Uvažovali by ste v prípade zvýšenia daňového zaťaženia  o presune živnosti do zahraničia?

42 % Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Zrejme nie, ale budem asi ako všetci ostatní viac motivovaný zapracovať na daňovej optimalizácii :)

Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co. s.r.o.
Vzhľadom na typ poskytovaných služieb to ani neprichádza do úvahy.

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners
Určite nie. Ak sa začnú živnosti presúvať, môže to byť pre daňovníka nákladnejšie a nevýhodnejšie ako doteraz a treba tiež zohľadňovať viaceré skutočnosti. Presúvanie podnikania sa tiež môže odraziť na zvyšovaní iných daní, pretože príjem do štátneho rozpočtu bude klesať. Tvorme zisky a odvádzajme dane tam, kde sa tvorí hodnota.

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 
Určite nepríde k zvýšeniu celkového daňového zaťaženia, považujem to za šírenie poplašnej správy

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Úprimne akékoľvek zvyšovanie daňového alebo odvodového systému je podľa mňa nezmysel. Či sa jedná o živnosť, s.r.o. alebo aj zamestnancov. Ak sa zvýšia dane alebo odvody tak sa budú násobne viac hľadať možnosti, ako si to znižovať, obchádzať a v konečnom dôsledku na to doplatíme všetci.

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s. 
Taký krok nie je pre mnohé živnosti až taký jednoduchý, najmä ak je výkon  viazaný na jeho poskytovanie na Slovensku.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Snažil by som sa bojovať za to, aby politici a predstavitelia štátnej moci dostali rozum. A prestali si myslieť, že majú patent na najlepšie a najrozumnejšie prerozdeľovanie zdrojov.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group
Podnikanie neprenesiem do zahraničia. Štát potrebuje zdroj príjmu. Keď to urobia všetci, potom bude Slovensko ešte chudobnejšie ako je doteraz. Na druhej strane služby, ktoré inkasujem od štátu, považujem za nedostatočné, nakladanie s príjmami štátu za zle riadené.

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry a.s.
Myslím, že vyjadrovať sa k nekoncepčným a nedotiahnutým predbežným návrhom k nekoncepčnej a nedotiahnutej daňovej reforme nie je potrebné. Daňová politika by mala byť prorastová, férová a podporovať dlhodobú stratégiu krajiny. A nie fixovať demografickú katastrofu, ktorá nepôjde zvrátiť len finančnými benefitmi.

Roman Berger, výkonný riaditeľ, Niké
Dnes máme o zvýšení daňovo-odvodového zaťaženia v podstate len jednu jedinú informáciu. A to, že by malo byť rovnaké ako daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov. Takáto miera informovanosti nemôže tvoriť žiadny rámec pre kvalifikované rozhodnutie. V podstate je však zrejmá súvislosť medzi výškou daňovo-odvodového zaťaženia v porovnaní s nákladmi, ktoré by bolo potrebné vynaložiť pre transfer podnikania do zahraničia, resp. nákladmi súvisiacimi s cezhraničným predajom tovarov a služieb. Ak bude táto rovnica vychádzať v neprospech budúceho slovenského daňovo-odvodového zaťaženia, myslím že nastane relatívne veľký exodus živnostníkov do susedných krajín.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora
Boli také billboardy po Slovensku: „aby sa tu oplatilo podnikať a ziť“... Nech si každý odpovie sám.

Martin Kostič, riaditeľ, Emark, s.r.o.
Asi by som sa sám seba spýtal, ako budú tieto dane využité. Pretože, ak by som veril, že tie dane prinesú krajine lepšiu pozíciu a ľuďom lepší život, budem ich platiť rád a s hrdosťou, dokonca aj navyše. S rovnakým mindsetom, ako keď človek prispieva na ušľachtilé ciele. Slovensko však má v tomto smere medzi ľuďmi extrémne zlý kredit. Na čo by som sa teda zameral? Preukázať, že sa nejedná o krátkozraké plátanie dier v rozpočte bez akejkoľvek koncepcie. A zamerať sa na zefektívnenie. Čo by sa stalo, keby sa počet ľudí v štátnej správe znížil na polovicu, samozrejme počínajúc ministerstvami, pričom niektoré by sa zrušili úplne?

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Anton Scheber, konateľ, Softec, s.r.o.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Martina Mundierová, CEO, MST Partners, s.r.o., Bratislava

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron

Pavol Štuller,  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, JAVYS, a.s.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

22 % Skôr nie, nemám čas riešiť založenie živnosti v cudzine

Štefan Kassay, predseda dozornej rady, I.D.C. Holding
Som spoluakcionáom spoločnosti  korá má svoje dcérske podniky v Čechách, v Maďarsku, Poľsku, a Rusku, obchoduje v desiatkach krajín.

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com
Nikdy sme odvodové zaťaženie aktívne neoptimalizovali a nevidím to ako tému ani teraz. Pravda však je, že nielen odvodové ale aj administratívne zaťaženie je už dnes enormné.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
Hoci nemám živnosť, nepredpokladám, že by mali živnostníci čas alebo by boli schopní a mali znalosť ako si založit živnosť v zahraničí. Skôr tu živnosť zrušia alebo opät porastie šedá ekonomika.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit
Dôležité je, podľa možností, aktívne vplývať na to, aby podmienky na podnikanie boli aspoň porovnateľné s krajinami okolo nás!

Anna Hudáková, business & HR consultant

Boris Lorenc, predseda predstavenstva, Camase, a.s., Bratislava

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

18 % Asi áno, ale len ak bude zvýšenie výrazné

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management
Živnostníci, ktorých sa to týka by mali určite nad presunom živnosti do zahraničia uvažovať. Byrokracia bude samozrejme odrádzať a tak sa väčšina z nich určite rozhodne napriek zvyšovaniu predsa len ostať.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company
Vysoké dane majú zmysel len keď sa zvýši komfort a skvalitní infraštruktúra. Ak majú dane viac politický, ako systémový zmysel, príjmy zo Slovenska odídu. Máme spoločnosti vo viacerých krajinách. Ak nám Slovensko neponúkne vhodné daňové, ale aj politické a kultúrne prostredie, nemôžeme vážne so Slovenskom počítať. Je rok 2021 a už sa nedá pýtať len čo môžeme urobiť my pre Slovensko, ale aj čo Slovensko ponúka nám.

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva, Privatbanka, a.s.
Nie som živnostník, ale ak by som bol, pri výraznom zvýšení určite hrozí ich odchod

Dennis Fino, CEO, Barney Studio   
Nemám živnosť, ale ak by sa naozaj razantne zvýšilo daňové zaťaženie pri s. r. o. alebo akciovkách, určite budem zvažovať presun podnikania do inej krajiny, napríklad do Talianska, kde som sa narodil. V hre by ale boli, samozrejme, aj iné krajiny.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
My už podnikáme v zahraničí aj preto, že podnikateľské prostredie v zahraničí je často prijateľnejšie a to nie len v oblasti daní ale predovšetkým vo vymožiteľnosti práva, menšej administratívnej záťaži či celkovo pozitívnejšiemu prístupu celého prostredia. Plánujeme podnikanie v zahraničí rozvíjať, lebo žiaľ doma je to stále čoraz komplikovanejšie.

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ, Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava
Akékoľvek zmeny v daňovo-odvodovom zaťažení, ktoré vedú k zvyšovaniu nákladov zamestnávateľov majú na firmy negatívny dosah a minimálne nútia spoločnosti a ich majiteľov premýšľať nad tým, ako sa s navýšením vysporiadať a kde tieto zvýšené náklady premietnuť. Pokiaľ takéto navýšenie nie je zo strany štátu kompenzované inak, samozrejme vzbudí diskusiu o efektívnosti hospodárenia v danej krajine a v konečnom dôsledku môže viesť aj k odchodu do krajiny, ktorá ponúka lepšie a priaznivejšie podmienky na podnikanie. Výsledný efekt takéhoto zvýšenia je preto vzhľadom na otvorený trh viac ako otázny a v závere sa môže toto opatrenie úplne minúť účinku.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Ak sa porovnávame s Českom, kde potrebuje občan SR päť dokladov na založenie živnosti. Nie je problém za výhodnejších podmienok založiť živnosť za cca 38 EUR. V porovnaní s PĽR kde si viete narozdiel od nášho elektronického systému vytvoreného minulým "najlepším ministrom vnútra" nie je problém založiť si živnosť so "slovenským OP". V porovnaní s Maďarskom, ak sa ako fyzická osoba – podnikateľ budete v Maďarsku zaoberať len neregulovanými činnosťami, postačuje ohlásiť začatie vykonávania svojej činnosti. Toto oznámenie nepodlieha žiadnemu poplatku. Takže nech slovenskí politici ďalej škodia podnikateľskému prostrediu a nebudú mať ani taký výnos z priamych a nepriamych daní ako v súčasnosti.

Borek Simandl, riaditeľ, FINEP SK

Vladimír Hanes, zakladateľ, Hanes Exeuctive Search

10 % Určite nie, ak rodinné prídavky nakoniec zvýšia môj čistý príjem

Ivan Paule, partner, TPA Audit
Naša práca je viazaná na našich klientov, ktorí fungujú na Slovensku a samozrejme aj na licencie audítorov a daňových poradcov.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 

8 % Určite áno, nevidím zmysel platiť viac ako dnes

Andrej Zaťko, generálny riaditeľ, Poštová banka
Áno, avšak nielen pre jeho výšku. Na Slovensku máme stále konkurencieschopné podmienky čo sa týka výšky daní a odvodov v porovnaní s vyspelým svetom. Ide ale o to, ako s nimi štát nakladá. Či ich bezhlavo rozdáva ako „darčeky“ voličom a platí prebujnenú byrokraciu, nebodaj s nimi podniká. Alebo z nich úspešne financuje oblasti, ktoré má za úlohu pokrývať v prospech všetkých občanov (predovšetkým školstvo, zdravotníctvo, bezpečnosť atď.) A súčasne, či ich investuje do rozvoja budúcnosti. Bohužiaľ, Slovensko je príkladom toho, ako sa to robiť nemá.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava

Jozef Mičo, konateľ, Stavmit, s.r.o., Terchová