Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) rozhodla ponechať mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,50 percenta a zrušila jeho plánované zvýšenie na dve percentá, ktoré malo byť účinné od 1. augusta tohto roka. 

„Hlavným dôvodom zrušenia pôvodne plánovaného zvýšenia je skutočnosť, že proticyklický kapitálový vankúš sa má zvyšovať v časoch nadmerného rastu úverov a s tým spojenej kumulácie nerovnováh. Pre aktuálny vývoj už nie je charakteristický nadmerný rast úverov, pričom riziká postupne prechádzajú z fázy kumulácie do fázy materializácie,“ konštatuje Banková rada NBS.

Zároveň zrušila plánované zvyšovanie miery proticyklického kapitálového vankúša aj s ohľadom na rozhodnutie akcionárov väčšiny bánk nevyplatiť dividendy a použiť zisk z minulého roka na posilnenie kapitálu. Výška proticyklického kapitálového vankúša tak zatiaľ ostáva na hodnote 1,50 percenta. „Dôvodom je, že v bankovom sektore zatiaľ neboli zaznamenané výraznejšie straty a vzhľadom na opatrenia vlády SR a regulačné zmeny neočakávame ich výrazný rast v najbližšej dobe. Zároveň Európska centrálna banka oznámila významnú úľavu v oblasti kapitálovej požiadavky pre banky, čo vytvára dostatočný kapitálový priestor na financovanie ďalšieho rastu úverov podnikom aj domácnostiam,“ spresnila Banková rada NBS.

Národná banka bude mieru proticyklického kapitálového vankúša ďalej znižovať v prípade, že by bankový sektor potreboval absorbovať straty alebo by bol potrebný kapitál na podporenie rastu úverov. „Banková rada NBS je pripravená znížiť proticyklický vankúš aj mimo svojich pravidelných štvrťročných rozhodnutí a s okamžitou platnosťou,“ dodala rada.