Skomplikuje podľa vás zlá demografická situácia podnikanie na Slovensku? 

27 % Asi áno, už dnes máme problém nájsť zamestnancov 

Gabriel Balog, generálny riaditeľ, Prvá penzijná a Dôchodková správcovská spoločnosť 
Populácia starne a negatívny demografický vývoj priamo zvyšuje deficit verejnej správy aj verejný dlh, čo má vplyv na celý sociálny systém. To môže mať za následok zvyšovanie odvodov, ktoré negatívne ovplyvní fyzické osoby aj podnikateľskú činnosť. Podnikanie môže skomplikovať hroziace zvyšovanie daňového zaťaženia aj komplikovanosť niektorých legislatívnych procesov. Okrem toho musia rátať s faktom, že starnutie obyvateľstva významne ovplyvní početnosť a štruktúru pracovnej sily. Budú musieť viac uvažovať nad firemnou politikou a kultúrou, benefitmi pre zamestnancov, spôsobmi ako vyhovieť ich požiadavkám a predstavám o zamestnaní a ako ich k sebe prilákať. Dobrou správou však je, že napriek tomu Slováci podnikať chcú, budú a príležitostí je na Slovensku stále dosť. Okrem toho vzniká nová silná skupina spotrebiteľov – starší, technologicky zruční, vzdelaní, klienti nároční na kvalitu produktov či služieb, v čom môže mnoho podnikateľov objaviť zaujímavý potenciál. Aj pre podnikateľov je však riešením rozloženie rizika a popri podnikaní môžu svoj kapitál investovať napríklad do sporenia či podielových fondov, vďaka čomu si zabezpečia určitú finančnú poistku. Podnikanie je pre Slovákov stále zaujímavé, no musia sa spoľahnúť v prvom rade na seba. 

Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co. S.r.o. 
Niektoré nízko kvalifikované pozície budú musieť nahradiť pracovníci zo zahraničia, tak ako sa to deje na západ od nás. Viaceré činnosti bude možné automatizovať, ale stále zostane veľký priestor aj pre ľudskú prácu.

Borek Simandl, riaditeľ, FINEP SK 
Ve stavebnictví je dlouhodobě nedostatek kvalifikovaných pracovníků a bez zapojení zahraniční pracovníků zůstane stavebnictví paralizované. Zejména v době, kdy se státy chystají proinestovat ze současné situace a zahajují mnoho velkých projektů. 

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice 
Všetko so všetkým súvisí a tak je to aj v tomto prípade. 

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o. 
Chýbať budú a už sa to deje, ľudia z vyššou kvalifikáciou ako dôsledok odlivu mozgov. Značná časť populácie, ktorá je spôsobilá dosiahnuť vyššie vzdelanie odchádza za vzdelaním a uplatnením mimo Slovenska. Je až neuveriteľné, že na Slovensku neprebieha spoločenská / politická diskusia o potrebe akcelerácie vzdelávania na všetkých úrovniach, aby sme tento stav odvrátili. Bez kvalitných vzdelaných ľudí, ktorí budú mať podmienky, aby na Slovensku tvorili, pracovali a vychovávali svoje deti, táto spoločnosť nemá svetlú budúcnosť. 

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer 
S nedostatkom pracovnej sily sa potýkame už dnes. Vlády tento fakt úplne ignorujú, ich vizus na štyri roky stačí. Zásadný problém je však veľmi blízko a náraz bude bolestivý. Trh naďalej deštruujú, komplikujú jeho otváranie svetu a pradoxne ani objem cielenej podpory do inovácií a robotizácie nemá akceleračný nárast. Sumár tohto prístupu nás určite zaskočí. 

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava 
Hlavne to však bude komplikovať fakt, že si konzistentne volíme buď vládu korupčných populistov alebo vládu neschopných populistov. Volič sa rozhoduje podľa krásy a veľkosti sľubov a nejeden potom pri voľbe vypína z činnosti zdravý rozum.

Ján Majerský, managing director, Proma 

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble 

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s. 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 

25 % Určite áno, menej ľudí znamená menej zákazníkov 

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich 
Demografický vývoj bude mať negatívny vplyv na celú ekonomiku a konkurencieschopnosť slovenských firiem, nielen v dôsledku nižšieho počtu zákazníkov, nedostatku pracovníkov, ale aj vyšších daní a odvodov, ktoré bude potrebné zvýšiť na financovanie dôchodkového systému a zdravotníctva. 

Pavol Štuller, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, JAVYS, a.s. 
Slovensko ako členská krajina EU, má najrýchlejšie starnúcu populáciu, a preto dopady demografického vývoja pocítime veľmi výrazne, hlavne, ak štát a organizácie nezačnú zodpovednú prípravu, napr. formou implementácie vekového manažmentu. Rovnako je potrebné veľmi skoro prehodnotiť systém pracovnej migrácie, daňovo-odvodového systému, a hlavne udržania mladých ľudí na Slovensku. Práve v oblasti prípravy na dopady demografických zmien, štát, ale aj mnohé firmy dlhodobo zlyhávajú. 

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva, Privatbanka, a.s. 
Zatiaľ len konštatujeme, že demografická situácia je zlá, nepostrehol som, že by sme niečo robili.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri 
Nie je to samozrejme otázka jedného – dvoch rokov, ale perspektívy desiatich a viac rokov. Predovšetkým sa zmení spotrebiteľské správanie, čomu sa, samozrejme, trh prispôsobí. Avšak menej zákazníkov, medzi ktorými budú prevažovať konzervatívni starší ľudia, určite prinesie nielen zmenu štruktúry na strane dopytu, ale aj menšiu dynamiku trhu. 

