28 % Akcie

Andreas Kreutz, konateľ Tailor Made
Pre tých, ktorí majú aj teraz voľné zdroje sa naskytla príležitosť investovať v čase, keď sú ceny krátkodobo dolu.

Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments
Akciové trhy klesli v tomto roku približne o tretinu, no ku koncu mája už takmer celý pokles vymazali. Kto to nevyužil, môže ľutovať. Investori by mali situáciu využiť na zmysluplné priemerovanie svojich pozícií. V každom prípade by si mali ponechať hotovosť na prípadné ďalšie poklesy. Najlepšie je orientovať sa na globálne indexové fondy (ETF) a v menšej miere na atraktívne satelitné akciové investície (Berkshire Hathaway, videohry a ešport, luxusné tovary a pod).

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva Privatbanka
Niektorí tvrdia, že akcie sú drahé aj po coronakorekcii. Ale nemôžeme hádzať všetky akcie do jedného  vreca - existujú výborné príležitosti a hlavne nezabudnime, že akcie predstavujú reálny biznis.

Peter Lang, konateľ Caarnie
Na akciových trhoch prebiehajú veľké pohyby, ktoré prinášajú aj nové príležitosti...

Peter Stadler, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva Wealth Effect Management
"Nechytaj padajúce nože", aj tak sa definuje rada nenakupovať v čase vysokej volatility na akciových trhoch, čo sa v súvislosti s COVID 19 aj dialo. Aj napriek tomu je výber investovať do akcií z dlhodobého hľadiska najlepšia voľba. Určite nie však krátkodobo a špekulatívne, to je iba pre úzky profil ľudí. Držať hotovosť je v týchto časoch rozumné pokiaľ čakáte na správny čas na nákup. Komodity a cudzie meny zas môžu ponúknuť tzv. „safe haven“, čiže bezpečný prístav. Pri všetkom však platí, aby ste správne manažovali riziká, ktoré sú postavené na správnych fundamentoch.

Róbert Kopál, riaditeľ AOCP
Investíciu do akcií pokladám za rozumnú v každom čase samozrejme so zreteľom na investičný horizont a stratégiu pri dodržaní najzákladnejšieho pravidla investovania ktorým je diverzifikácia rizika.

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia
Nádejné technologické firmy budú naberať na význame stále viac. Hrozby budúcich pandémií ale aj iných hromadných nežiadúcich javov (ako napr. sucho a nedostatok vody) budú ich cenu a význam zvyšovať.

Andrej Révay, prezident Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Roman Vlček, predseda predstavenstva Slovenská Asociácia správcovských spoločností

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ IPESOFT

Robert Spišák, predseda predstavenstva AZC

Robert Spišák, predseda predstavenstva AZC

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva Danfoss Power Solutions

Bohuslav Benedek, predseda predstavenstva PARTNERS GROUP SK

Tomáš Kalivoda, riaditeľ sekcie komerčného poistenia Union poisťovňa, a.s.

Martin Wiedermann, generálny riaditeľ Centrálny depozitár cenných papierov SR

Štěpán Štarha, partner Havel & Partners, advokátska kancelária

Martin Heržo, obchodný riaditeľ TV JOJ

 

20 % Alternatívne investície

Branislav Polák, Chief Inovation Officer STARMEDIA Co.
V kríze vždy investujem do takých produktov, ktoré sú krátkodobo výrazne podhodnotené.

Daniel Gašpar, Managing Partner Crowdberry
Dlhodobé privátne investície do rastovného kapitálu  bez krátkodobých výkyvov hodnoty, s možnosťou výberu konkrétneho segmentu a aktívneho ovplyvňovania ich výkonnosti.

Filip Vítek, data science director Teamviewer
Robotizácia a digitalizácia vlastných procesov, prípadne podiel v spoločnostiach, ktoré dodávajú tieto riešenia.

Ivan Košalko, prezident Podnikateľská aliancia Slovenska
Do osobného rozvoja a do budovania strategického networku. A nie je to by, naozaj to aj robím.

Juraj Heger, riaditeľ Vydavateľstvo Slovart
Vidím koronu najmä ako šancu uvedomiť si, ako nezmyselne rýchlo a povrchne sme každodenne fungovali. Viem, že otázka bola mienená finančne, a nechcem pôsobiť ako falošný ezoterik, ale teraz je (alebo bol?) naozaj dobrý čas investovať do svojho vzdelania, svojich vzťahov v rámci rodiny, svojich restov voči sebe samému.

Martin Kaňa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky a Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky
Alternatívne investície poskytujú možnosť diverzifikácie aktív, ktorá je na zníženie rizika najviac užitočná práve v problematických časoch. Tieto stratégie môžu tým pádom obsahovať akcie, dlhopisy, reality, hotovosť, alternatívne investície a to vhodným pomerom a klient sa môže spoľahnúť na odborníkov. Ďalšou z možností, ako ochrániť svoje peniaze, je investovať ich do realitných fondov. To nám umožňuje podieľať sa na výnose z nájmu, preto základom úspechu sú kvalitní a spoľahliví nájomcovia.

Martin Spano
Neexistuje lepšia investícia ako do vzdelania. Či už do vlastného, ak sa jedná o nás, alebo do štátneho, ak hovoríme o celej krajine.

Pavel Mík, obchodný riaditeľ ABB
Jednoznačne do ľudí a inovatívnych startupov. Vo firemnom sektore by som uprednostnil investície do budúcnosti technologických inovácií, automatizácie a robotizácie.

Peter Balint, Managing Partner Infinity Capital Group / Infinity Capital o.c.p.
Akciové trhy momentálne žijú v jednej realite a ekonomika v inej. Akcie môžu pod návalom likvidity z centrálnych bánk pokračovať v jazde nahor, ale kedykoľvek môže nastať "aha" moment a príde nová vlna výpredajov. Preto moja voľba by bola Long/Short Equity stratégia, bez priamej expozície na trh, čo je jedna z hedge fond stratégií, a patrí do alternatívnych investícií.

Richard Marko, generálny riaditeľ ESET
Jednoznačne do svojich startupov.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ Hollen
Nie som expert na financie, moja rada znie, že v tomto čase je najvhodnejšia investícia do rodiny,  alebo priateľov. Toto jediné nám dáva istotu, že toto obdobie prežijeme v pohode a vyjdeme z tejto krízy dokonca aj posilnení.

Matej Varga
Do aktívne riadených stratégií, ktoré majú možnosť prispôsobiť mix aktív aktuálnej situácii na trhu.

Martin Kostič, riaditeľ Emark

Martin Janžo, konateľ WTIA

Marko Šarmír, Managing partner RecruitMen & Developium Group

Michal Rybárik, predseda Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu

Štefan Mácsadi, predseda COOP Jednota Nové Zámky

Miroslava Schrimpelová Bianchi, konateľka Dr. Josef Raabe Slovensko

2 % Dlhopisy

Štefan Kassay, predseda dozornej rady I.D.C. Holding
Ak má podnik prežiť, je  potrebné mať silné finančné pozadie pre nákup surovín a pod. vyžaduje si to ale  skúsenosti. strategické uvažovanie je predpokladom k úspechu pri finančnom rozhodovaní sa aj v hektických časoch.

10 % Hotovosť

Richard Willmann, riaditeľ crooce.com
Včcase akejkoľvek krízy je dôležité mať hotovosť. Ten kto má hotovosť, určuje pravidlá. Potom sa z krízy stane príležitosť.

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Aliter Technologies
Neexistuje jednoduchá odpoveď. Hovorí sa, že kríza prináša príležitosti a v čase krízy je hotovosť kráľom. Ale naozaj veľká kríza dokáže vyvolať hyperinfláciu a znehodnotenie hotovosti.

Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno Holding
Globalizácia zmenila všetko aj charakter ekonomických kríz. Pred rokmi kríza menila peniaze, akcie a dlhopisy na bezcenné papieriky , dnes počas kríz a najmä po nich panuje slogan " chash is king". Takže by som neinvestoval do ničoho a počkal na obdobie po korone. Určite bude potom najmä na realitnom trhu mnoho zaujímavých investičných príležitostí za rozumné ceny.

Gabriela Homolová, konateľka Homola

Štefan Vadocz, riaditeľ Neopublic

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva Soitron

Ivan Paule, partner TPA Audit

33 %Reality

Milan Mandák, konateľ MASAM
Z dostupných možností by som volil reality a hotovosť.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva AGENDY
Táto investícia sa zhodnotí v správnom čase  keď je  na správnom mieste a vyberaná vhodným spôsobom.

Ján Palenčár, prezident Národná asociácia realitných kancelárií
Nehnuteľnosti patria medzi najstabilnejšie investície. Ich návratnosť vieme zabezpečiť kombináciou výnosu z prenájmu a dlhodobým časovým zvýšovaním ceny, ktorá je pravidelne vyššia ako inflácia.

Ján Palenčár, prezident Národná asociácia realitných kancelárií
Nehnuteľnosti patria medzi najstabilnejšie formy investovania. Návratnosť takejto investície vieme zabezpečiť kombináciou pravidelného príjmu z prenájmu s časovým zvyšovaním ceny, ktorá z pravidla prevyšuje infláciu.

Peter Halász, konateľ Jaga Group
Nehnuteľnosť je relativne konzervativna, uchopiteľná a predstavitelná investícia .

Peter Markovič, dekan Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Nachádza sa tu dlhodobý potenciál a súčasne priestor pre budúce oživenie národných ekonomík.

Marek Polic
Myslím si, že nehnuteľnosti sú stále výhodná investícia do budúcna.

Milín Kaňuščák, konateľ Kami Profit
Investície do realít považujem za vysoko bezpečné aj keď možno ťažšie okamžite likvidné. Bezpečné preto, že obstarávacia cena realít vzhľadom na neustále komplikovanejší proces investičnej výstavby a limitný stav možnosti bude z dlhodobého hľadiska iba narasť.

Tomáš Mezírka, Country Manager Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,  pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dobře zvolený projekt je v podstatě garantovaný výnos už ve střednědobém horizontu.

Miroslav Očenáš, CEO & Founder Kvety.sk

Akcie sú momentálne stále nadhodnotené, pozemky a nehnuteľnosti sú stabilnejšia investícia.

Vladimír Hanes, Zakladateľ Hanes Executive Search Hanes Exeuctive Search

Marek Kuchta, generálny riaditeľ Edymax Holding

Lýdia Eckhardtová, majiteľka Módny salón Lýdia Eckhardt

Anton Šnegoň, konateľ Battal

Drahoslava Kovárová, konateľka VerbaLex

Elena Kráľovenská, konateľka Keis Media

Drahoslava Kovárová, konateľka VerbaLex

Peter Halász, konateľ Jaga Group

Miloš Vašek, generálny riaditeľ DEXIS SLOVAKIA

Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitút urbánneho rozvoja

Rudolf Lukačka, konateľ Relas

Elena Kráľovenská, konateľka Keis Media

Anton Šnegoň, konateľ Battal

Peter Augustinič, obchodný a marketingový riaditeľ QBSW

7 % Zlato a komodity

Lucia Mokrá, dekanka Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
Z dlhodobého hľadiska ide o najstabilnejší investičný produkt, ktorý nie je závislý od rozhodnutí vlád alebo bánk. Ide o časovo stabilnú investíciu, dostupnú v zásade pre každého.

Roland Dvořák, generálny riaditeľ FinGO.sk
História aj súčasnosť nám potvrdila, že v neistých krízových časoch, keď má kapitálový trh pokles, sa veľmi dobre správa investičné zlato, preto je vhodné ho zakomponovať do portfólia investora na udržanie hodnoty peňazí.

Jozef Berko, konateľ Potraviny DELIA