Barometer 27: Podporuje štát dostatočne inovácie a konkurencieschopnosť v slovenskom priemysle?

38 % Mal by sa viac sústrediť na zlepšenie podnikateľského prostredia

Peter Patek, konateľ, Plastix, s.r.o.
Záujem a aj zdroje musia byť výsledkom práce firmy. Pokým je konkurenčnou výhodou len nižšia cena, nebude ani záujem hľadať nové materiály a technológie. Určiť kritériá súťaží tak, aby sa zohľadňoval aj aspekt technickej úrovne materiálov a technológie je v rukách štátu.

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk
Vytvorenie vhodných podmienok pre podnikanie považujem za kľúčové. Rovnako systém, ktorí núti ľudí k práci a nie k sociálnym dávkam a ničnerobeniu.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
V rámci podnikateľského prostredia máme rozhodne čo doháňať. Nekonečná byrokracia, ktorú je potrebné zvládnuť, kým si človek vyhrnie rukávy a začne, vie odradiť množstvo schopných ľudí, ktorí by inak vytvorili hodnotný biznis. Nie každý má vlohy na riadenie všetkých súčastí biznisu, zato vie vytvoriť niečo naozaj skvelé.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava
 Štát by sa mal jednoznačne omnoho viac snažiť podporovať slovenské podnikateľské prostredie a aj motivovať ľudí k tomu, aby začali podnikať. Veľkým problémom je aj prílišná byrokracia pri získavaní podpory, ktorá mnoho ľudí odradí - osobne som zástancom toho, aby si štát napríklad nedopytoval od podnikateľov údaje a potvrdenia, ktoré sú dostupné v iných systémoch a ktoré dokáže získať z iných zdrojov.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Štát by mal inovácie masívne podporovať cez daňový režim, najmä cez odpisy, bonifikáciou daňovej sadzby v prípade investovania do preferovaných oblastí (zelená ekonomika, digitalizácia, priemysel 4,0). Pod inováciami treba chápať investičné výdavky  na všetky opatrenia ktoré zvyšujú produktivitu práce a konkurencie schopnosť firiem.  Týmto spôsobom by mali byť motivované i  investičné výdavky firiem zo zisku do Start UP-ov.

Jana Venhartová, riaditeľka, Potravinárska komora Slovenska
Potravinárske odvetvie na Slovensku zaostáva v implementácií inovácií a jeho konkurencieschopnosť oproti okolitým krajinám je nižšia z dôvodu nedostatočnej národnej podpory. Napriek tomu, že Plán obnovy s poľnohospodárstvom nepočíta, očakávame, že v najbližšom období bude vypísaná avizovaná výzva na podporu spracovania potravín v rámci Programu rozvoja vidieka.

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva, Privatbanka, a.s.
Podľa môjho názoru je najdôležitejšia stabilita podnikateľského prostredia, efektívna štátna správa a nie umelé dotácie, ktoré sú často neefektívne využité.

Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva, VÚB
Nevidel som zatiaľ žiadne zásadne kroky. V podpore inovácií zaostávame v násobkoch ak to počítame voči podielu k HDP. Na druhej strane neverím v inovatívny štát ako taký ale dúfam vo výrazne vyššiu podporu inovatívnych firiem a podnikateľského prostredia ako takého. A na Slovensku vynikajúce inovatívne firmy máme. Tak ich viac počúvajme a dajme im čo považujú za dôležité. Ani nedúfajme že to snáď vieme lepšie.

Petr Bláha, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Duslo, a.s.
Nějak jsme ve firmě nepostřehli že by stát vůbec něčím podporoval inovace a konkurenceschopnost slovenských výrobních společností

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Každá vláda sa sústreďuje populisticky na sociálne programy . Treba si však uvedomiť ak nebudú fungovať podnikatelia z čoho budú peniažky na sociálne programy?

Michal Duška, obchodný riaditeľ,  Arval Slovakia
Je potrebné vytvoriť zrozumiteľné, jednoduché a transparentné podnikateľské prostredie bez množstva výnimiek či selektívnej podpory. Štát by nemal zasahovať do trhového prostredia, mal by však nastaviť nízke daňové zaťaženie a zabezpečiť absolútnu vymožiteľnosť práva spolu s ochranou súkromného majetku. Toto sú podmienky, ktoré sa postarajú o zvýšenie ekonomickej aktivity.

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Martin Wiedermann, generálny riaditeľ, Centrálny depozitár cenných papierov SR

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

33 % Mal by sa zamerať na podporu vzdelanosti

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Zlepšenie kvality našich škôl je nevyhnutnou podmienkou. Nákup slovenských produktov je ďalším dôležitým stimulom pri podpore vývoja.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava
Považujem moderné vzdelávanie a masívne financovanie do tejto oblasti za absolútnu prioritu vlády. Vzdelaní ľudia sú kreatívni a inovatívni. Podporu konkurencieschopnosti a inovácií zo strany štátu považujem za nezmysel a vyhodené peniaze. Stačí dobre nastaviť pravidlá pre podnikateľské prostredie, motivovať podnikateľov rovnými daňami vo výške maximálne 15% a tí budú s radosťou inovovať svoje projekty.

Milan Hrbek, advokát, partner, Černejová & Hrbek
Podpora vedy a vzdelania je na minimálnej úrovni, iba cez vedu a vzdelanie sa možno ešte zachránime a nebudeme Detroitom EU.

Peter Augustinič, executive director,  DGT factory, a.s., Bratislava
Najefektívnejší spôsob podpory inovácií je podpora a zlepšovanie podnikateľského prostredia, zlepšenie daňového systému a zníženie zaťaženia a najmä absolútna podpora vzdelávania. Lebo v tejto oblasti sme 30 rokov pozadu voči EU a USA. A to nehovorím o tom, ako Čína investuje do vzdelávania.

Martin Fenčák, managing director, Peikko
Inovácie sú podstatou nášho biznis modelu a investície do R&D financujeme z vlastných zdrojov. S projektmi spolufinancovanými z verejných zdrojov nemáme dobré skúsenosti (zdĺhavosť, administratívna záťaž). Na viacerých vývojových projektoch však spolupracujeme aj so slovenskými univerzitami. Dovolím si povedať, že my podporu nepotrebujeme, ale uvítali by sme, keby štát zjednodušil formálne a administratívne úkony (napr. verejné obstarávanie) a lepšie ohodnotil výkonných výskumných pracovníkov na školách.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava
Bez zlepšenia vzdelanosti nebude žiadne zlepšenie inovatívnosti na Slovensku.

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice
Bez vzdelanie nebude dostatok špeciálnych odborníkov na dane pracovne inovatívne pozície….

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
... a aj zlepšovanie podnikateľského prostredia. V každom prípade môžu inovácie prinášať len vzdelaní, kultúrni a spokojní ľudia.

Anna Hudáková, business & HR consultant

Ján Majerský, managing director, Proma

Ľuboš Fussek, konateľ, Baumit, s.r.o., Bratislava

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

15 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal, s.r.o., Bratislava
Úroveň inovácií a konkurencieschopnosti (z globálneho hľadiska) je na Slovensku slabá, čiže každá pomoc štátu - pokiaľ je systematická resp. všeobecná - je vítaná... Nevyhnutný je však aj záujem slovenských podnikateľov o neustále inovácie svojich produktov a ambícia presadiť sa na svetovom trhu, čo nie je vždy pravidlom...

Ivan Paule, partner, TPA Audit
Štát by mal systematicky pracovať na zlepšovaní atraktivity krajiny pre kapitál & investície a aj pre talenty. Neustále by to mala byť top téma. Je to komplexná téma zahŕňajúca priateľskosť podnikateľského prostredia a štátnej administratívy, školstvo s dôrazom na univerzity, kvalitu života (kultúra, zdravotníctvo, doprava, príroda atď..) a aj celkovú atmosféru v krajine, ktorá by nemala odrádzať talentovaných ľudí z iných krajín prísť na Slovensko a pracovať tu a ani našich talentovaných ľudí zostať tu respektíve sa vrátiť.

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com
Nie, mame na to čas. Sulík nenakúpil testy a musíme v prvom rade sprísniť interupcie!

Filip Vítek, data science director, Teamviewer
Ešte sme na to asi nedorástli, ale pre štát je oveľa rentabilnejšie podporovať inovácie v službách než v priemysle.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora
Dávam INÉ, i keď každá z uvedených možností má svoje racio. Či a ako systémy podpory tvorby podnikateľského prostredia fungujú ukazujú každoročné výsledky ako i porovnania s inými krajinami (V4, EU, OECD). Stále sa prepadáme hlbšie a stále naši kreatívni ľudia, inovátori, odchádzajú do zahraničia.

Roman Berger, výkonný riaditeľ, Niké

9 % Mal by spolufinancovať inovácie len v kľúčových projektoch

Štefan Kassay, predseda dozornej rady, I.D.C. Holding
Veľké projekty nevznikajú za noc a bez dostatku zdrojov...

Pavol Štuller,  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, JAVYS, a.s.
Štátna podpora inovácií by mala byť zosúladená s dlhodobými prioritami formovania a budovania ekonomiky (ak niečo také u nás reálne existuje…), ktoré ak majú zohľadňovať skutočné potreby spoločnosti musia ísť naprieč volebnými obdobiami. Začať je potrebné opäť v oblasti vzdelávania, ale nie tak ako je to u nás zvykom tri mesiace pred voľbami a potom konštatovať, že opäť nie sú peniaze.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

5 % Nemal by zasahovať ani dotovať súkromné projekty

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s.
Štát by mal čo najmenej zavadzať. Mal by ale vytvoriť stabilné a transparentné prostredie, kvalitné korporátne právo a jeho vymožiteľnosť, rozumné netrestajúce zdanenie, odstraňovať prekážky súkromnej iniciatívy.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Akákoľvek podpora alebo dotácie od štátu končia plytvaním. Potrebné je zamerať sa na debyrokratizácu, dereguláciu a celkovo pomôcť podnikateľskému prostrediu.