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s. 
Určite áno. Zlý demograficky vývoj má negatívny vplyv na kúpnu silu, na možnosti nájsť zamestnancov, na štátnu pokladňu. Samozrejme sa to prejaví na konci dňa aj v podnikateľskom prostredí. 

Vladimír Hanes, zakladateľ, Hanes Exeuctive Search 
S prvou časťou navrhnutej odpovede súhlasím, druhá časť je výrazne paušálna a plytká. Podnikanie ovplyvní zrejme okrem iného viac aj fakt, že bude stúpať daňové a odvodové zaťaženie, aby sa pokryli výdavky pre stúpajúci počet ľudí v seniorskom veku. Nožnice sa roztvárajú.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 

Ivan Paule, audítor a partner, TPA Slovensko 

Anna Hudáková, business & HR consultant 

14 % Určite nie, problém vyrieši technologický pokrok 

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou 
Robotizácia a digitalizácia čoraz viac ovplyvňujú svet práce. 

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava 
Odpoveď je omnoho komplikovanejšia. Má to omnoho širšie ekonomické, spoločenské aj kultúrne súvislosti. Ekonomiku tiež nemôžme stavať na neustálom raste demografie. Naopak, planéta má obmedzené možnosti. Je veľmi potrebné demografiu stabilizovať, tak aby sme to nepocítili na životnej úrovni. 

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava 
Určite nie, podnikanie na Slovensku je sťažené byrokraciou, prijímaním zákonov, ktoré ho devastujú a nedostatkom etického správania.

Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva, VÚB 
Demografická situácia pochopiteľne môže ovplyvniť podnikanie ako také, ale ak je známa, podniky sa jej prispôsobia. 

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble 

11 % Skôr nie, pracovný trh môžeme otvoriť Srbom a Ukrajincom 

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ, Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava 
Nemusí to byť problém pre podnikateľský sektor, ktorý dokáže reagovať na starnutie obyvateľstva. Ide o dlhodobý vývoj a firmy aj podnikatelia sa naň môžu pripraviť, či už koncentráciou práce na vyššiu pridanú hodnotu, automatizáciou alebo technologickým pokrokom. Ako naznačila pandémia, mnohé povolania môžu zaniknúť, mnoho služieb sa môže automatizovať a presunúť do online sféry. Problémom môžu byť tradičné remeslá či odborné povolania, ako lekári či učitelia, pri ktorých bude výzvou hľadanie vhodnej pracovnej sily a ako vidíme aj v krajinách západnej Európy, možným riešením môže byť pracovná sila z tretích krajín.  
Otázne je, ako sa s týmto vývojom popasuje štát a kde bude hľadať prostriedky na dôchodky, zdravotnú či sociálnu starostlivosť, nakoľko počet ľudí v produktívnom veku bude klesať. Napríklad, zvyšovanie daní pre firmy a podnikateľov môže ako sekundárny dôsledok negatívneho demografického vývoja znamenať pre rozvoj podnikateľského sektora omnoho väčšie problémy. 

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava 
Myslím si, že príklad si musíme brať od tých, ktorí tento problém zvládli a zvládajú. Sú krajiny, ktoré majú výborne pripravenú imigračnú politiku a profitujú z toho. 

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius 
Určite nie. Svet sa spája a hranice štátov sa pomaly, ale isto stierajú. Pohyb pracovnej sily, globálne, sa zjednoduší a migrácia už nebude strašiakom ako je tomu dnes. 

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky 

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co., s.r.o., Bratislava 

23 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné 

Martin Melišek, CFO, Softec 
Najbližších 10-20 rokov sa demografický vývoj prakticky neprejaví v situácii na podnikanie a po tomto období so zárukou bude spôsobovať problémy. Keďže na Slovensku úplne chýbajú akékoľvek dlhodobé opatrenia v ľubovoľnej oblasti, ťažko môžeme očakávať zmenu politík s dopadom na demografiu. Trh si nakoniec bude musieť pomôcť sám, či už využívaním nových technológií alebo zahraničnými pracovníkmi, ale pre tak dlhý výhľad ide skôr o veštenie. 

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners 
Počet obyvateľov v produktívnom veku, ktorí tvoria podnikateľské prostredie, sa na Slovensku znižuje. To je spôsobené zhoršujúcou sa demografickou situáciou, ktorá trvá už dlhšie obdobie. Preto je potrebné hľadať spôsoby, ako udržať hospodársky rast a vyriešiť problematiku mladých ľudí, ktorí odchádzajú zo Slovenska a tvoria hodnoty a reprodukčné čísla v zahraničí. 

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron 
Demografické zmeny trvajú pomerne dlhý čas a bude teda aj priestor na hľadanie riešení. Biznis typicky vie nájsť dobré riešenie pre seba, veľkou otázkpou je, či tie riešenia budú dobré aj pre spoločnosť. Nad tým sa však musia zamýšľať politici. 

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s. 
Kto chce rozosmiať Pána Boha, nech odpovie a) až d) s komentárom. 

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company 
Nevolajme to komplikácia, ale redefinícia. Musíme sa zmeniť a musíme to riešiť. Buď efektivitou, alebo pracovnou migráciou, alebo zamestnaním seniorských síl. Šesťdesiat dnes, je ako včera štyridsať.

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft 
Komplikovanosť podnikania vôbec nezávisí od počtu obyvateľov. 

Tomáš Rybár, partner, Čechová & Partners 
V zákazníckej oblasti nie, kúpyschopnosť bude rásť a kompenzovať tento efekt. Ale v oblasti dostupnej pracovnej sily to bude problém, najmä vo výrobe a službách. Zostavá len dúfať, že tá zadubenosť a uzavretosť pominie a budeme schopní prijímať imigrantov, a najmäť vytvoriť atraktívne podmienky pre tých kvalifikovaných z nich. Žiaľ, som v tomto skeptický. 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave