Pandémia priniesla do života ľudí veľkú neistotu, čo zvýšilo tlak na úlohu manažérov.  Rozprávate sa s podriadenými o ich životných hodnotách, duševnom zdraví a vyjadrovaní emócií?

53 % Hovoríme o nich dlhodobo a často, je to súčasť firemnej kultúry

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group
Vytvárame si v tíme výrazne viac priestoru rozprávať sa o skutočne rôznorodých témach.

Dušan Elko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia
Výkon spoločnosti je priamo úmerný firemnej kultúre a dôvere medzi členmi tímov či už horizontálne alebo vertikálne.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company
Vo firme do 40 ľudi sa to inak nedá.

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners
V našom tíme si uvedomujeme, že sme zodpovední nielen za prácu tímu, ale aj za personálny rozvoj. Aktívne sa tomu venujeme dlhodobo, nielen počas pandémie. Ľudský potenciál je pre fungovanie nášho tímu je veľmi dôležitý, pracujeme pod tlakom a s množstvom ľudí. Ku každému preto pristupujeme individuálne, podľa jeho potrieb, aby bol zamestnanec nielen prínosom pre firmu, ale aby sa rozvíjal aj ako človek po ľudskej stránke.

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora v SR
Spokojnosť zamestnanca sa odvíja od celého radu faktorov. Je viac ako zrejmé, že to nie je iba suma na výplatnej páske, ktorá zvyšuje kreatívnosť, inovatívnosť a produktivitu zamestnancov. Je preto v záujme zamestnávateľa vytvárať dlhodobo priaznivé prostredie, vrátane psychickej pohody, pre rozvoj talentu a schopností zamestnancov na dosahovanie očakávaných výkonov.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Samozrejme. Je v princípe jedno, či je pandémia alebo čokoľvek iné. S ľuďmi sa bavíme vždy, vždy prejavujeme záujem a zdieľame svoje radosti i starosti. Máme to v DNA našej firmy. Firma sú ľudia a každý deň, každú hodinu, každú minútu sa k sebe správame, ako slušní ľudia, ktorí sa navzájom podporujú a zaujímajú o seba navzájom.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 
Samozrejme, je to veľmi dôležitá súčasť firemnej kultúry od vzniku spoločnosti, bez ohľadu na súčasnú pandemickú situáciu.

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ, Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava
S kolegami pravidelne komunikujeme o aktuálnej situácii a o tom, ako ju zvládajú. Aj napriek pandémii a zmene formy práce u väčšiny kolegov na prácu z domu sa snažíme byť stále v spojení. Máme časté online stretnutia, aby sme všetkých kolegov zatiahli do diania v spoločnosti. Rovnako vyvíjame podobné aktivity aj mimo formálnych a pracovných stretnutí, mali sme viaceré zábavné online súťaže, vďaka čomu sa nám darí udržiavať aktívny a angažovaný tím. Okrem toho sme pre kolegov zabezpečili psychológa, s ktorým sa mohli porozprávať o citlivých otázkach a témach. Všetky tieto aktivity následne vyhodnocujeme, od kolegov zisťujeme spätnú väzbu a ďalšie návrhy na zlepšenie, ktoré následne zohľadňujeme pri tvorbe firemnej kultúry a ďalších pracovných benefitov.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Rozprávame sa nielen ja s kolegami, ale aj oni so mnou.

Gabriel Balog, generálny riaditeľ Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti a DSS Poštovej banky
Rozhovory o životných hodnotách sú prirodzenou súčasťou našej práce, podľa nich sa často riadime a radíme aj pri profesionálnych rozhodnutiach. Prirodzene sa venujeme aj témam ako sociálna izolácia, práca z domu, ekonomická neistota či otázke zdravia. V role manažéra vnímam osobu, na ktorú sa kolegovia prirodzene spoliehajú, obracajú pre podporu, konštruktívnu kritiku aj pochvalu. Je pre mňa prirodzené venovať čas kolegom, ktorí potrebujú radu alebo len potrebujú byť vypočutí. Interne neustále vymýšľame riešenia a vytvárame prostredie, v ktorom sa budú cítiť čo najlepšie. Z manažérskeho hľadiska je však priama osobná podpora veľmi dôležitá.

Ivana Molnárová, generálna riaditeľka, Profesia.sk
Príroda nám ľuďom, lídrom a firmám, ukázala, že je niečo väčšie ako my samotní, že sa nedá nič plánovať, kontrolovať. Ukázala nám krehkosť našich životov. Zároveň nám otvorila priestor pre lídrov novej doby s „novým operačným systémom“, kde ľudskosť, autentickosť, pokora a pochopenie, ale zároveň aj flexibilita, sebadisciplína a pevnosť v hodnotách je a bude súčasťou nového operačného systému. Jednou z podstatných nástrojov líderstva je a bude schopnosť mobilizovať druhých a ich potenciál.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Pravidelne komunikujeme s podriadenými aj o týchto témach.  Táto komunikácia  začína už pri výberovom procese nových zamestnancov. Preto robíme výber nových ľudí podľa ich osobných preferencií. Na základe  realizovanej komunikácie rozdeľujeme právomocí. Snažíme sa o správne formulovanie úloh a očakávaní aj pravidelným informovaním o dianí v spoločnosti. Komunikujeme tak, že všetci. To znamená aj zamestnanci aj vedenie firmy majú vykonávať prácu v prospech firmy nie kvôli osobnému prospechu.

Lucia Čišková, generálna riaditeľka, Business Lease Slovakia, s.r.o.
Od začiatku pandémie sme v Business Lease dbali na to, aby naši zamestnanci boli v prvom rade v psychickej pohode a mali pocit bezpečia (zdravie, práca, príjem). V pravidelných intervaloch - ranné online kávy, all staff meetingy, one2one meetingy sme sa k tejto téme vracali a otvorene hovorili o pocitoch/neistote/emóciách, ktoré sme zažívali. Musím povedať, že sme to zvládli na jednotku a dnes sme už všetci v pohode v kancelárii a tešíme sa, že sme všetci spolu konečne ako jeden silný tím.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio   
Neviem si ani predstaviť, že by sme sa vo firme nerozprávali aj o tom, čo koho trápi, ako zlepšiť svoj život a ako si vzájomne pomôcť. V práci máme nastavenú kultúru, ktorá sa ľuďom priveľmi nemieša do súkromného života, ale ktorá zároveň zaistí, že vieme rýchlo vyriešiť problémy a trápenia.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Naša spoločnosť, aj napriek svojmu silnému rastu v posledných 5 rokov, sa stále považuje za firmu rodinného typu. Snažíme sa zdieľať radosti a problémy rodín našich zamestnancov a v mnohých prípadoch hľadáme spoločné riešenie. Sále platí a bude platiť, že firma je tvorená ľuďmi a o nich sa jedná na prvom mieste.

Marek Paščák, CEO, DATALAN
Jednou zo základných hodnôt, na ktorých stojí DATALAN, je práve otvorená komunikácia. Od založenia firmy pred 30 rokmi si udržiavame ústretovú a neformálnu atmosféru, ktorá ľudí motivuje k priamej komunikácii a posilňuje vo firme dôveru. Práve to sa ukázalo počas pandémie ako dôležité – potrebné boli diskusie tak o zmene fungovania, ako aj o efektivite v náročných časoch, keď sme boli všetci pod tlakom nielen ako zamestnanci a vedenie firiem, ale aj ako rodičia, či pacienti, a paralelne s tým sme sa prirodzene venovali aj zvládaniu situácie po psychickej stránke a duševnému zdraviu. V tomto kontexte bola našim zamestnancom ponúknutá možnosť využiť konzultácie psychológa, no oveľa väčší význam pre nich mala debata s manažérom, tímlídrom, formou small talkov pred každou poradou, či hlbších osobných rozhovorov, na ktoré sme si aj v tých najhektickejších vlnách vždy našli čas. Práve dobre nastavené hodnoty nám vo firme pomohli nároční situácie preklenúť a nepoddať sa tlaku, a na tom budeme stavať aj do budúcna. (Ne)vyhorenie, eliminácia preťaženia ľudí, zdravé pracovné prostredie a vzťahy, zmysluplnosť práce, work-life balance, to sú témy, ktoré dnes silno rezonujú a my na to vo firme reflektujeme. Aktuálne nám pomáha aj sezóna, takže o zdravie psychické aj fyzické sa staráme v práci aj po práci, na tímových stretnutiach pri pive či spoločných bikerských výjazdoch.

Peter Augustinič, executive director,  DGT factory, a.s., Bratislava
Je absolútne neoddeliteľnou súčasťou práce každého lídra starať sa o svoj tím a umožnovať všetkým členom svojho tímu vykonávať svoju prácu a poslanie najlepšie ako vedia. A podmienkou toho je absolútne vyrovnané a stabilné pracovné a súkromné prostredie. Mentálne a duševné nastavenia a zdravie je základom pohody.

Kateřina Zaydlarová, riaditeľka bratislavskej a pražskej pobočky Centra zdravého sedenia a riaditeľka spoločnosti Modesk
Áno, pandémia nám pripomenula, že by sme sa nemali zaoberať iba fyzickým zdravím, ale aj duševným. Spoločnosti by mali dbať na spokojnosť zamestnancov, aby mali zdravé ergonomické pracovné prostredie a, samozrejme, aj miesta, ako je odpočinkový kútik s kávovarom, kde sa môžu všetci bez ohľadu na funkciu medzi sebou porozprávať o úplne obyčajných veciach. Komunikovanie so zamestnancami o ich duševnom zdraví patrilo od začiatku pandémie medzi naše priority, pretože rovnako v Česku, ako aj na Slovensku, sme zažili chvíle plné neistoty. Aj keď sa záujem o naše produkty znásobil, kontakt so zákazníkmi je pre nás kľúčový a chuť vrátiť sa do bežného života bola cítiť aj na našich zamestnancoch. Veríme, že sa situácia bude iba zlepšovať a o našich životných hodnotách sa budem môcť bezpečne porozprávať na teambuildingu.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management
Absolútne, je to súčaťou našej DNA a dané veci preberáme na takmer každodennej báze.

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Ivan Harant, konateľ, MIP, s.r.o.

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Martina Mundierová, CEO, MST Partners, s.r.o., Bratislava

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Peter Halász, konateľ, Jaga Group

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

19 % Áno, ale len vtedy, keď s nimi za nami príde zamestnanec

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s. 
Sú to výsostne súkromné témy, a preto ich chápem ako predmet diskusie, keď zamestnanec, kolega, kolegyňa prejaví záujem o nich diskutovať. O pocity našich zamestnancov sa aktívne zaujímame, tieto otázky boli aj súčasťou interného prieskumu. Takže je naozaj na každom jednotlivcovi, či chce o týchto citlivých témach diskutovať. Rozhodne ich nepodceňujeme.

Ivan Paule, partner, TPA Audit
Strážime si hranicu, občas ej veľmi hmlistú, medzi kariérnym poradenstvom, kde sa aktívne angažujeme a psychologickým poradenstvom, ktoré prenechávame školeným odborníkom.

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 
Pandémia značne zomkla našu spoločnosť

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry a.s.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

15 % Tieto témy sme výraznejšie otvorili až počas pandémie

Juraj Jurčík, generálny riaditeľ Generali Poisťovňa, a. s.
V Generali sme už pred pandémiou organizovali rôzne aktivity podporujúce prevenciu v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, ako sú prednášky s odborníkmi, prehliadky a kontroly. S príchodom pandémie a nástupom povinnej práce z domu sme sa začali intenzívnejšie venovať práve téme duševného zdravia. Pandémia totiž radikálne zasiahla do našich každodenných zvyklostí a priniesla množstvo náročných situácií, ktoré na nás vytvárajú veľký tlak. V Generali sme sa preto rozhodli pomôcť kolegom lepšie sa s aktuálnou situáciou vysporiadať a pripravili sme pre nich pravidelné diskusie so psychológom a odborníkmi na tému duševného zdravia a to v spolupráci s občianskym združením IPčko. Našim zamestnancom taktiež umožňujeme zadarmo využívať odborné poradenstvo psychológov z krízovej linky. Téma duševného zdravia u nás rezonuje aj pri postupnom návrate do kancelárií, kedy na ňu kladieme vysoký dôraz a hovorili sme o nej aj s manažérmi našich tímov. Samozrejmosťou boli aj prieskumy, v ktorých sme sa našich zamestnancov pýtali, ako sa cítia, či im niečo nechýba a ako prežívajú tieto náročné dni doma. Celoživotné partnerstvo totiž v Generali uplatňujeme nielen v prístupe ku klientom a partnerom, ale aj k zamestnancom, ktorých duševné zdravie a psychická pohoda sú pre nás veľmi dôležité.

Jaroslav Havel, riadiaci partner, advokátska kancelária Havel & Partners
Súčasná situácia kladie na psychické zdravie vysoké nároky.  Našou najvyššou prioritou je zdravie našich kolegov a veľmi nám záleží na ich duševnej pohode. Preto  sme v HAVEL & PARTNERS k širokej ponuke benefitov pridali i možnosť on-line psychoterapie, pričom kolegovia tak získali jedinečnú možnosť zavolať si s terapeutom kedykoľvek a kdekoľvek. Taktiež sa snažíme  pravidelne na tému duševného zdravia s kolegami komunikovať a to cez rôzne workshopy a interné kampane. Veríme, že to má zmysel.

Andrea Vančíková, riaditeľka Human Capital Services, Grant Thornton
Pre budovanie vzájomnej dôvery, keď komunikácia a práca sú ovplyvnené vzdialenosťou je dôležité, aby podriadení mali pocit, že nadriadeným na nich záleží. Kultúra otvoreného zdieľania hodnôt a aj emócií prispieva k posilňovaniu vzťahov v tímoch naprieč všetkými úrovňami, a to nielen v časoch pandémie.

Boris Zovčák, COO, BOOTIQ
Počas obdobia ako sme pracovali výhradne vzdialene, sme výrazne posilnili štruktúru unit managerov, vďaka čomu sme mohli lepsie podporovať teamy a jednotlivcov aj v týchto témach.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Napriek zatvorenej prevádzke sme boli v úzkom kontakte.

Barbara Plachá
K vytvoreniu dobrých vzťahov a atmosféry na pracovisku patrí aj otvorená komunikácia. Aktuálna situácia priniesla nové témy, v ktorých manažér môže byť vhodným iniciátorom diskusie. Aj keď v konečnom dôsledku si každý jeden z nás tvorí život sám, hoci aj vďaka inšpiráciám zvonka.

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.

8 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Filip Vítek, data science director, Teamviewer
Z tejto témy sa stáva vážný problém, pretože mnohí aj doposiaľ otvorenejší zamestnanci sa rozhodli bojovať s týmito otázkami iba vnútorne. Navyše nejeden manažér je v úplne rovnakej situácii.

Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Téma duševného zdravia je aktuálne dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Pandémia priniesla náročné i tragické situácie v rodinách, existenčné problémy, obavy a strach z neznámeho i zvýšené nároky na každého z nás. Rozhodli sme sa otvoriť túto tému prostredníctom  webinára "Ako (si) pomôcť, keď nevládzem ďalej?" za účasti expertov z liniek pomoci a umožniť našim zamestnancom, ale i širšej verejnosti, klásť otázky v bezpečnom anonymnom prostredí. Vytvorili sme aj komunikačnú kampaň na sociálnych sieťach, počas ktorej sme hovorili o význame duševného zdravia a predstavovali kontakty na konkrétne linky pomoci. Tieto sme zároveň v grantovom programe našej Nadácie Volkswagen Slovakia podporili sumou 45 000 eur na ich ďalšie fungovanie. Verím, že sa táto téma bude otvárať stále viac, pretože je nesmierne potrebná.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Rozprávať sa s kolegami nielen o práci, ale aj o iných problémoch má byť normálne nielen počas pandémie.

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, WOOD & Company
Fakt je ten, že pandémia do nášho biznisu v porovnaní s inými odvetviami priniesla výrazne menej negatív a my sme ňou preplávali relatívne dobre. Možno aj preto sa u kolegov momentálne s pocitmi neistoty často nestretávame. Pokiaľ áno, riešime to. No tieto debaty sú skôr vecné a pokiaľ to citlivosť situácie dovoľuje, aj s patričnou dávkou humoru.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

5 % O týchto veciach nehovoríme, ide o intímne a osobné veci

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Som rád ak môžem pochopiť a osobné problémy kolegov, ale drvivá väčšina si svoje súkromie stráži. A majú nato právo. Počas pandémie boli aj osobné neformálne rozhovory veľmi problematické. Dôsledkom toho sú len ďalšie nedorozumenia. Už aby sme mohli organizovať team building či rodinné pikniky.

Roman Berger, výkonný riaditeľ, Niké
Nemyslím si, že toto sú zrovna témy o ktorých by chceli manažéri diskutovať so svojim nadriadeným. Naopak, úlohou top manažmentu by mala byť snaha o udržanie štandardnej komunikácie a to bez ohľadu na to, či sa jedná o krízové alebo pokojné obdobie. V kríze je vždy dobré udržať si čo najviac rutinných návykov.