V horizonte do roku 2018 očakáva agentúra hospodársky rast Slovenska na úrovni nad 3 percentami ročne, ktorý bude ťahaný najmä domácim dopytom vďaka zlepšujúcemu sa vývoju na trhu práce.

Agentúra taktiež očakáva, že fiškálna pozícia Slovenska sa bude zlepšovať. Deficit verejných financií sa podľa prognózy bude znižovať na úroveň 1,6 percenta HDP v roku 2018 najmä vďaka zvýšeniu daňových príjmov v dôsledku rýchleho hospodárskeho rastu.

S poklesom deficitu verejných financií a v kombinácii s hospodárskym rastom sa tak podľa očakávaní agentúry bude aj znižovať verejný dlh.

Pozitívnym rizikom pre výhľad ratingu by bola predovšetkým lepšia než očakávaná fiškálna pozícia a vyšší rast potenciálneho produktu. Naopak, rizikovým faktorom pre výhľad a udržanie ratingu by podľa agentúry bol náhly vonkajší šok pre ekonomiku, ktorý by výrazne zasiahol automobilový sektor.