer 
Vek nemôže byť eliminačným kritériom. Rokmi získaná erudícia je z môjho pohľadu skôr výhodou a prínosom. Vek prináša nadhľad, skúsenosti. Viacbodové komplexné hodnotenie správnosti rozhodnutí, efektívnosti a objektívnosti v prístupe konkrétneho sudcu v čase jeho aktívnej kariéry by bolo oveľa hodnovernejšími a objektívnejším kritériom pre riešenie otázky prípadného zotrvania alebo odchodu z funkcie a nemalo by byť viazané určite na vek. 

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava 
Nemyslím si, že 65 rokov je už na odstrel. 

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko 

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

Bohuslav Benedek, predseda predstavenstva, Partners Group SK 

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s. 

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska 

Maroš Ďurik, CEO, Across Private Investments 

Martina Mundierová, CEO, MST Partners, s.r.o., Bratislava 

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora 
 

13 % Neviem/Nevyjadrujem sa/Iné 

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 
Riešenie samozrejme závisí aj od kapacít jednotlivých súdov, ktoré sa líšia. Za zváženie by určite stálo, aby starší sudcovia po odvolaní pomáhali v začiatkoch mladším kolegom lepšie sa zorientovať v problematike. 

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava 
Určite je dobre mať jasné a jednotné pravidlá pre všetkých sudcov, bez možnosti ich individuálne ohýbať. Presná hranica je otázkou pre odborníkov, rovnako to, či tých hraníc má byť viac - pre sudcov ústavného súdu, najvyššieho súdu a všetkých ostatných... 

Ivan Paule, audítor a partner, TPA Slovensko 
Problémy s integritou sudcov by sa ,,systémovo" mali riešiť inak ako núteným odchodom do dôchodku. Takéto riešenie svedčí o nefunkčnosti sudcovskej samosprávy, a to by sme mali primárne riešiť. Myslím ale, že v 65 rokoch by sudcovia mali prestať robiť náročnú výkonnú prácu. Zároveň je škoda ak by sme nevyužili skúsenosti tých, ktorí majú za sebou kvalitnú kariéru. Môžu nášmu súdnictvu byť stále nápomocní napríklad cez participáciu v senátoch, školenia pre mladších sudcov, mentoring a konzultácie pre mladších sudcov, participáciou v disciplinárnych konaniach, analyzovaním rozhodovania v súdnictve a prispievaním k jeho kontinuálnemu zlepšovaniu a podobne. 

Tomáš Rybár, partner, Čechová & Partners 
Nerozumiem, prečo tu nie je obyčajné ,,áno" bez ďalších sugestívnych hodnotení. Moje áno je založené na obyčajnom rešpekte k pravidlám a potrebe vylúčiť subjektívny faktor či manipuláciu. Spätosť s minulým režimom je bezpredmetná, ako ukázali aktuálne kauzy, mnohí z nehodných sudcov nemali s ním nič spoločné, avšak mali veľa spoločné s érou nedávnych vedúcich osobností súdnictva. 

Radovan Pala, partner, TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 
Principiálne je to správne (ale nie preto, že by boli en bloc spätí s predchádzajúcim režimom). Predovšetkým je správne nastaviť jasné a vopred známe pravidlo na odchod do dôchodku v určitom veku. Žiaľ, v ostatných rokoch Súdna rada postupovala tak, že v porovnateľných prípadoch niektorých navrhla odvolať a iných nie. To javilo známky arbitrárnosti a ochrany len niektorých sudcov a vzbudzovalo podozrenie, že ochrana bola postavená na ,,dobrých vzťahoch". Je nesmierne dôležité, že tento prístup nebude pokračovať. 

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu 

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky