Banky sa snažia vykryť straty z predaja nízko úročených produktov zvyšovaním bankových poplatkov. Niektoré zmenili ceny svojich služieb od júna. Napríklad OTB banka zvýšila od 15. júna poplatok za výber hotovosti debetnou platobnou kartou z bankomatu inej banky na Slovensku a v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) z 1,50 na 2 eurá.

Členské krajiny EHP:

Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Chorvátsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko.

Tatra banka k 30. júnu zvýšila poplatok za vklad hotovosti na vybrané účty právnických osôb na 3 eurá (predtým 1,50 eura). Za výber hotovosti si banka namiesto 2,50 eura pýta 3 eurá.

Za spracovanie písomného príkazu na úhradu a prostredníctvom DIALOG-u Live si po novom účtuje poplatok 1,50 eura (predtým 1,20 eura) a za spracovanie platobného príkazu expresne 30 eur (predtým 25 eur). Poplatok za zmenu úveru sa zvýšil zo 110 eur na 150 eur.

Tatra banka zaviedla nový poplatok vo výške 5 eur za úhradu dlžnej sumy v hotovosti za kreditnú kartu na pobočke banky a poplatok vo výške 25 eur pri postupnom čerpaní úveru za druhé a ďalšie čerpanie úveru.

Vo zvyšných bankách platia nové cenníky od júla, vo VÚB až od augusta. Na webových stránkach bánk sú pritom tak „upratané“, že je ich problém nájsť. Navyše sú neprehľadné a tak nemôžete porovnávať, koľko si banka vlastne a k akej službe prihodila.

ČSOB

Ak budete od ČSOB banky od júla potrebovať potvrdenie o pripísaní platby od banky príjemcu, zaplatíte zaň 20 eur plus k tomu skutočné náklady. Predtým si banka účtovala 20 eur. Ak ju požiadate o vrátenie zrealizovanej platby, vypýta si za to 16,50 eura a k tomu si pripočíta skutočné náklady. Pred 1. júlom ste zaplatili za túto službu 16,50 eura.

Ak požiadate o dodatočnú identifikáciu platby, budete vás to stáť 10 eur plus skutočné náklady, predtým si banka účtovala 10 eur.

Pozitívne je, že zmeniť PIN kód platobnej karty už budete môcť cez akýkoľvek bankomat, ktorý túto službu podporuje. Predtým to bolo možné iba cez bankomat ČSOB.

Prima banka

Prima banka zaviedla poplatok vo výške 6 eur za vystavenie potvrdenia súvisiaceho s bežným účtom, termínovaným vkladom, vkladovým účtom a vkladnou knižkou.

Sberbank

K účtom môj ÚČET go14, môj ÚČET go18, môj ÚČET go26 je už elektronické bankovníctvo zahrnuté v balíku služieb.

Banka od júla znížila poplatok za vystavenie potvrdenia k úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou z 80 na 20 eur. Je splatný v deň vystavenia potvrdenia a účtuje si ho za každý dokument.

mBank

Banka od augusta bezplatne poskytuje deťom a študentom nasledujúce osobné účty:

  • mKonto pre deti - pre deti do 15 rokov,
  • mKonto – #navlastnetriko - pre študentov a mladých od 15 do 18 rokov.

Vedenie týchto účtov bude bezplatné.

Banka prišla aj s produktom mPôžička Plus s 0-percentnou ročnou úrokovou sadzbou pre pôžičku od 350 eur do 1500 eur s dobou splácania 12 mesiacov. Za poskytnutie tejto pôžičky zaplatíte 2 percentá z výšky úveru.

VÚB

S veľkými zmenami prichádza od augusta VÚB. Banka pri účtoch VÚB účet, VÚB účet pre študentov, VÚB účet pre mladých a VÚB účet Magnifica zrušila zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou a dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za transakcie realizované kartou.

Pri bežných účtoch a VÚB kontách bude banka za vyhotovenie výpisov častejšie ako raz mesačne vyberať poplatok vo výške 0,30 eura za výpis. Doručenie výpisov cez vybrané služby Nonstop banking alebo na e-mailovú adresu bude bezplatné, pri doručení poštou zaúčtuje klientovi poštovné plus náklady na obálku. Odovzdávanie výpisov osobne v pobočke bude za poplatok 3 eurá za výpis.

Zaslanie SMS správ (upozornenie o pohybe na účte, o zmene zostatku, o použití platobnej karty, o výsledku žiadosti na odvolanie prevodu a SEPA inkasa) na čísla slovenských operátorov bude s poplatkom 10 centov za SMS. Predtým bola služba spoplatňovaná sumou 8 centov za SMS.

Zmena bude aj pri výbere hotovosti alebo platbe kartou v zahraničí pri debetných platobných kartách s logom Visa. Zaplatíte poplatok vo výške 1,5 percenta z transakcie, predtým to bolo 1 percento z transakcie. Pri transakciách realizovaných v SEPA krajinách v eurách sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje.

Pri nasledujúcih bezhotovostných operáciách na účte VÚB zvyšuje poplatok z 1,30 eura na 1,80 eura:

  • SEPA–Europrevody a SEPA inkasá v pobočke/cez službu kontakt operátor,
  • urgentné prevody v rámci VÚB v pobočke/cez službu kontakt operátor,
  • trvalý príkaz (v rámci SEPA krajín), automatický prevod v rámci Slovenska - zmena/zrušenie v pobočke/cez službu kontakt operátor/cez službu kontakt operátor,
  • zrušenie SEPA-europrevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním v pobočke/cez službu kontakt operátor,
  • autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) - zmena/zrušenie v pobočke/cez službu kontakt operátor.